जे न देखे रवी...

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
14 Apr 2019 - 09:59

(गळवे)

पेरणा अर्थात

हिच ती जीवघेणी ठणकणारी गळवे
ज्यावर तू हळूवार पणे मलम लावलेस!!

थोडीशी हिंमत असती तर
ही गळवे सुईने फोडून
आतला पस काढून
स्वच्छ पुसून टाकले असते...

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
13 Apr 2019 - 23:56

तळवे

हेच ते जीवघेणे हळवे तळवे
ज्यावर तू तुझे काळीज काढून ठेवलेस!!

शक्य वा हिंमत असती तर
हे तळवे बाजूला काढून
फोटोत घडी घालून
पुरून टाकले असते...

ना ही असोशी असली असती...
ना अंधारात डोळे खुपसून
न उजळणार्या पूर्वेकडे
पहात राहिले असते....
ना रक्तातून तुझे भिरभिरणे ऐकत राहिले असते....

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
12 Apr 2019 - 22:57

अश्रू

पाणावलेल्या डोळ्यांमधुनी
काय निखळले अश्रू होऊनी

सुरुवात जाहली सांडायला
काय भावना होत्या त्या,
त्या, का नाही टिपल्या पापण्यांनी

रूळली अधरांवरती काही,
काही ओघळली गाली
काय मोल त्या आसवांना ,
ते तर फक्त खारट पाणी

विजुभाऊ's picture
विजुभाऊ in जे न देखे रवी...
12 Apr 2019 - 15:21

झिम झिम झिम्मड झिम्माड

झिम झिम झिम्मड झिम्माड .खेळ खेळू रंगात
आज काय पानोळ्या पानोल्या, आल्या खेळुन करवल्या
पाने मांडीता मांडीता, साखर सांडून त्या गेल्या.
एक करवली हरवली , कोणी नाही देखीली.
तीची उरली सावली, माया सारी सम्पली.
आई बापाची पोर ती . नवर्‍याने चोरीली.
एक फुल चिमुकले. सासूरवाशीन झाले.
लगनाच्या होमात. बाळपणी करपले.

अन्या बुद्धे's picture
अन्या बुद्धे in जे न देखे रवी...
9 Apr 2019 - 12:27

अश्वत्थ

अनंत पानांचा अश्वत्थवृक्ष सळसळतो आहे..
विशाल खोडावर अवकाशात घुसलेला खोड फांद्यांचा पसारा..
सृष्टीतून जीवनरस शोषून घेत,
ऊन पाऊस झेलत त्याचा उत्सव सुरू आहे..
प्राचीन खोडावर जाड सालींच्या वळ्यामधून
मुंगी किटकांच्या वसाहती फोफावल्या आहेत..
तरहतर्हेचे पक्षी तिथे येऊन 'हे माझं जग' असं म्हणतात
गाणी गात पानांना ऐकवतात..

स्वामि १'s picture
स्वामि १ in जे न देखे रवी...
8 Apr 2019 - 11:27

वसंत उत्सव

तहान

सरली सुरेख थंडी फोफावला ऊन्हाळा

संतप्त सूर्य आता ओकेल तप्त ज्वाळा

पक्षी दिशा दिशांना फीरतील ते थव्यांनी

सुकतील कंठ त्यांचे शोधतील ते पाणी

सुकली तळी जळांची पिण्यास नाही पाणी

लहान सानुल्या जीवांची होइल लाही लाही

त्यांच्या जीवाकरिता इतकी कराच सेवा

वाटीत एवढेसे पाणी भरुन ठेवा....!

वाटीत एवढेसे पाणी भरुन ठेवा.....!

चित्रगुप्त's picture
चित्रगुप्त in जे न देखे रवी...
8 Apr 2019 - 04:06

दाराआडची चमेलीबाई ( आणि ती सटवी रोहिंगीण)

.

चमेलीबाई दाराआडून बघते आहे बाहेर
किती बाहेर ?
स्वत:च्या बाहेर, कमाठीपुर्‍याच्याही पल्याड - भूतभविष्याच्या आरपार ...

तिकडे दूर इस्माईल बसला आहे...

नाखु's picture
नाखु in जे न देखे रवी...
7 Apr 2019 - 14:01

(बंद कळफलकामागचा वाचक)

एक वाचक कळफलकाबरोबर बघतो आहे मिपा
कसले मिपा ?
स्वत:च्या कक्षेत, जालजंजाळाच्या पार
जिथे हर एक लेखकू बसला आहे क्षुब्ध....
करत असेल का तो ही (कधीकधी)वाचकाचा विचार?
वाचत असेल का तो ही
इतरांचेही आहेर, विरोधाच्या (चष्म्या) पलीकडे?
वाचक त्याच्या वाचनदुनियेतून बाहेर येऊ शकत नाही...
मग तो त्याचे मूक प्रतिसाद पाठवतो,

निओ's picture
निओ in जे न देखे रवी...
6 Apr 2019 - 17:44

...असं काही नसतं

नवरा बायकोचं भांडण
असं काहीच नसतं
तो म्हणतो पूर्व, ती म्हणते पश्चिम
बस एवढंच म्हणणं असतं

बघितलं तर ती ही एक गंमत असते

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
6 Apr 2019 - 12:58

खिंड बोगदा

खिंड बोगदा

या डोंगररांगा निघती
माझ्या घराच्या पुढती
किती बघावे उंचावूनी
नच कोणत्या वाटा दिसती
अनामिक भिती मनात असे
वर जावे की खाली यावे प्रश्न मनी वसे
केवळ एकच खिंड बोगदा
लांबून दिसे कुणी खोदला
एकदा जावे वाटते त्यातूनी
वाट परतीची येई का तिथूनी?

