जे न देखे रवी...

अरूण गंगाधर कोर्डे's picture
अरूण गंगाधर कोर्डे in जे न देखे रवी...
11 May 2017 - 09:48

ख्रिस्त

शांततेचे गात गाणे
अवतरलासी तू भूवरी या
पिचलेल्या गरिबांचा क्रूस
वाहिलास खांद्यावरी या

प्रेम दिधले तू जगाला
वेदना पचवूनीया
का न समजली दयार्द्रता तुझी
तुला खिळवणाऱ्या राक्षसांना

अजूनही संहार होतो
भाविकांचा प्रेमळ जनांचा
क्रूरपणे गिळता तयांना
दिसेल का क्रोध लाजताना

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
11 May 2017 - 00:10

जिंदगी या बायकांची,राळ आहे का?

वृत्तपत्रातून इतका जाळ आहे..का?
बातम्यांचा एवढा दुष्काळ आहे का?

शेत आहे काळजाचा एक तुकडा पण
कर्ज म्हणजे नांगराचा फाळ आहे का?

वास्तवाच्या विस्तवाशी खेळतो आहे
तो कुणी त्या अंजनीचा बाळ आहे का?

फुंकली जाते तरी गंधाळते रे ती...
जिंदगी या बायकांची,राळ आहे का?

आजही तो त्या विटेवर थांबला आहे
त्या विटेखाली जगाचा गाळ आहे का?

—सत्यजित

ओ's picture
in जे न देखे रवी...
10 May 2017 - 19:16

मी....

माझ्यात मी ,तुझ्यात मी
तरी उरुनी राहिलो शेष मी

बंदिस्त मी ,अन मुक्त मी
कैदेतले ही स्वातंत्र्य मी

शांत मी ,उद्विग्न मी
ह्या भावनांचे काहूर मी

आरंभ मी, अन अंत मी
पोहोचायचे ते गंतव्य मी

त्या गंतव्या पल्याड मी
त्याचा ठाव घेणारा शोध मी

शून्य मी ,संपूर्ण मी
राहतो पुन्हा अपूर्ण मी

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जे न देखे रवी...
10 May 2017 - 18:12

प्रेमाचं गणित

तुझं शंकुसारखं धारदार नाक
शुभ्रवर्णी दंतमाला
अन हसल्यावर उमटणारा
गालावरचा पॅराबोला

इंटिग्रेशनच्या चिन्हासारखे तुझे
लिमिटबद्ध लांबसडक केस
डोळ्यांमधले कूटप्रश्न अन
देहबोलीचे अॅनालॉग संदेश

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
9 May 2017 - 22:46

धुंद पाऊस

अनोळखी भेटीत धुंद पाऊस बरसला
थेंबा थेंबात प्रीत नक्षी आकारून गेला

पाने हलता मोती ओघळे
तुझ्या चाहूलीने गंधाळती मळे
गंध तुझा सावळ्या रानी विसावला

पावसाळी सावल्यांत मेघांचा झुला झुले
हळूवार प्रीतीत सरींचा पिसारा उमले
कोवळ्या सूराने दवांत पंख पसरला

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
9 May 2017 - 19:53

कोसला

उगाच किंचीत धुगधुगलेला
विस्कळीत अन विखुरलेला
अस्ताव्यस्त भरकटलेला
पंचविशीतला पालापाचोळा
मी एक उदाहरणार्थ कोसला

(अर्थात भालचंद्र नेमाडे यांच्या कोसला कादंबरीचा भावानुवाद)

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
9 May 2017 - 10:45

काळाचे गीत

तूहि नव्हतीस, मीही नव्हतो
बघ काळ कसा बदलतो
तारे ते जे सदाच असती
आपल्या जागी नभात वरती
आज मोजण्या जागे कोणी
मनात अन् मोगरे माळूनि
फेऱ्या आपुल्या पाणवठ्याच्या
चर्चा साऱ्या गावकुसाच्या
कशी न कळली तू गेलेली
नियती अशी उलटलेली
पुन्हा भेटलीस का वळणावर?
घेऊन कुंकू परके, भांगावर
उभय उरातहि ते काही
आधीसारखे हलले नाही

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
9 May 2017 - 09:26

जगायास कारण ईतकेच आहे...

