जे न देखे रवी...

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर's picture
सिद्धेश्वर विला... in जे न देखे रवी...
18 Jul 2017 - 16:23

स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

अरे लेकानो मारले कसले

चांगले उभे आडवे हाणले

पुढे गेलो तर काय ?

जंगली हत्तींचा कळप चालून आला

बाह्या सरसावून ठोकून काढला एकेकाला

भिरकावून दिले गगनात सारे

अजुनी आहेत ते बनुनी गगनी तारे

याच तार्यांचे पाठ गिरविता

तुम्हासी न ठावे

असे मीच करविता

मखलाशी चालू असे मनाशी

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर's picture
सिद्धेश्वर विला... in जे न देखे रवी...
17 Jul 2017 - 14:10

ऐका वेड्याची कहाणी

कोतं कोतं कोतं कोतं

त्याचं मन थोडं कोतं

तिच्यासंगे राहण्यासाठी

जागोजागी पळत होत व्हतं II

त्याला काय ठाव अग्नी

त्याला नाय ठाव पाणी

सात जन्मांची ती राणी

ऐका वेड्याची कहाणी II

शाळा मॉप त्यो हुंदडला

येऊन कॉलेजात पडला

सुंदरीला पाहताक्षणी

जागच्याजागीच थांबला II

हाती धरशी पुस्तकं

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
17 Jul 2017 - 09:06

शब्द मौनातले

मौनात काळजाला जी आर्त हाक जाई
शब्दातल्या छटेचा पारा उधाण जाई

शब्दात वार नाही, ना त्यास धार काही
का रक्त सांडतो जो, वाचावयास जाई

शब्दात सत्य जेव्हां, तेव्हां न दाद काही
शब्दात जो दिखावा, उत्स्फूर्त दाद जाई

जेव्हा कधीच कोणी, बोलावयास नाही
एकांत शब्द काही, शोधावयास जाई

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
16 Jul 2017 - 16:33

...नवल!

नजर टाळणे..पण पहाणे..नवल!
तुझे लाजणे अन् बहाणे..नवल!

मला जाग आली सुगंधी किती!
तुझे अत्तराचे नहाणे...नवल!

जुनी वाट हरवून गेली तरी
तुझे रोज येणे नि जाणे..नवल!

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
16 Jul 2017 - 06:23

पुस्तक

ते पुस्तकच आहे.
दूर तुझ्या घरात ठेवलेलं
काचेआड.

एकदा तू वाचलेलं.
तू तिथं नसताना
मी वाचलेलं.
तिसरं कुणीही ते वाचलेलं नाही.

एकदा तू, नंतर मी.
कथा तुझ्या डोळ्यांनी वाचली
मी तुझे डोळे वाचले.

ते पुस्तकच आहे? अजूनही?
दूर तुझ्या घरात ठेवलेलं
काचेआड...
-शिवकन्या

चंद्रकांत's picture
चंद्रकांत in जे न देखे रवी...
14 Jul 2017 - 21:51

प्राक्तनाचे संदर्भ

प्राक्तनाचे संदर्भ

अस्तित्वाचे प्रश्न आसपास
उत्तरांचे तुकडे साकोळत राहिलो
सुदंर कोलाज करता येईल म्हणून
प्रत्येक चौकटीत शोधत राहिलो आकार
मनात आधीच कोरून घेतलेले
ठरवून घेतलेल्या रंगासहित

सर्जनचे सोहळे सहज नसतात
माहीत असूनही सोयिस्कर दुर्लक्ष करीत गेलो
बहरून येण्याआधी उजाड व्हायचं असतं
याचं भान राहिलंच नाही

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
14 Jul 2017 - 00:47

आला पावसाळा आला पावसाळा

(आदरणीय कवी कुसूमाग्रजांची क्षमा मागून)

|| आला पावसाळा आला पावसाळा ||

आला पावसाळा आला पावसाळा
प्रवाशांनो तुमची कंबर सांभाळा

मनपाचे रस्ते खड्डेरी
दुचाकी तयामध्ये घातली
चुकवित चालली पाणी गाळा

समोरून पहा कोण येतसे
त्याचीही अवस्था तशीच असे
उडविल पाणी; त्याला तुम्ही टाळा

vcdatrange's picture
vcdatrange in जे न देखे रवी...
12 Jul 2017 - 18:53

ही कविता फॉरवर्ड करा

ही कविता फॉरवर्ड करा

ही कविता फॉरवर्ड करा,
नाही तर पाप येईल
रात्री झोपल्यानंतर,
तुमच्या घरात साप येईल

पाच जणांना फॉरवर्ड करा,
हरवलेली वस्तु सापडेल
नाही केली तर,
भुत तुमच्या कानाखाली झापडेल