पाषणभेद
०६/०४/२०१९

प्रमोद पानसे's picture
प्रमोद पानसे in जे न देखे रवी...
5 Apr 2019 - 22:13

काव्य कंड

भुभूक्षीता सम विषय छेडु
यथातथा ती यमके जोडु
कुंथुनी मग ते शिळकट पाडू
अनाकलनीय नवकाव्य कंडु

कवन जंते उदरी माझ्या
विचार कल्पना असती ताज्या
परी शब्दांसव मेळ ना साधे
मळमळ मनात करती गमजा

बहु प्रयत्नांती सिद्ध जाहलो
झरझर लेखणी मी पाझरलो
मळकट तावावरती शाई ,
फुटत फुटत मी काव्य प्रसवलो

नवकवी
कंडुदास

चित्रगुप्त's picture
चित्रगुप्त in जे न देखे रवी...
5 Apr 2019 - 20:04

दाराआडचे घड्याळ

.

एक घड्याळ दाराआडून बघते आहे बाहेर
किती बाहेर ?
स्वतःच्या बाहेर, शतकानुशतकांच्या पार...
जिथे आहे एक लंबकाचे घड्याळ...
.

आणि एक वाळूचे घड्याळ...

mrcoolguynice's picture
mrcoolguynice in जे न देखे रवी...
5 Apr 2019 - 14:30

(दाराआडची मुंगी)

एक मुंगी दाराआडून बघते आहे कोर्टहॉलच्या बाहेर
किती बाहेर?
कंपाउंडच्या बाहेर, सिग्नलपार
जिथे एक हत्ती शोधतो आहे पुष्पगुच्छ मस्त....
करत असेल का तो ही तिचा विचार?
येणार असेल का तो आज कोर्टहॉलमधे
कंपाउंडच्या आत, सिग्नलच्या अलीकडे?
मुंगीही कोर्टातून बाहेर येऊ शकत नाही...
जाईल का ती ही
हत्तीचा हात धरून, कंपाउंडच्या पलीकडे?

सोन्या बागलाणकर's picture
सोन्या बागलाणकर in जे न देखे रवी...
5 Apr 2019 - 08:02

दाराआडचा बाबा

मूळ प्रेरणा (अर्थातच): दाराआडची मुलगी

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
5 Apr 2019 - 00:35

पोवाडा केदारनानांचा

पोवाडा केदारनानांचा

mrcoolguynice's picture
mrcoolguynice in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 17:50

(दाराआडचा दगड)

एक दगड दाराआडून बघतो आहे मिपाबाहेर
किती बाहेर?
वास्तविकतेच्या बाहेर, भावनांच्यावर स्वार
जिथे एक कवयत्री बसली आहे स्तब्ध....
करत तरी असेल का तो क्षणभर तिचा विचार ?

जात असेल का हो तोही
विडंबनाच्या बाहेर, ट्रोलीकतेच्या पलीकडे?
का टाळ कुटातून तो बाहेरच येऊ शकत नाही...

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 17:06

( दाराआडचा वास )

कुबट वास दाराआडुन पडतो आहे बाहेर

किती बाहेर?

यत्र तत्र सर्वत्र , नाकाच्या आर पार

नाकातले केस जळून जात आहेत , जळत आहेत

किती वेळ ?

पोटातले ढवळतंय, येतेय बाहेर, कोण आहे तिथे आत

कुणी तरी एक बसला आहे स्तब्ध....

करत असेल का तो ही त्या भयानक वासाचा विचार?

जळत असतील का त्याचेही नाकातले केस

दरवाज्याबाहेर , दरवाज्याच्या पलीकडे?

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 15:53

(दाराआडचा कुत्रा)

Amachee preraNA
एक कुत्रा दाराआडुन बघतो आहे बाहेर
किती बाहेर?
स्वतःच्या बाहेर , कुंपणाच्या पार
तिथे एक मांजर बसली आहे स्तब्ध, करत असेल ती कसला विचार?
सकाळी चोरुन प्यायलेल्या दुधाचा, पाठीत बसलेल्या रट्ट्याचा,
की रात्री भेटलेल्या बोक्याचा?
साखळी बांधलेला कुत्रा बाहेर येउ शकत नाही

मार्कस ऑरेलियस's picture
मार्कस ऑरेलियस in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 15:10

(दाराआडची आंटी)

एक आंटी दाराआडून बघते आहे बाहेर
किती बाहेर?
फोटोरुमच्या बाहेर, एडिटिंग्च्या टेब्लावर
जिथे एक मुलगा बसला आहे एडिटिंग करत....
करत असेल का तो खरेच एडिटिंग ?
की पहात असेल तो
हिडन कॅमेराचे लाईव्ह फीड, लपवलेल्या टॅबमागे?