नवे रोज धागे नवा पेच आहे
जगायास कारण ईतकेच आहे!

कुणी एकटा जात नाही प्रवासा
कुणी चालताना कुणा ठेच आहे!

कुणी आरसा काल देवून गेले
मला भेटतो मी नव्यानेच आहे!

कुण्या वर्तुळाच्या कडेने फिरावे
उभे विश्व सारे फुकाचेच आहे!

नको फार त्रागा करु तू उन्हाचा
सखी सावली या उन्हानेच आहे!

—सत्यजित

जव्हेरगंज's picture
जव्हेरगंज in जे न देखे रवी...
8 May 2017 - 22:45

भटकत होतो

भटकत होतो.
एक डोंगर दिसला. चढत गेलो.
हिरवी झाडं पाणी फुलं.
उन मरणाचं.
झळझळत गेलो.

भटकत होतो.
बोडकं माळरान. तुडवत गेलो.
कुसळं शेळ्या मेंढ्या कुत्री.
चप्पल तुटलं.
भळभळत गेलो.

आभाळाच्या कडेला लावून मी हात
बसलो या देवळात
मूर्तीच्या गाभाऱ्यात
ठोकळाच ठेवलेला

ज्योति अलवनि's picture
ज्योति अलवनि in जे न देखे रवी...
8 May 2017 - 09:55

जीवन एक अर्थ!

आयुष्य अर्ध संपलं तरी
जगण्यातला अर्थ संपला नाही
खूप जगले म्हंटल तरी
जगण्यातला मोह संपला नाही

खूप काही बाकी आहे
जगून सारंच घ्यावं ... वाटत
एकटं... दुकटं... सर्वांबरोबर...
आयुष्य वाटून घ्यावं... वाटत!

जवानी मनाची अवस्था आहे
तिला पूर्ण भोगावं वाटत!
समाज... बंधन... झुगारून देऊन
मुक्त स्वच्छंद जगावं वाटत!!

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
8 May 2017 - 04:41

या गुलाबाच्या फुलाला...

पाहिजे तर बाग सारा,आज तू जाळून जा...
या गुलाबाच्या फुलाला,आज तू माळून जा!

सांगतो वारा खबर..तू यायची अन् जायची...
तू मला भेटून जा..वा,तू मला टाळून जा!

तू दिलेल्या डायरीचे,काय झाले ऐक ना...
एकदा माझ्या मनाचे,पान तर चाळून जा!

चांदण्याचा कवडसा मी,मोल माझे काय ते?
तू नभीचा चंद्रमा हो..वचन दे..पाळून जा!

मूकवाचक's picture
मूकवाचक in जे न देखे रवी...
7 May 2017 - 17:06

'आयटी'तल्या मोरूची कवने

गगनचुंबी चकचकीत इमारतीतल्या
आरस्पानी स्वागतिकेच्या डोक्यामागे
तेजोवलयासारख्या लकाकणार्‍या
भल्यामोठ्या टी व्ही संचावर
हसर्‍या गण्याचा फोटू पाहून
मोरू क्षणभर थबकला ...

