छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती २०२०

म्हणी

चिरंजीव चिंटू

डावखुरा's picture
डावखुरा in कलादालन
18 Nov 2010 - 11:05 am
हे ठिकाणकलानृत्यसंगीतकथाचारोळ्याउखाणेऔषधोपचारअर्थव्यवहारधोरणमांडणीसंस्कृतीनाट्यबालकथाप्रेमकाव्यप्रतिशब्दप्रवासगुंतवणूकवावरकविताम्हणीधर्मदेशांतरपाकक्रियागझलबालगीतभाषावाक्प्रचारविनोदराहती जागावाङ्मयमुक्तकव्याकरणइतिहासविडंबनव्युत्पत्तीशब्दक्रीडासाहित्यिकशब्दार्थशुद्धलेखनसमाजनोकरीसुभाषितेजीवनमानतंत्रराहणीभूगोलविज्ञानफलज्योतिषक्रीडासामुद्रिकअर्थकारणकृष्णमुर्तीराजकारणज्योतिषराशीशिक्षणमौजमजाचित्रपटरेखाटनछायाचित्रणस्थिरचित्रप्रकटनविचारसद्भावनाशुभेच्छालेखमतसंदर्भप्रतिसादअभिनंदनबातमीशिफारसचौकशीमाध्यमवेधसल्लाअनुभवप्रश्नोत्तरेमदतमाहितीप्रतिक्रियावादआस्वादसमीक्षाप्रतिभाभाषांतरविरंगुळा

3

भाषिक संपत्ती

मृत्युन्जय's picture
मृत्युन्जय in जनातलं, मनातलं
26 Oct 2010 - 5:34 pm

3

प्रकटनविचारसद्भावनाशुभेच्छालेखमतसंदर्भप्रतिसादअभिनंदनबातमीशिफारसचौकशीमाध्यमवेधसल्लाअनुभवप्रश्नोत्तरेमदतमाहितीप्रतिक्रियावादआस्वादसमीक्षाप्रतिभाभाषांतरविरंगुळाहे ठिकाणकलाकथाचारोळ्याउखाणेधोरणमांडणीसंस्कृतीनाट्यबालकथाप्रेमकाव्यप्रतिशब्दप्रवासगुंतवणूकवावरकविताम्हणीदेशांतरबालगीतभाषावाक्प्रचारविनोदराहती जागावाङ्मयमुक्तकव्याकरणइतिहासविडंबनव्युत्पत्तीशब्दक्रीडासाहित्यिकशब्दार्थशुद्धलेखनसमाजसुभाषितेजीवनमानतंत्रराहणीभूगोलक्रीडाराजकारणशिक्षणमौजमजा

तु आणि मी (मिसळपाव स्टाईल!)

इंटरनेटस्नेही's picture
इंटरनेटस्नेही in जे न देखे रवी...
24 Sep 2010 - 8:59 pm

3

हे ठिकाणधोरणमांडणीवावरसंस्कृतीकलानृत्यनाट्यसंगीतधर्मपाकक्रियाइतिहासवाङ्मयकथाबालकथाकविताचारोळ्याप्रेमकाव्यबालगीतमुक्तकविडंबनगझलभाषाउखाणेप्रतिशब्दम्हणीवाक्प्रचारव्याकरणव्युत्पत्तीशब्दक्रीडाशब्दार्थशुद्धलेखनसुभाषितेविनोदसाहित्यिकसमाजजीवनमानतंत्रराहणीऔषधोपचारप्रवासभूगोलदेशांतरराहती जागानोकरीविज्ञानक्रीडाअर्थकारणअर्थव्यवहारगुंतवणूकज्योतिषफलज्योतिषसामुद्रिककृष्णमुर्तीराशीराजकारणशिक्षणमौजमजाचित्रपटछायाचित्रणशृंगारभयानकहास्यबिभत्सकरुणवीररसअद्भुतरसरौद्ररसशांतरस

सावध ऐका (मागल्या) हाका!

भोचक's picture
भोचक in जनातलं, मनातलं
22 Mar 2010 - 8:02 pm

3

प्रकटनविचारलेखअनुभवमाहितीविरंगुळासंस्कृतीप्रतिशब्दप्रवासम्हणीभाषावाक्प्रचारविनोदव्याकरणव्युत्पत्तीशब्दक्रीडासमाजजीवनमानराहणीभूगोल