नवे प्रतिसाद

मिसळपाव.कॉमवरील साहित्यावर सभासदांनी दिलेल्या सगळ्या नवीन प्रतिक्रिया येथून बघता येतील.

लेख प्रतिक्रिया लेखक दिनांक
मनोरथाच्या वाटेवर जरी कविता आवडली! अथांग आकाश 14/06/24 01:06 PM
मनोरथाच्या वाटेवर जरी Surrealistic कृ बु चित्रांनी अनन्त्_यात्री 14/06/24 10:44 AM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) प्रक्रियावर्णन नठ्यारा 14/06/24 01:01 AM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) @ निनादः ही चित्रे करून बघितली. चित्रगुप्त 13/06/24 10:51 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) @ निनादः Ideogram वर करून बघा. चित्रगुप्त 13/06/24 10:46 PM
मनोरथाच्या वाटेवर जरी खतरनाक उद्योग चित्रगुप्त 13/06/24 10:26 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) हे बघा आणखी एक चित्र आणि त्याचे Magic prompt. चित्रगुप्त 13/06/24 10:15 PM
मनोरथाच्या वाटेवर जरी खतरनाक कर्नलतपस्वी 13/06/24 10:07 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) चित्रे आवडली. कर्नलतपस्वी 13/06/24 10:02 PM
मनोरथाच्या वाटेवर जरी या कवितेचे कृबुने केलेले चित्रण बघा. चित्रगुप्त 13/06/24 09:28 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) @दिलीप बिरुटे :नक्की प्रयत्न करेन. चित्रगुप्त 13/06/24 08:54 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) वाह ! प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 13/06/24 07:44 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) @ नठ्यारा: यावर सध्यातरी उपाय मला माहीत नाही. चित्रगुप्त 13/06/24 07:05 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) अनुमोदन आहे. नठ्यारा 13/06/24 06:51 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) माझे दोन पैसे .... नठ्यारा 13/06/24 06:49 PM
निवडणूक, ऋषि सुनकांची हा प्रश्न विचारायचा नसतो .... नठ्यारा 13/06/24 06:41 PM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध उत्तरार्ध सुद्धा आवडला! अथांग आकाश 13/06/24 05:59 PM
सत्तावीस वजा किती बरोबर शून्य? मुक्तक आवडले मुक्त विहारि 13/06/24 04:48 PM
सत्तावीस वजा किती बरोबर शून्य? पाऊस आवडतो. लेखन आवडले. कंजूस 13/06/24 03:45 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) आवडली चित्रं. कंजूस 13/06/24 01:16 PM
याझिदींसाठी प्रार्थना करा कि स्वप्नात त्यांना बायबलमधील देव भेटो! आत्म्याची गोष्टी उग्रसेन 13/06/24 01:12 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) अद्भुत चौथा कोनाडा 13/06/24 12:22 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) @ प्रगो: सध्या आयडिओग्राम वापरतो आहे. चित्रगुप्त 13/06/24 12:15 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) @ गवि: संपादन करता येत असेल तर तसा प्रयत्न करता येईल. चित्रगुप्त 13/06/24 12:10 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) @ निनादः आणखी वर्णन मिळाले पाहिजे. चित्रगुप्त 13/06/24 12:01 PM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) खुप सुंदर!पहिले चित्र जास्त Bhakti 13/06/24 11:03 AM
सत्तावीस वजा किती बरोबर शून्य? खुपचं सुंदर लिहिलंय!! Bhakti 13/06/24 11:00 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध छान प्रतिसाद! Bhakti 13/06/24 10:55 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध पण ती सिंग्युलॅरीटी , तो Bhakti 13/06/24 10:54 AM
सत्तावीस वजा किती बरोबर शून्य? पावसाळा जोरदार सुरू झाला आहेच गवि 13/06/24 10:53 AM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) ए आय चित्राची निर्मिती गवि 13/06/24 10:49 AM
सत्तावीस वजा किती बरोबर शून्य? वाह ! प्रसाद गोडबोले 13/06/24 10:48 AM
जल्लोष (निवडणूक निकाल स्पेशल) या लेखाची पुष्कळ वाचने करून आजी 13/06/24 10:41 AM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) वाह , मस्तच ! प्रसाद गोडबोले 13/06/24 10:36 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध मनःपुर्वक धन्यवाद टर्मिनेटर ! प्रसाद गोडबोले 13/06/24 10:31 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध साय-फाय कथा आवडली! टर्मीनेटर 13/06/24 09:56 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग १ बरं. प्रसाद गोडबोले 13/06/24 09:54 AM
डॉ. पायल तडवी एक दुखःद घटना अंती सत्याचा जय होतो (जय सुबोध खरे 13/06/24 09:43 AM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) शिवाय निनाद 13/06/24 09:28 AM
डॉ. पायल तडवी एक दुखःद घटना एक जुना धागा शोधताना हा धागा माहितगार 13/06/24 09:20 AM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) एक निनाद 13/06/24 09:18 AM
सांजशकुनाच्या रमलप्रतिमा: एक नवाच उद्योग (भाग-१) कृ बु च्या करामती कामाला लागल्या कि काय? शशिकांत ओक 13/06/24 08:58 AM
निवडणूक, ऋषि सुनकांची शस्त्रांची बाजारपेठ युद्धजन्य माहितगार 13/06/24 08:50 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग १ विचार आणि विदा शेखर काळे 13/06/24 06:48 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध धन्यवाद ! प्रसाद गोडबोले 13/06/24 12:21 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध अजून एक सुचवणी हणमंतअण्णा शंकर... 13/06/24 12:15 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध कथेपेक्षा पॉवरपाँईट प्रेझेन्टेशन वाटत आहे हणमंतअण्णा शंकर... 13/06/24 12:10 AM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध कथा वाचल्याबद्दल धन्यवाद मुवि प्रसाद गोडबोले 12/06/24 11:52 PM
द सेकंड स्पार्क - भाग २ - उत्तरार्ध कथेचा शेवट कळला नाही... मुक्त विहारि 12/06/24 11:06 PM
आठवणीतील किडे मिरग, मृग, मिरुग किटक प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/06/24 09:50 PM