जे न देखे रवी...

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
8 Mar 2020 - 12:01

अपुर्ण

अपुर्ण

का कोरतेस, काजळ तु कुरंग नयनात,

नसेल बघणार मी, तर श्रुंगार व्यर्थ आहे

*

का लिहितिस त्या भावपुर्ण कविता

नसेल गाणार मी, तर ते शुष्क शब्द आहेत

*

जरी माळला ,सुगंधित मोगरा तु कुंतलात

स्पर्षाविना माझ्या, तो साजणे, गंधहिन आहे

*

लावलेस जरी अस्मानि सुर तु गळ्यातुनि

माझ्या साथि विना ति मैफित अधुरी आहे

*

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
4 Mar 2020 - 09:43

ती संध्याकाळ


कोणा आटपाट शहराच्या
आटपाट गल्लीतील
आटपाट मिरवणूकीत
फेटा घालून ढोलचा ताल
साद दिली 'लय भारी'
रक्षकाने धक्का दिला
पतल्या गल्लीतून
तो सरळ रस्त्यावर परतला ;)
पण ती संध्याकाळ
तो फेटा तो ढोलचा ताल
ती साद तो धक्का
कुणा मनाच्या
कोणा कोपर्‍यातून
जाण्याचे नाव घेत नाही.:)

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
3 Mar 2020 - 12:17

राधाकृष्ण प्रणय प्रितीचे गीत

कामाने कृष्णाची तपस्या
भंग करण्यासाठी
राधेस पाठवले पण
कृष्णाच्या तपस्येच्या
अनुभूतीने राधाच
तपस्वी झाली
सोडवण्यास गेलेला
कामही तपस्वी होऊन
कृष्णराधेच्या प्रणय
तपस्येस शरण गेला
राधाकृष्ण प्रणय प्रितीचे
गीत गाऊ लागला

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
3 Mar 2020 - 11:38

तारुण्य पुन्हा जगताना

गीत गाऊन
रितं होताना

विवेक प्रगल्भ
निर क्षीर होताना
तारुण्यातला
अनुभव
पुन्हा जगताना

रितेपण
अधिक मोकळेपणाने
भरुन काढताना

नेमकं कोण कोण
तरुण होत ?
कवि, कविचे
अनुभव भावना
प्रेरणा नी कल्पना
की वाचकाची
अनुभूती ?

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
3 Mar 2020 - 10:26

तुला बापू म्हणू की बाप्या ?

तुला बापू म्हणू की बाप्या ?
स्वतःच्याच
स्खलनशीलतेने
असुरक्षीत
ईतरांनाही
असुरक्षीतता वाटणारा
तुला बापू म्हणू की बाप्या ?

जीवातला शिव
भुकेला प्रणयाच्या लीलेला
निसर्ग सुंदर प्रकृती
मायेच्या प्रितीला

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
2 Mar 2020 - 21:53

ज्ञानोबांस नंब्र विनंती

कवी बिचारा
मेटाकुटीने
कविता पाडत असतो
शाई ओली
असताना हा
टपली मारून जातो

वसुदेवाच्या
मनी जशी
कंसाची दहशत होती
तसे मिपा-कवि
विडंबनाचा
कंस बघुनी हादरती

कवितारतिच्या
विनयाचा हा
भंग त्वरेने करतो
शीघ्रकवित्वा
याच्या बघुनी
मनोमनी मी जळतो

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
2 Mar 2020 - 16:02

एक चांदणी माझ्या घरात डोकावते

दुधाळ चांदव्यात,
प्रखर तेजाळते
एक चांदणी माझ्या,
घरात डोकावते

मी बसतो दडून,
तिच्यापासून
ती हलत नाही,
टक लावते

माझा मी लिहितो,
हळुवार गुणगुणतो
ही, मी लिहिलेले,
गावाला ऐकवते

चालत राहते रात्र,
ही चांदणी मात्र
अमीट असल्याच्या,
थाटात वावरते

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
2 Mar 2020 - 13:45

धर्म इथे बेताल झाला

धर्म इथे बेताल झाला

उठतासुटता जहाल झाला

वापरले कैक रंग त्याने

कोथळा बाहेर येताना मात्र लालच झाला ...

