जे न देखे रवी...

कहर's picture
कहर in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 15:05

घोळ झाला घोळ

घोळ झाला घोळ सखे गं घोळ झाला घोळ
तुला आठवता कागदावरी उतरून आली ओळ
सखे गं घोळ झाला घोळ

घोळ झाला घोळ सखे गं घोळ झाला घोळ
स्पर्शता तुला विसरून गेलो करायची अंघोळ
सखे गं घोळ झाला घोळ

घोळ झाला घोळ सखे गं घोळ झाला घोळ
तुझ्या सयीने हृदयाच्या छिद्राचे झाले बोळ
सखे गं घोळ झाला घोळ

sanket gawas's picture
sanket gawas in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 13:48

# राजे छत्रपती

शिवनेरी दारी तोफा कडाकल्या
सह्याद्रीच्या कुशीत विजा चमकल्या....

जिजावुंच्या पोटी रत्न जन्मलं
स्वराज्याच्या स्वप्नात राजे बाळ रंगल....

हाती घेऊन तलवार करी अन्यायाचा प्रतीकार
प्रत्येकी जाहला देवाचा साक्षात्कार......

केली स्वराज्याची स्वारी घेऊनी आर्शिवाद भवानी मातेचा
शत्रूंवर बरसला मस्तकी लावूनी टीळा भगव्या रक्ताचा .....

sanket gawas's picture
sanket gawas in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 13:42

Coffee आणि ति २

#Coffee2

आपली भेट ,Coffee आणि बरच काही
आज समोर बसूनही काही आपण बोललोच नाही...

कारण आज नव्हतीस तू समोर फक्त भास होता मनाचा
सोबत बसलोय तुझ्या हाच प्रयन्त होता स्वतःला समजवण्याचा...

स्वतःला तुझ्यात हरवून खूप काही आज बोलायचं होत
डोळे बंद करून तुझ्या गप्पांमध्ये स्वतःला गुंतवायच होत....

sanket gawas's picture
sanket gawas in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 13:39

Coffee आणि ति

आपली भेट ,Coffee आणि बरच काही
आज समोर बसूनही काही आपण बोललोच नाही...

ओळख असुनही अनोळखीच वाटत होतो
एकमेकांची नजर चुकवून हळूच बघत होतो ...

चेहऱ्यावर शांतता पण मनातून भलतेच खुश होतो
पहिले कोण बोलेल ह्याचीच वाट बघत होतो....

तक्रारी तर एकमेकांच्या खूपच होत्या
पण मनातल्या भावना ओठांवरच थांबल्या होत्या ...

sanket gawas's picture
sanket gawas in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 13:29

#आई

#आई

आई आज तुझ्या आठवणी मध्ये रमून रहावस वाटतं
तुझ्या सोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण पुन्हा जगावासा वाटतं .....

किती मस्त झाले असते जर गेलेला वेळ परत आला असता
तुझ्या सोबतचा प्रत्येक क्षण पुन्हा जगायला भेटला असता....

लहानपणापासून माझे अडखळणारे पाऊल सांभाळले
वाट चुकलो तेव्हा बोटाला पकडून सरळ चालायला शिकवले....

बी.डी.वायळ's picture
बी.डी.वायळ in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 13:06

महागाईच्या गप्पा

ऑफिसमध्ये काल बायका मारत होत्या गप्पा |
महागाईचा विषय होता साधा आणि सोपा |

काल जेंव्हा बाई मी मार्केटला गेले |
भाज्यांचे भाव बघुन हैराणच झाले|

पंधरा रुपयाला एक होती मेथीची जुडी|
एक रुपयाला एक कोथिंबीरीची काडी |

एकरुपयाचे लिंबु पाच रुपयाला झाले |
कांदे व बटाटे पंचविस रुपयावर गेले |

नाखु's picture
नाखु in जे न देखे रवी...
21 Apr 2019 - 07:29

(तू मतदार माझा)

प्रेर्ना - विळखा पाहू

तू मतदार माझा
भोट, भोंगळ अजीजी
तुझे मत मागण्या तुलाच नादी लावणारा
मस्तवाल नेता मी ....

घेऊन जमेस तुला
निव्वळ उगी तुंबडी भरावी
बोभाटा करावा मी एव्हढा
की लाभावी मज(समोरची) वाटणी

सर्व अडेल,पडेल,चढेल, संधिसाधू,भूछत्री उमेदवारांना समर्पित.

वाचकांचीच पत्रेवाला नाखु बिनसुपारीवाला

चामुंडराय's picture
चामुंडराय in जे न देखे रवी...
19 Apr 2019 - 07:21

तू ट्रोल माझा

वरिज्नल प्रेर्ना क्र. १ https://www.misalpav.com/node/44410

प्रेर्ना क्र. २ https://www.misalpav.com/node/44413

प्रेर्ना क्र. ३ https://www.misalpav.com/node/44417

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
19 Apr 2019 - 06:27

पाणी

इतक्या पाण्याचे शरीरमन बनवताना
विचार करायचा देवा,

पाण्याला इतके झोके देताना
उसंत घ्यायची देवा....

उसळून पुन्हा आदळते पाणी
खडक द्यायचा देवा...

दोन डोळे पुरत नाहीत
पाण्याचा संसार पेलताना...

देवा, आता पाण्याचे तीर्थ करा
अन् पाण्यातून मुक्ती द्या....

शिवकन्या

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
16 Apr 2019 - 18:50

सांज

सहज असे चालतांना
भेट ती फुलांची,तू मला दिलेली
ओंजळीत त्या प्राजक्ताचा
गंध राहुनी गेला...
हात नाही हातात माझ्या
पण तूझा स्पर्श राहुनी गेला....

