नमस्कार, गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय धाग्यावरील धुळवड पाहता, चर्चा खेळीमेळीच्या न राहता व्यक्तिगत होतांना दिसत आहेत. सदस्यांवर व्यक्तिगत टीका करणे, शिवराळ भाषा वापरणे, अवांतर प्रतिसादांचा जाणीवपूर्वक रतीब घालणे, या आणि अशा अनेक गोष्टी निदर्शनास येत आहेत. मौज-मजा, हलक्या फुलक्या टपल्या यांचं स्वांतत्र्य मिपावर नेहमीच राहिलं आहे. तरीही त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये या हेतूने या सूचनेद्वारे सर्वांना कळविण्यात येते की यानंतर अशी वर्तणूक ठेवल्यास त्या त्या सदस्यांना व्यक्तिगत सूचना न देता अशा सदस्यांवर थेट कार्यवाही करण्यात येईल. सर्वांनी सहकार्य करावे. - मिपा व्यवस्थापन

पुस्तकदिन लेखमाला २०१६

Primary tabs

मिल्क एण्ड कुकिज! (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
It's Elementary!! (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
खुणावणारं खुलं वाचनालय (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
मुलाखत - श्री. विवेक मेहेत्रे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
ओऱ्हान पामूकचं इस्तंबूल (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पाडस (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
वाचू आनंदे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
लहान मुलांचा मित्र "बबल्स" (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
राणीच्या देशात - ब्राँटे पार्सोनेज (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकखुणा (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
मुलांमधे वाचन संस्कृती कशी वाढवावी? (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकांची काळजी कशी घ्यावी? (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
अॅगाथा क्रिस्ती (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकांचे देणे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
प्रकाशन व्यवसाय - व्यवसायातील तंत्र आणि मंत्र (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
सैली - १३ सप्टेंबर (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पाठलाग करणारे पुस्तक (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तक वेल्हाळ (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)