किती चढले सुळावर त्याच्यानावे ,

मारणारे गनीम आणि मरणारेही ..........

पाळणारे , जाळणारे , बघणारे अन भडकवणारे

पण .........जो तो हलाल झाला

जन्नत नसीब झाली कुणा

तर कुणी स्वर्गात पोहोचले

अरे पण त्यांचे काय झाले असेल ?

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
2 Mar 2020 - 10:54

(कितनी राते....)

पेरणा अर्थात http://misalpav.com/node/46163

कितनी राते....

१.
तू हलकट पणे म्हणालास, खुर्चीपेक्षा खालीच बसू की आरामात..
मी म्हणालो तूच बस भाड्या, तुला माहीत आहे, मला खाली बसता येत नाही!
पण त्या वेळेला तुझी ती कुत्सित नजर बघून मला मन कित्ती आवरावं लागलं माहितीय तुला?
म्हणे "आरामात बसू"!

Sumant Juvekar's picture
Sumant Juvekar in जे न देखे रवी...
1 Mar 2020 - 23:02

आजि मराठीचा दिनु!

आज मराठीचा दिन
ठोकू घोषणा भर्पूर !
करू फॉरवर्डं मेसेज
घेऊ बडवून ऊर !!
माये मराठी पहा गं
प्रेमा आला महापूर !
सोनियाचा दिनू आता
नाही राहिला गं दूर !!
पोरे पाठवू आमची
इंग्रजि माध्यमामध्ये!
शिल्लक जागा राहतील
मराठीच्या शाळांमध्ये !!
याला म्हणतात त्याग
खळबळ मनी माजे!
मराठी बांधवांसाठी

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
28 Feb 2020 - 18:21

मानव प्रगल्भ अनसुय कधीच होणार नाही ?

"असुं"या च्या जिद्दीने
व्यवहार सिद्ध होतो
असूया घर करते
सुंदर सत्यास कडवट मानत
खुले विनाअट प्रेम पारखे होते

कल्पना आणि विचार करा..

एकपत्नी व्रताचे बंधन तोडून
राधेकडे पाहिल्या बद्दल ..

सीता रामाची
अग्नी परीक्षा घेते
रेणुका जमदग्नीचा
प्राण मागते
अहल्या गौतमास
पत्थर होण्याचा
शाप देते

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
28 Feb 2020 - 16:03

अंबानींची फणी

उदघाटनाला आला कोण ?

उद्योगपती सम्राट अंबानी

स्टेजवर जाताना ठेच लागली

त्यांची पडली खाली फणी

डोळे चुकवून पटकन उचलली

घेऊन गेलो घरी

लक्ष्मीपतीची तरी फणी आणेल

संपत्ती आपल्या दारी

कामधंदे सोडून सारे

फणी पुजू लागलो

रोज धुपारती शंख वाजवुनी

वाहायचो भरपूर फुले

येड लागलं बापाला आपल्या

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
28 Feb 2020 - 12:38

कांताला सुरु झाल्या वांत्या

कांताला सुरु झाल्या वांत्या

नाव आलं पुढे लगेच अंत्या

अंत्या बोल्ला तो मी नव्हेच

असेल तो शेजारचा बंट्या

त्यालाच बघितलं व्हतं

शेतात गप्पा मारताना

परत आलो जाऊन तेव्हा बघीतलं

झुडुपात कोणीतरी हलताना

धरून आणला बंटी मंग

आवळली त्याची खुंटी

बंट्या बोलला मी तर बाबा

शेतात खपत होतो

खिल्लारी जोडी झुडुपामागं

bhagwatblog's picture
bhagwatblog in जे न देखे रवी...
27 Feb 2020 - 23:17

माय मराठी

माय मराठीचा बोलण्यात गोडवा
शब्द जणू शीतल हवेचा गारवा

बोली भाषेची गोष्टच न्यारी
जणू तुळस आपल्या दारी

बारा कोसाला भाषा बदलते
माय मराठी सर्वांना जोडते

संतांनी गायिले मराठीचे रंग रूप
अलंकारांनी नटले सोज्वळ स्वरूप

प्राण मराठी जाण मराठी उल्हास मराठी
महाराष्ट्राचा ज्वाजल्य अभिमान मराठी

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
27 Feb 2020 - 17:28

माय-(मराठीची) पोएम

आज मराठी भाषा-दिन.

