जे न देखे रवी...

शाली's picture
शाली in जे न देखे रवी...
2 May 2018 - 16:43

असाही ऊपदेश

फार पुर्वी माबो वर टाकली होती ही कविता. आता हे परत वेगवेगळे विषय घेऊन पुढे वाढवावे असे वाटतेय. ही कविता मित्राचे लग्न ठरले होते तेंव्हा त्याला सल्ला देण्यासाठी लिहिली होती. नंतर सासरे मंडळींची बाजू घेऊनही याच कवितेचा दुसरा भागही लिहिला होता. हळू हळू पुढेही लिहिलच. (गमतित घ्यावे)

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
2 May 2018 - 13:20

(साहेब असेच) ठोकत राहा

ठोकत राहा

घडत जाईन

बोलत राहा

ऐकत जाईन

येऊन दे मनातले बाहेर सारे

कल्पनेला अनाहूत बळ मिळेल

शब्दपंखानी उडत जाईन

पोहोचेन सत्वर कवींच्या गावा

सुंदर कविता लिहीत जाईन

रांगतोय सध्यातरी असं वाटतेय

हळूहळू तुमच्या जवळ येत जाईन

प्रेमाने प्रेमाला जोडत जाईन

ठोकत राहा असेच

हळूहळू घडत जाईन

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
2 May 2018 - 13:09

जे घडलं प्रेमात माझ्या , ते तुला सांगूनही कधी कळलंच नाही

नजरेतून पायउतार होणं

कधी जमलंच नाही

काय शोधत होतो अखेरपर्यंत

ते कधी कळलंच नाही

तो वेग मंदावला असाच

वारा बेभान वाहतच होता

धावता धावता कधी थांबलो

ते कळलंच नाही

खाली जमिनीवरूनच घेतला

वेध मी आकाशाचा

इच्छा मनात धरिता

तारा निखळून पडला

काय मागितलं होतं

अन काय पदरात पडलं

ते समजलंच नाही

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
30 Apr 2018 - 22:47

माझ्या महाराष्ट्राचं गाणं

महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाराष्ट्राच्या अभिमानास्पद वैशिष्ट्यांना एकत्र गुंफण्याचा माझा प्रयत्न :
===================

बेलाग कातळ कड्याची कपार
त्यातून खुणवी गरुडाचे घर
घाटाचे वेटोळे माळती डोंगर
माडा पोफळीशी खेळतो सागर

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
30 Apr 2018 - 17:58

तप्त झाली धारा सारी , दहाही दिशा त्या पेटल्या

तप्त झाली धरा सारी

दहाही दिशा त्या पेटल्या

दिनकराशी हात मिळवुनी

उग्र होऊनि परतल्या ॥

मरूत व्यस्त, घाले गस्त

थैमान चहूकडे माजले

पशु, प्राणी, झाडे, पक्षी

नद्या नाले भाजले ॥

रुक्ष झाले वृक्ष सारे

सावलीपण महाग ती

यत्र तत्र वणवा पेटला

स्वस्त झाली आग ती ॥

कोपला तो, झोपला तो

प्रदीप's picture
प्रदीप in जे न देखे रवी...
28 Apr 2018 - 11:56

कविची गाडी

कवि गाडीत बसून आहे
गाडी सुसाट धावते आहे

गाडी माणसांना तुडवते आहे
हाडांच्या चिंध्या करते आहे
शब्द हवेत फेकते आहे
कल्पनांचे भुंगे सोडते आहे

कवि गाडीत बसून आहे
गाडी सुसाट धावते आहे

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
28 Apr 2018 - 09:43

हा असा राम की ज्याच्या हजार सीता

मुखवटे त्याचे दिखाऊ, प्रिय तुला प्राणाहुनी
मात्र तो अपुलाच चेहेरा बघू न धजतो दर्पणी !
 
