जे न देखे रवी...

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
31 Jul 2019 - 12:17

कावळा..

बैसला फांदीवरी हा चिंब भिजुनी कावळा
मेघांपरी आभाळीच्या, रंग त्याचा सावळा.

तीक्ष्ण त्याची नजर आणि बुद्धी तर तिच्याहुनी,
ना धजे कोणी म्हणाया पक्षी दिसतो बावळा.

व्यर्थ शोधी भक्ष्य अपुले, ना फळेही दृष्टीला
निवडले जे झाड त्याने ते निघावे आवळा?

कर्ण जरी नसती, शिरी...आर्त काही घुमतसे
थांबला जो थेंब नयनी, काक अश्रू सावळा?

bhagwatblog's picture
bhagwatblog in जे न देखे रवी...
30 Jul 2019 - 15:44

कविता: आज्जी माझी…

आभाळभर माया, आठवणींच्या सुरकुत्या
प्रखर बुद्धीची प्रभा, अंगी विशिष्ट कला
आज्जी माझी...

मायेची पाखर, उडून गेली दूरवर
परी आठवण नाही पुसली कदापि
आज्जी माझी...

संवादातून प्रेमाचे ऋणानुबंध जोडले
भेटीत स्नेहच जपले, हेच संचित साधले
आज्जी माझी...

बिपीन सुरेश सांगळे's picture
बिपीन सुरेश सांगळे in जे न देखे रवी...
30 Jul 2019 - 09:05

पावसाच्या धारा

पावसाच्या धारा
--------------------------------------------------------------------------------
पावसाच्या धारा
भन्नाट वारा
टपटप टपटप
पागोळ्या दारा

पोरं घरामध्ये
बसली अडकून
वीज कडाडे
ढगोबा धडकून
लख्ख प्रकाश
आकाश तडकून
पावसाचा तोरा
धिंगाणा सारा
पावसाच्या धारा

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
28 Jul 2019 - 04:01

इंद्रधनू

इंद्रधनू

(आकाशात इंद्रधनुष्य पाहील्याने माझी मुलगी हरकली आहे अन ती मला बोलावते आहे.)

आकाशी ते इंद्रधनू आले
अहा!
चला बाबा बघा
ते पहा! ते पहा!!

कितीक मनोहर मोदभरे
आकाशीचे रंग खरे
कमान तयाची वाकली
माझ्यासवे पहा बरे

दवबिंदूवर प्रकाश पडूनी
आले ते वर उसळूनी
उल्हासीत झाले मी
चटकन या तुम्ही

पुणेरी कार्ट's picture
पुणेरी कार्ट in जे न देखे रवी...
25 Jul 2019 - 16:03

चंद्रयान आणि रिलेशनशिप

चंद्रयान आणि रिलेशनशिप,
पुढे जाण्यासाठी 'स्पेस' महत्वाची.

गंगाधर मुटे's picture
गंगाधर मुटे in जे न देखे रवी...
24 Jul 2019 - 19:37

माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

पाहता पाहता काय झाले असे?
माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

या हवेला कुणाची हवा लागली?
चित्त कामामध्ये ना तिचे फारसे

त्यांसही वाढ भत्ता दिला पाहिजे
मेघही वागती की पगारी जसे

नित्य येणे तिचे वादळासारखे
मग लपावे हृदय हे कुठे नी कसे?

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
23 Jul 2019 - 20:45

हा संभ्रम माझा

नकळत ओढून नेतो
मिचकावत सोडून देतो
स्वतःशीच खिन्न हसतो
हा संभ्रम माझा

स्वप्नांच्या झुळूकी मनाला
तप्त पाऊलवाटा पायाला
अनवाणी चालू पाहतो
हा संभ्रम माझा

अवखळ विचारांच्या वाऱ्यात
दात-ओठांच्या माऱ्यात
क्षणासाठी मलम होतो
हा संभ्रम माझा

- संदीप चांदणे

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
23 Jul 2019 - 08:14

झरझर झरझर

झरझर झरझर झरणाऱ्या कातरवेळी
मुलीला घेऊन मुलाने खेळायला जाऊ नये...