ना किनारा फेसाळणारा
ना लाट एकसारखी झेपावणारी,
अस्पष्ट जाहले होते सारे
नव्हतीच जणू उरली क्षणे
पुन्हा एकदा स्मरणारी....

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
16 Apr 2019 - 17:42

तू हमाल माझा

तू हमाल माझा

शांत , नेभळट , गरीब, बिचारा (?)

तुझी मारण्या , तुज मागे धावणारी

चंडिका , महामाया , तुझी कडक लक्ष्मी ....

येऊन कामावर तुझ्या

चोरून दुरून पाहावे

पकडावे रंगेहाथ तुजला

कि लाजावी मजसमोर बॉन्डपत्नी ...

===============================

तुझी आणि फक्त तुझीच

सातजन्म मारणारी चि सौ का ?

चामुंडराय's picture
चामुंडराय in जे न देखे रवी...
16 Apr 2019 - 08:19

तू चांदणी माझी

प्रेर्ना - चंद्राची चांदणी - ओळखा पाहू

तू चांदणी माझी
शांत, सोज्वळ, साजिरी
तुज चुम्बण्या तुज मागे धावणारा
उठवळ अश्व मी ....

घेऊन कवेत तुला
निखळ उब अंगी भरावी
प्रणय करावा मी एव्हढा
की लाजावी मजसमोरची चांदणी ....

अन्या बुद्धे's picture
अन्या बुद्धे in जे न देखे रवी...
15 Apr 2019 - 21:57

असे असावे

असतो दगड तर कदाचित
जमले असते कोरडे राहणे
हिरव्या पावसात देखील
आतून रुजून न उमलणे

निळ्या नभात ढग व्हावे
अमृताने पूर्ण भरलेला
द्यावे आणिक निघून जावे
इतकेच ठाऊक असलेला

बासरीतून संगीत जन्मते
रसिक मनांना भिजविते
श्वास थांबता फुंकलेला
पोकळ रिक्त शांत उरते

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
15 Apr 2019 - 19:00

तू चंद्र माझा

तू चंद्र माझा
शांत,शुभ्र, साजिरा
तूज स्पर्शिण्या तूज मागे धावणारे
उथळ अभ्र मी....

येवून कवेत तूझ्या
नीखळ उब मनी भरावी
प्रकाशावे मी एवढे
की लाजावी मजसमोर चांदणी....

सिक्रेटसुपरस्टार's picture
सिक्रेटसुपरस्टार in जे न देखे रवी...
15 Apr 2019 - 12:57

पण तू येणार नाहीस..

मला तुझी आठवण यायला कारण लागत नाही,
झोप लागावी म्हणून दिवसभर केलेल्या दगदगीचा शीण,
पाठ अंथरुणाला टेकताच वैरी होतो,
मी त्याला धरून ठेवायचं म्हटलं तरी निसटून जातो,
डोळ्यांच्या कडा ओल्या होणं,
मग जरा कमी कमी आवाजातले हुंदके,
मग उशीत डोकं खुपसून हमसाहमशी रडणं,
असे सगळे सोपस्कार पार पडल्यावर
गोठलेली बोटं लिहू लागतात..


नाखु's picture
नाखु in जे न देखे रवी...
14 Apr 2019 - 14:25

(जळवे)

तमाम मिपाकरांच्या (माझ्या सहित) ,भोचक व वरकरणी मदतीआड त्रस्त पिडणार्या नातेवाईकांना समर्पित
**********

हेच ते पिडणारे पळवे जळवे
ज्यां(च्या)मुळे तुझे जगणं काळजीने पोखरून ठेवलेस!!

पाठिंबा वा संमती असती तर
हे जळवे शक्तिने तांडून
लगेच दृष्टी आड घालून
विस्मृतीत टाकले असते...

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
14 Apr 2019 - 10:24

(श्मश्रू)

पेरणा अर्थात

श्मश्रू

पाणावलेला ब्रश
खसाखसा साबणावर फिरवूनी

सुरुवात जाहली श्मश्रू ला
काय बेरहेमीने वस्तरा,
चालवला त्या न्हाव्यानी

रूळली अधरांवरती मिशी,
अन ओघळली दाढी गाली
काय मोल त्या केसांना ,
क्षणात साफ केले त्यानी

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
14 Apr 2019 - 09:59

(गळवे)

पेरणा अर्थात

हिच ती जीवघेणी ठणकणारी गळवे
ज्यावर तू हळूवार पणे मलम लावलेस!!

थोडीशी हिंमत असती तर
ही गळवे सुईने फोडून
आतला पस काढून
स्वच्छ पुसून टाकले असते...

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
13 Apr 2019 - 23:56

तळवे

हेच ते जीवघेणे हळवे तळवे
ज्यावर तू तुझे काळीज काढून ठेवलेस!!

शक्य वा हिंमत असती तर
हे तळवे बाजूला काढून
फोटोत घडी घालून
पुरून टाकले असते...

ना ही असोशी असली असती...
ना अंधारात डोळे खुपसून
न उजळणार्या पूर्वेकडे
पहात राहिले असते....
ना रक्तातून तुझे भिरभिरणे ऐकत राहिले असते....

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
12 Apr 2019 - 22:57

अश्रू

पाणावलेल्या डोळ्यांमधुनी
काय निखळले अश्रू होऊनी

सुरुवात जाहली सांडायला
काय भावना होत्या त्या,
त्या, का नाही टिपल्या पापण्यांनी

रूळली अधरांवरती काही,
काही ओघळली गाली
काय मोल त्या आसवांना ,
ते तर फक्त खारट पाणी