मृगजळाचे भरुनी  पेले पाजले त्याने तुला
स्वार्थ अन भोगात त्याचा जीव पुरता गुंतला 

प्रेषिताचे पाय कसले? मातीची ती ढेकळे !
पूज्य तो बनतोय केवळ आंधळ्या भक्ती मुळे

अजुनी नाही वेळ गेली, सोड त्याची संगत
सोड ते हतवीर्य जगणे,  सोड उष्टी पंगत 

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
27 Apr 2018 - 19:32

सालं, आज जीव कासावीस झालाय

सालं, आज जीव कासावीस झालाय

तिकडं अकरा कळ्यांचा विनाकारण बळी गेलाय

आज मी पण एक बाप आहे

पण खरं सांगू मित्रानो

या देशात बाप होणं , श्राप आहे

केलं असेल त्यांनीही त्यांच्या मुलांना टाटा बाय बाय

त्यांना थोडंच ठाऊक होतं

पुढे होणार आहे काय ?

त्या माउलींचा तीळतीळ तुटला असेल जीव

पण इथे कोणालाच पडली नाही आहे त्याची जाणीव

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
27 Apr 2018 - 09:12

अनघड शब्दांनो..

स्वप्नवास्तवाच्या हिंदकळत्या सीमेवरून खुणावणार्‍या,
जिज्ञासेच्या तेज:पुंज आकाशातून दिपवणार्‍या,
अज्ञाताच्या कडेलोट दरीतून उसळणार्‍या,
अंतिम सत्याच्या मृगजळातून अथक ठिबकणार्‍या,
स्थूलसूक्ष्माच्या अथांग वर्णपटातून विखुरणार्‍या,
जडचेतनाच्या जटिल कोड्यातून उलगडणार्‍या,
क्षुद्रतेतून बुजबुजणार्‍या,
विराटाला वेधणार्‍या,
कोलाहलातून गजबजणार्‍या,

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
26 Apr 2018 - 18:04

सत्वर

सत्वर ये तू निघोनी आता
निबीड अरण्यी कंटक वाटा

हे अंतर आता पाश म्हणू कि
नाश जीवाचा करिल ऐसा
तुझ्या रुपाचा तीर्थघटाचा
जन्मजान्हवी, श्वास मिटावा

नकोच आता वियोग असा कि
दो तीरांचे वा हिमालयाचे
बंध तोडूनी पाश टाकूनी
माझे उरले संचित आता
तुझ्या रुपाशी मिळून जावे

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
26 Apr 2018 - 17:16

बाई पलंगावर बसून होती

बाई पलंगावर बसून होती

गुलाबराव मस्त मळत होते

मळता मळता बघत होते

बाईकडं गिधाडावानी

बाई टाकत व्हती ऊसाश्यावर उसासे

कधी येतायत गुलाबराव आणि काढतायत एकदाची पिसे

मळता मळता थाप मारली

राळ उडालेली नाकात बसली

शिंकेवरती शिंक आली

शिंकण्यातच सारी रात गेली

आवाजाने गावाला जाग आली

बाई जाम उखडली

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
25 Apr 2018 - 18:36

मी स्वप्न पाहत नाही

मी स्वप्न पाहत नाही

कारण , मला ते पडत नाही

नेहेमी ठरवतो आज झोपल्यावर स्वप्न बघायचे

काहीतरी वेगळंच बनायचे

मी पडतो , लकटतो त्या पलंगावर

विचार हाच असतो , कि आज स्वप्न बघायचे

डोळे काही मिटत नसतात

स्वप्न कुठले बघायचे नि कसे ?

याचेच विचार मनात घोळत असतात

हळूहळू झापड यायला लागते

श्वेता२४'s picture
श्वेता२४ in जे न देखे रवी...
25 Apr 2018 - 11:19

असं वाटतं !

असं वाटतं सारं काही मनासारखं व्हावं...............
निळंभोर आभाळ सगळं कवेमध्ये घ्यावं......................

विशाल कुलकर्णी's picture
विशाल कुलकर्णी in जे न देखे रवी...
24 Apr 2018 - 17:29

रक्त त्या डोळ्यातले सांगा पुसावे मी कसे?

कोण अपुला कोण परका ओळखावे मी कसे?
काळजाचे प्रश्न अवघड समजवावे मी कसे?

कोरड्या रस्त्यात स्वप्नांचे विखुरले पंख कां,
जखम ओली, तप्त रुधिरा आवरावे मी कसे?