तिचे धावते पाय थबकतात,
घरातच विलांटी घेऊन
मैदानाकाठचे गवत
डोळ्यांनी खुडत राहतात...
.....

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
20 Jul 2019 - 19:55

लढली अशी कि ती जणू झुन्जीतच वाढली

तृण वेचून खोपा बांधला

वर्तीकेने इवलासा संसार थाटला

शस्य शोधावया नर भ्रमणास जाई

जननी आगंतुकांच्या सोहळ्याची वाट पाही

कालानुपरत्वे सोहळे झाले

खोप्यामध्ये इवलेशे जीव आले

किलबिलाट उपवनी माजे

काकांची मत्सरी ईर्ष्या जागे

चिऊ सज्ज रक्षणास ठाकली

झुंज नाही सोडली

लढली अशी कि ती जणू झुन्जीतच वाढली

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
15 Jul 2019 - 20:01

निर्झर


निर्झर

निर्झर होता एक बारीकसा; हिरव्या डोंगरातून वाहतसा
असुनी तो लहान छोटा; ठावूक नव्हत्या पुढल्या वाटा ||

धरतीवरच्या वर्षावाने; जीवन त्याचे सुरू जहाले
धरणी जाहली माता ती; अल्लड खट्याळ उदकाची ||

नित नवीन भरून जलाने; ठावूक त्याला भरभरून वाहणे
चंचल उत्कट उल्हासीत पाणी; घेवूनी जायी दो काठांनी ||

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
15 Jul 2019 - 19:09

माफ करा राजे आम्ही पितो , होय आम्ही पितो

माफ करा राजे

आम्ही पितो , होय आम्ही पितो

पिता असलो जरी कुणाचे तरी आम्ही पितो

होय राजे , हे राज्य जरी तुम्हामुळे लाभले

आमची मुलेबाळे सुखशांतीने नांदत असली

तरी आम्ही पितो , आम्ही धुंदित मस्तीत बेफाम पितो

पिताना बरेच फोन वाजतात , घरच्यांचे

आम्ही दुर्लक्ष करतो , आणि बिनधास्त पितो

मग आम्ही धडपडत सावरत कसेबसे उठतो

bhagwatblog's picture
bhagwatblog in जे न देखे रवी...
15 Jul 2019 - 12:08

अभंग...

पंढरीच्या गावा| वैष्णवांचा मेळा|
भक्तीचा उमाळा| अपरिमित ||

सोहळा कीर्तनाचा| नामाचा गजर|
श्रद्धेचा महापूर| अखंडित||

पांडुरंग ध्यानी| पांडुरंग मनी|
नाम संकीर्तन| प्रवाही||

टाळांचा नाद| मृदुगांचा हुंकार|
विणेची झंकार| संगीतमय||

विटेवरी पांडुरंग| अठ्ठावीस युगं|
भक्तांची रांग| अविरत||

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
12 Jul 2019 - 18:10

घनदाट गर्द रेशमी केशकुंतल

घनदाट गर्द रेशमी केशकुंतल
नेत्रास कोरले काजळ कि सोमल
तनुत रातराणीची मादक दरवळ
गात्रात मदनाची बेफाम सळसळ
*
नजर, कधि लाजरी, कधि नाचरी
रतिरुप,नखशीकांत तु लावण्य परी
वाकलेली लज्जेने तु अबोध रमणी
रुप चमके,जशी नभी शुक्रचांदणी
*
वसने ,गर्भ रेशमी अंगी ल्याली
तव उरास काचे ,भर्जरी काचोळी
देहात रानवारा,उसळे उधाण लाटा

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
12 Jul 2019 - 17:16

काल धरण बांधिले

काल धरण बांधिले
खेकड्यांनी हो तोडिले

येरू म्हणे बघा नीट
विठू चरणीची वीट

सृष्टीचा जो तोले भार
त्यासी विटेचा आधार

युगे अठ्ठावीस ठेला
विठू विटेवरी भला

वीट अजूनी अभंग
बघणारे होती दंग

मूळ माल जर नीट
(जशी विठ्ठलाची वीट)
तर फिजूल बोभाट
नको खेकडी खटपट

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
11 Jul 2019 - 15:21

कधीकधी मी हळवा होतो , बघुनी देव दानवांत

कधीकधी मी हळवा होतो

बघुनी देव दानवांत

का उगविली हि बीजे तू ?