दहा जणांना फॉरवर्ड करा,
सोन्याचा हार मिळेल
नाही केली तर,
पाठीवर मार बेसूमार मिळेल

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर's picture
सिद्धेश्वर विला... in जे न देखे रवी...
12 Jul 2017 - 14:29

या वेड्याला न कसला लोभ , ना कुणाचा राग

या वेड्याला

न कसला लोभ , ना कुणाचा राग

नको इस्टेट , नकोय कसला वाद

हवाय तो फक्त आणि फक्त

वाचकांचा आशीर्वाद

भावनांच काय ते

त्या तर येतचं असतात

काही उमटतात पत्रावर

तर काही

पंचतत्त्वी विलीन होतात

या मनातील लाव्हास जर मिळेल

आपुल्या प्रेमाचे इंधन

शब्दांचा वणवा मग भडकेल असा काही

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर's picture
सिद्धेश्वर विला... in जे न देखे रवी...
11 Jul 2017 - 15:42

तुझा निरोप घेताना

तुझा निरोप घेताना

मन दाटून आले

का कुणास ठावूक

पण माघारी फिरताना

मनी धैर्य कोठून आले

मन हिमाच्छादित गोठले होते

विचारांनी वेढले होते

हात हलत होते

निव्वळ तुझ्या हातांना प्रतिक्रिया म्हणून

डोळे स्तब्ध होते

हातांचे खेळ बघून

आठवणींचा भृंग पिंगाया लागला

क्लेशांचा अरी जोर धराया लागला

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
11 Jul 2017 - 14:52

उध्दु . . तुला माह्यावर भरोसा नाय काय ?

उद्धुचे वडील किती मोठे . . मोठे . .
त्यांचे पण नशीब करंटे . . . . करंटे . .
त्यांच्या पोटी आला हा गोटा गोल . . गोटा गोल . .
उध्दु तू माझ्याशी गोड बोल . . . गोड बोल . . .

उद्धुचा मुलगा आदू . . . आदू . . .
आहे तो पक्का लडदु . . . लडदु . . .
पेंग्विनचा खर्च करतंय कोण . . करतंय कोण
उध्दु तू माझ्याशी गोड बोल . . . गोड बोल . . .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर's picture
सिद्धेश्वर विला... in जे न देखे रवी...
10 Jul 2017 - 15:35

ती पण आता पुसट वाटू लागलीय

विचारांच्या गर्दीत शोधातोय मी कुणाला

तिला कि मला स्वतःला ?

विचारांच्या गर्दीत शोधातोय मी कुणाला

तिला कि मला स्वतःला ?

ती पण आता पुसट वाटू लागलीय

अवती भवति तिच्या विचारांची गर्दी झालीय

स्वतः शोधतोयं त्या मनाला

ज्याने साद दिली होती पूर्वी तिच्या भावनांना

आढे वेढे घेवून लग्नाचे पेढे वाटले

कमी होते कि काय म्हणून

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर's picture
सिद्धेश्वर विला... in जे न देखे रवी...
10 Jul 2017 - 13:53

II शहराकडून "बा" चा फून आला II

शहराकडून "बा" चा फून आला

केल्या केल्या विचारू लागला

कोण टाकून गेला

लेंडूक आपल्या शेतामंदी ?

म्या म्हटलं

माझ्याशिवाय हाय कोण इथं ?

तुमास्नी ह्ये कोण बोललं तिथं ?