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
7 May 2017 - 10:00

मग्न तळ्याकाठी

जा॑भळ्या टेकडी तळिचे
ते तळे खुणावुन हसले
अन पहाटफुटणी मधल्या
केशरात अलगद लपले

थरथरली तीरावरची
गवताची पाती ओली
वाऱ्याची फु॑कर येता
पाण्यावर झु॑बर फुटले

घनदाट शा॑तता तिथली
तोलून थिरकत्या प॑खी
पाखरू एक इवलेसे
क्षण एक लकेरुन गेले

शार्दुल_हातोळकर's picture
शार्दुल_हातोळकर in जे न देखे रवी...
6 May 2017 - 14:26

संध्याराणी

निष्पाप कळी तुटताना गहिवरली संध्याराणी
हलक्याच प्रकाशामध्ये डोळ्यांतुन झरले पाणी

पानांची सळसळ नाही थिजलेली अवघी सृष्टी
अन् उनाड वेडा वारा निमिषातच झाला कष्टी

थरथरल्या दुःखी फांद्या भ्रमरांची खंडीत गाणी
संध्येच्या ह्रदयामधली अगतिकता पानोपानी

अनिवार बुडाल्या शोके लतिकाही लेकुरवाळ्या
कोमेजुन झुकल्या खाली सुंदरशा उंच डहाळ्या

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
5 May 2017 - 00:21

कधी किनारा लिहितो,किंवा...

कधी किनारा लिहितो किंवा,कधी शिकारा लिहितो
तुझ्या मनाच्या लहरींना मी उनाड वारा लिहितो!

कधी मनाची लाही होते,कधी शहारा होतो
कधी सरी बरसाती लिहितो,कधी निखारा लिहितो!

तिच्या घरी माझ्या कवितांना,खुशाल वावर आहे
तिला वेळ भेटीची कळते,असा इशारा लिहितो!

कधी फुले ती वेचत असता,उशीर होतो तेंव्हा
तिचा स्पर्श ओझरता माझ्या मनी पिसारा लिहितो!

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
4 May 2017 - 23:00

दे बहाणे सोडुनी ...

खास काही आजच्या भेटीत झाले आखरी
कावरी झाली किती झाली किती ती बावरी

भासवे नाजूक काही भावना या ना मनी
सांगते सारे खळी जी लाजते गालावरी

मान वेळावून पाही तो बहाणा लाघवी
एकदा सारे अशी सारे तशी बट लाजरी

ऐकण्यासाठी अबोला कोकिळा झाली मुकी
बोलली नाही तरी पंचम तिच्या ओठावरी

साधली संधी कशी तो वर्षला ग्रीष्मातही
दे बहाणे सोडुनी ती लाज आता सावरी

रामदास's picture
रामदास in जे न देखे रवी...
4 May 2017 - 20:15

चकवा

मी हरवलो आहे असं ,
माझं मला कळवूनच ,
मी गहाळ झालो आहे.
last seen at 5.45
ही whatsapp वरची अफ़वा आहे .
घरून निघताना निळा शर्ट घातला होता
आणि घरात सगळे वाट बघत आहेत ,
ही पण एक आवईच आहे .
एसटी स्टैंड वर आणि स्टेशनच्या मुतारीत
पोस्टर दिसलेच तर कळवा ,
मलाच कधीतरी.
मी हातचा एक होतो
त्या घरालाच,
मी एक चकवा दिला आहे .

चतुरंग's picture
चतुरंग in जे न देखे रवी...
4 May 2017 - 05:05

(ओंजळीने ती जरी झाकून घेते चेहरा...)

सत्यजित भाऊंची उत्तम गजल "ओंजळीने ती जसा झाकून घेते चेहरा" वाचली.

एक 'कोबरा' सोडला तर बाकी सगळे शेर डसले! Smile

ईर्शाद. अर्थातच आमचा नजराणा....

ओंजळीने ती जरी झाकून घेते चेहरा...
येत नाही लपवता पण गाल मोठा गोबरा!

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
2 May 2017 - 00:03

कंडोम

कामगार दिवस
आज एक मे कामगार "दिवस"

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
30 Apr 2017 - 22:23

जीत्याची खोड

समोरून येत आहे ती व्यक्ति
.
.
वर्णाने
जातीने
धर्माने
शक्तीने
विचाराने
हुद्याने
कर्तुत्वाने
ऐपतीने
.
.
काळी का गोरी?
.
अरे !
हा तर यमदूत !