मराठी असे आमुची मायबोली या कवितेचे कवि माधव ज्युलियन आज असते तर अनेक घरात बोलली जाणारी मिंग्लिश भाषा ऐकून त्याना असे म्हणावे लागले असते?

============
मराठी असे आमुची मायबोली
जरी एव्हरी डे यूजमध्ये नसे
नसो आज ऐश्वर्य त्या माऊलीला
सक्सेसची तिच्या होप आम्हा असे ॥१॥

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
27 Feb 2020 - 15:03

भादरायला हवे वाढलेले, भादरायला गेलो

भादरायला हवे वाढलेले, भादरायला गेलो

न्हावी होता बिझी म्हणून पेपर वाचू लागलो

पेपर वाचता वाचता एक जाहिरात बघितली

होती तशी छोटी पण लक्षात बाकी राहिली

नंबर आला जवळ म्हणून पेपर घेतला छाटून

न्हावी होता मग्न कामात , दिला खिशात ढकलून

भादरवुन थेट घरी मी अंघोळीला गेलो

जाहिरात तशीच खिशात पडून , विजार मागे सोडून आलो

बबु's picture
बबु in जे न देखे रवी...
25 Feb 2020 - 12:11

शेतकी कॉलेजचे दिवस

मित्रा, आपण भेटलो परत
पन्नास वर्षांनी या स्नेहमेळाव्यात…
आणि आठवणींच्या चित्रांचे रंग
परत एकदा ओले झाले...
आठवला भाजी-भाकरीचा डबा,
आईनं पहाटेच उठून तयार केलेला
अन्नपूर्णेच्या मायेनं
एसटीने आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला ...
आठवला बिनाका गीतमालाच्या
सरताज गीतांचा कल्ला ..
कित्येक बुडवून लेक्चर्स ,
गेलो मॅटिनी शो पाहायला ..

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
24 Feb 2020 - 14:54

बघुनी तुझी ती रंगीत अम्ब्रेला

बघुनी तुझी ती रंगीत अम्ब्रेला

जीव माझ्झा कासावीस झाला

असलीस जरी तू तोंडाने फाटकी

तुझी अम्ब्रेला मात्र नीटनेटकी

रंगबिरंगी चांदण्या त्यावरी

झेलण्या ओघळण्या पाऊस सरी

कापड ऐसे तरल मुलायम

पिळवटते हे हृदय ते कायम

सडपातळ ती नाजूक दांडी

बघणार्यांच्या उडती झुंडी

बटनावरती नक्षीदार दांडा

देती सलामी बघणाऱ्या सोंडा

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
24 Feb 2020 - 11:27

ग चांदण्यांनो

नका ग चांदण्यांनो
नका येऊ खिडकीत
तिच्या मनाचा ठाव
सांगा येऊन पडवीत

सांगा तिच्या गाण्यात
का, आहे नाव माझे?
माझ्याविन विरहाचे
का, सोसते ती ओझे?

ठावे तिलाही आहे
का, रात्री कवितांचे
येती जथ्थे, जाती
स्वप्न गाऊन उद्याचे?

आतूर प्रीत आत
रोज झुरते उरात
सांगा तिला हे सारे
चमचमत्या सुरात

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
19 Feb 2020 - 16:05

एकदा प्रेमी राधा कृष्ण होऊन पहावे.

ज्या कृष्णांना राधा नसतात
आणि ज्या राधांना कृष्ण नसतात
त्यांनी काय करावे ?
ज्या कृष्णांना राधा असतात
आणि ज्या राधांना कृष्ण असतात
त्यांचे मनोमन कौतुक करावे
त्यांच्या प्रेमाच्या पावित्र्याचा
आदर करावा किमान राधेच्या
चारित्र्याचे उगाचच जज बनू नये.