हासऱ्या त्या लेकराचे हरवले हसणे कुठे,
रक्त त्या डोळ्यातले सांगा पुसावे मी कसे?

ऐक वेड्या ओळखीचे चोर दिसती साजरे
या घडीला माणसांना पारखावे मी कसे ?

निओ's picture
निओ in जे न देखे रवी...
24 Apr 2018 - 14:27

हो मी अर्जुन आहे..

हो मी अर्जुन आहे..
तोच तो अचूक लक्ष्यवेध करणारा
गुणवत्तेने भरलेला

नव्या चक्रव्यूहात अडकलेला
न लढताच पराभूत झालेला

हो मी अर्जुन आहे..
या महाभारतात कृष्ण शोधतो आहे

जगण्याचे सर्व संदर्भ बदललेल्या
या महाभारतात कृष्ण कोठे शोधायचा
जरी सापडला तरी
माझ्या वाटणीला किती यायचा
ईथे अवती भवती सारेच अर्जुन
दिशा हरवलेले...

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
24 Apr 2018 - 13:09

एकदा टारझन अंगात आला

एकदा टारझन अंगात आला

काढून टाकले कपडे सर्व

पायपुसण्याचा लंगोट केला

अन जंगल प्रवास सुरु झाला

कुणीही ओळखू नये

म्हणून हेल्मेट घातले

बाहेर येताक्षणी घराच्या

भरपूर सारे कुत्रे मागे लागले

वाट मिळेल तिकडे धावत सुटलो

पारंब्या अन वेली शोधू लागलो

नव्हत्या त्या म्हणून गाड्यांवरून

उड्या मारू लागलो

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
22 Apr 2018 - 10:48

दिवसातून छप्पन वेळा

दिवसातून छप्पन वेळा
माझा चेहेरा बदलत असतो
अस्थिर अचपळ पारा माझ्या
नसानसात दौडत असतो

दोन देतो दोन घेतो
चेहेरा तेव्हा निब्बर होतो
अचाट ऐकतो अफाट बघतो
तेव्हा चेहेरा कोकरू होतो

कोsहं प्रश्न छळतो तेव्हा
मुमुक्षूचा होतो भास
टपरी चहा भुरकताना
मीच टपोरी टाईमपास

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
21 Apr 2018 - 19:27

दोन भिकारी भीक मागती, पुलाखाली करिती वस्ती

दोन भिकारी भीक मागती

पुलाखाली करिती वस्ती

नेहेमी नेहेमी करुन याचना

भुलवी फसवी पांथस्थांना

एके दिवशी सांज वेळी

अशीच होती रीती झोळी

कोसुनी त्या चंद्रमौळी

करिती याचना भरण्या झोळी

धूर प्रकटला, डोळे दिपले

शिवशंभोने दर्शन दिधले

दोघांसी तीन अंडे दिले

इच्छा धरुनी फोड तयासी

इप्सित मिळेल त्वरित तुम्हांसी

मूखदूर्बळ's picture
मूखदूर्बळ in जे न देखे रवी...
21 Apr 2018 - 17:31

शीर्षक नाही

कृष्णा करु आता काय
लागे अबलांची हाय
शील प्राण आता जाय
नका करु आता गय दुर्जनांचे

पुन्हा कौरव मातले
कृष्णे करीतसे धावा
देवा आता तरी पावा
ज्योतिलाही तेल आता आसवांचे

पुन्हा देवा घे अवतार
कर पुन्हा चमत्कार
तूच देशी न्याय भार
आण तुला आता आहे रगताचे

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
21 Apr 2018 - 16:26

आत्मताडनाची कविता.....

आत्मताडनाची कविता लिहू नये...
यात होते असे,
कि आत्मा सोडून
बाकी सगळे दुखावतात
यात काय हशील आहे, सांग!

काय कामाची असली कविता?
माणूस जोडत नाही, ती कविता नाही
ही घे चिकन बिर्याणी,
तुला सांगतो,
कविता म्हणजे बिर्याणी
मसालेदार, स्वादिष्ट!
बोन प्लेट तयार ठेवायची