अर्धपोटी मानवात

कधीकधी मी कठोर होतो

बघून साऱ्या वेदनांना

भळभळ त्या वाहत असतात

पण पुन्हा करतो सुरुवात

कधीकधी मी हळहळतो

कोमेजल्या कळ्या बघुनी

नव्या उमलताना बघून

त्याला करतो कुर्निसात

कधीकधी मी बिथरतो

भविष्यकाळ चिंतूनि

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
9 Jul 2019 - 19:19

सुखाच्या सीमेवर दुःखांची घरे वसतात

सुखाच्या सीमेवर दुःखांची घरे वसतात

तुम्ही हसा प्रसन्नतेने ,मग बघा आजूबाजूला कश्या चीता पेटतात

तुमच्या हसण्याची किंमत , तुम्हालाच ठाऊक नाही

तुम्हाला हसताना बघून, त्यांचं स्वतःच कामच होत नाही

त्यांचं खिन्नपण जणू तुमच्याशीच निगडित असतं

वाया घालवत असतात वेळ , हळूहळू प्रारब्ध बदलत असतं

रोवूनीया झेंडे कैक , कैफ मिरविती एकमुखाने

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
8 Jul 2019 - 19:53

प्रेम कोडगे घेऊन फिरलो

पुन्हा तेच अगम्य कोडे

प्रेम कोडगे घेऊन फिरलो

कुठे कुठे शोधले तुला सखे ?

वैतागून हळूच पिवळा झालो

तू नाही भेटली तरीही

शोधली तुला अर्धांगिनीत

भेट अधुरीच राहिली आपुली ,

शोधून पुरता अर्धा झालो

अर्थ अनर्थ घेऊनि सारे

गहिवर आला स्वप्नाचा

माळ फुलांची सुकून गेली तरीही

सुवास दरवळे प्रेमाचा

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
8 Jul 2019 - 18:39

पूर्वी आपण जिथे भेटायचो , तिथे आता एक टपरी झालीय

पूर्वी आपण जिथे भेटायचो

तिथे आता एक टपरी झालीय

एक तपानंतर पुन्हा कप घेतला हाति

पण कटिंग इथली जर्रा बरी झालीय

वळणे घेत घेत तू तिथून , तर मी कुठून कुठून यायचो

कधी तू तर कधी मी , या इथेच झाडामागे तोन्ड लपवायचो

मी घाबरून तुलाच म्हणायचो , हळहळू तुझि डेरिंग बरी झालीय

त्या झाडामागे बराच इतिहास घडला

तो काळ सुवर्णाक्षरात लिहावा असा

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
7 Jul 2019 - 06:24

पावसाविषयी असूया

पावसाविषयी असूया

पाहून माझे खुप हाल झाले
पावसाने केले तुझे केस ओले

गवतावर पडताच पाऊल शहारले अंग
भान हरपले जगा विसरले भिजण्यात दंग

पाऊस फिका पडला थेंब पडताच गाली
तुझ्या केस झटकण्याने तुषार पडले खाली

ओली करून साडी पाऊस मातलेला
बरसतो पुन्हा झिम्माड तुझ्या अंगाला

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
6 Jul 2019 - 22:32

तर्काच्या सीमेवर तेव्हा

स्थलकालाचे ताणेबाणे
जटिल, चिवट पण तटतट तुटले
घालित अवघड नवे उखाणे
जडातुनी चैतन्य उमलले
सप्तरंग लवथवले, मिटले
सप्तसूर झंकारुन शमले
भवतालाला भारून काही
पुन्हा निवांत झाले

तर्काच्या सीमेवर तेव्हा
अतर्क्य भेटुनी गेले