"बा"ने घपकंन हासडून शिवी

लावली गाडीस चावी

निघाला परतीस गावाकडं

म्या बी धावलो धपाधप

लेंडूक शोधाया शेताकडं

घेता वास चहूकडं

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
9 Jul 2017 - 15:13

दिंडी

अभिजात सुमारांची बहुश्रुत दिंडी
लॅपटॉपी कीबोर्डाचे चटचट अहिर्निश टाळ
निष्क्रिय मत-मतांतरांचे डब्ब दुतोंडी मृदंग
वैचारिक साठमारीचे गुगलपुष्ट निर्दय घोडरिंगण
जितं मया च्या एकेकट्या भेसूर आरत्या

तिथे सुदूर चंद्रभागेकाठी
काळाभोर त्याच्या अट्टल दगडी मौनातल्या शयनी एकादशीत
कल्पांतापर्यंत अकिम्बो

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
9 Jul 2017 - 12:37

परीक्षा

परीक्षेला बसवलं आहेस तू अशा देवा
किती पानं लिहितोय तरी वेळच संपत नाही
इतकी अवघड परीक्षा काय ही कामाची
हजारदा वाचला तरी तुझा प्रश्नच कळत नाही !

परीक्षेचं वेळापत्रक तरी आधी सांगायचं असतं
कोणालाही असं थेट पेपरला बसवायचं नसतं
अभ्यासक्रम वेगळा आणि हे प्रश्न भलतेच आहेत
गोंधळ झाला तरीही वर मार्क मिळवायचे आहेत ?

फुंटी's picture
फुंटी in जे न देखे रवी...
9 Jul 2017 - 09:14

विंडोसीट

विंडो सीट वरून आताही दिसतात
अर्धवट हिरवेगार डोंगर
दगडमातीसाठी लचके तोडलेले
नागरीकरणाच्या सर्जरीला
द्यावी लागते दगडमाती
वसलेल्या शहराच्या सौंदर्यामागे
असते कुर्बानी डोंगरांची
विंडो सीट आजकाल नकोशी वाटते

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
9 Jul 2017 - 05:46

झाली...पहाट झाली!

रानात पाखरांची..चर्चा अफाट झाली
उगवेन सूर्य आता ही रात्र दाट झाली!

फांदीवरुन कानी येतात सूर काही
मी ऐकतो भुपाळी जी चिवचिवाट झाली!

गेला चुकून ताफा येथून राजशाही
इतक्यात राजरस्ता ही पायवाट झाली!

गरजू पाटिल.'s picture
गरजू पाटिल. in जे न देखे रवी...
9 Jul 2017 - 00:47

मला आजवर कधीच रडू आलं नाही निपचित पडलेल्या कलेवरांच

मलाआजवर कधीच रडू आलं नाही निपचित पडलेल्या कलेवरांच
कि कधी चिड आली नाही त्या देहधारी नामधारी आत्म्यांची
मला कधीच राग आला नाही त्या बंदुकाधाऱ्यांचा
कि मला कधी भिती वाटली नाही हिंस्र झालेल्या श्वापदांची
ना मला कधी घृणा वाटली त्या बलात्कारी अंगांची
मी रडले मानवतेच्या र्‍हासामुळे, खुप रडले
मला चिड आली माझ्या षंढ राहण्याची तुमच्या षंढ असण्याची

अरूण गंगाधर कोर्डे's picture
अरूण गंगाधर कोर्डे in जे न देखे रवी...
8 Jul 2017 - 22:32

मराठी माणसा झोपलाच राहा

मराठी माणसा झोपलाच राहा
पॅसे मिळविण्या मात्र तत्पर राहा
घरिदारी अन बाजारीही
जातीपातीचे राजकारण करी

नको तेथे अध्यात्म लावुनी
विसरुनी जा तू दिव्य लक्ष्मी
हरलास जरी जीवनी तू
अध्यात्माचे धडे गिरवी तू

वास्तवाचे भान सोडुनी
नवा मार्ग शोधू नको तू
मिळणाऱ्याचा द्वेष करी तू
बाणा आपुला सोडू नको तू

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
8 Jul 2017 - 13:33

(ए, बैठ ना जरासा)

पेरणा

ए, बैठ ना जरासा, मीठी मीठी करेंगे बाते,
अभी तू आता नई रे, पहेले इधरीच गुजारता राते,

वो पक्या गया कल, मेरेको बहोत बेइज्जत करके,
दिखा दो सालेको औकात, दो चार फटके मारके,

समझताहै मुझको भी, बहोत देर हो गयी है,
चलना भुर्जीपाव खायेंगे, बहोतही भुख लगी है,