शतशब्दकथा स्पर्धेसंबंधी सूचना :
लेखकांनी कथा पाठवताना कथेतील शब्द प्रत्यक्ष मोजून १०० आहेत याची खात्री करावी ही विनंती. Microsoft Word मध्ये शब्द मोजू नयेत. विरामचिन्हांमुळे Microsoft Word चुकीची शब्दसंख्या दाखवत असल्याने हे करण्यात आले आहे.

-साहित्य संपादक

पुस्तकदिन लेखमाला २०१६

Primary tabs

मिल्क एण्ड कुकिज! (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
It's Elementary!! (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
खुणावणारं खुलं वाचनालय (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
मुलाखत - श्री. विवेक मेहेत्रे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
ओऱ्हान पामूकचं इस्तंबूल (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पाडस (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
वाचू आनंदे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
लहान मुलांचा मित्र "बबल्स" (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
राणीच्या देशात - ब्राँटे पार्सोनेज (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकखुणा (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
मुलांमधे वाचन संस्कृती कशी वाढवावी? (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकांची काळजी कशी घ्यावी? (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
अॅगाथा क्रिस्ती (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकांचे देणे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
प्रकाशन व्यवसाय - व्यवसायातील तंत्र आणि मंत्र (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
सैली - १३ सप्टेंबर (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पाठलाग करणारे पुस्तक (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तक वेल्हाळ (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)