जे न देखे रवी...

bhagwatblog's picture
bhagwatblog in जे न देखे रवी...
14 Jan 2019 - 15:29

श्रावण...

सुप्रसन्न वारा आणि धरणीचा सुवास
प्रफुल्लित मन अन सुखाचा सहवास

हिरवागार सडा शिंपडला भुईवरी
नक्षत्राचे चांदणे अंथरले नभावरी

उडणारे तुषार अन मंजुळ कोकिळ स्वर
पक्षाचा आराव अन मन स्वार ढगावर

हळवा श्रावण, महिन्याचा राजा श्रावण
अनंत निसर्गाची रूपे दाखवतो श्रावण

कणा-कणातील संगीताने मेघ व्यापले
प्रकृतीच्या काव्याने मन तृप्त झाले

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
6 Jan 2019 - 00:30

किंचित अस्वस्थ वाटते आहे !

उत्स्फूर्तपणे की कोणी घडवून आणते आहे?
याच विचारांनी किंचित अस्वस्थ वाटते आहे !

उगम असो काहीही घटत्या तीव्रधार घटनांचा
वाहवत रहावे की कोरे? कूट ग्रासते आहे

समर्थन विचारांना वा तीव्र निषेध असू शकतो
समाज माध्यम त्यास्तव का वेठीस जुंपते आहे?

होवो थोडा वा जबरदस्त परिणाम प्रतिक्रियांचा
खारीचा वाटा देता, मन का सुखावते आहे?

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
3 Jan 2019 - 12:41

(तनुने नानास मी टू म्हणणे )

पेरणा अर्थात

तनुने नानास मी टू म्हणणे
रसिकांच्या मनी अदम्य लवथव
पडद्यावरचे विश्व विभ्रमी
कल्पिताहुनीही अद्भुत वास्तव

नटसम्राटासही क्षुद्र ठरविते
असीम व्याप्ती मिडीयाची
लाईक डीस्लाईक मोजुनी थकती
व्हॉटसाप ट्विटरच्या थिट्या मिती

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
3 Jan 2019 - 12:11

जनुक जिन्याची सर्पिल वळणे

जनुक जिन्याची सर्पिल वळणे
अणुगर्भातिल अदम्य लवथव
सूक्ष्माच्या प्रत्येक विभ्रमीे
कल्पिताहुनी अद्भुत वास्तव

अथांगासही क्षुद्र ठरविते
असीम व्याप्ती विश्वाची
प्रकाशवर्षे मोजुनी थकती
स्थलकालाच्या थिट्या मिती

शून्यस्पर्शी अन् अपार- व्यापक
ताणे-बाणे गहनाचे
तरल तलम सूक्ष्माचे तंतू
विणती वस्त्र विराटाचे

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
30 Dec 2018 - 10:55

वेदना जहरी

अनोळखी गंध कुणाचा आला दारी
अंगणातल्या मोगऱ्याची गेला करुन चोरी

वाट कुणाला पुसू त्याच्या गावाची
सांगेल कुणी कहानी त्याच्या नावाची
होऊन शहाऱ्यांचे भाले रुतले माझ्या उरी

पाचोळ्यांच्या रानात फुलली ठिणगी
पेटू लागल्या ज्वाला साऱ्या अंगी
डोळ्यांत उगवली माझ्या प्रीत प्यारी

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
29 Dec 2018 - 19:13

कुंकवाच्या धन्यानं अशी रात जागवली

कुंकवाच्या धन्यानं अशी रात जागवली
सखे काय सांगू.
कुंकवाच्या धन्यानं अशी रात जागवली
ना डोळ्यास डोळा. ना पापणी मिटू दिली
*
घेता मिठीत त्याने,आग अंगास लावली
अधराने अधरावर प्रेम कविता कोरली
सुटले भान पदराचे, गळून पडली चोळी
कुंकवाच्या धन्यानं अशी रात जागवली
ना डोळ्यास डोळा. ना पापणी मिटू दिली
*

नायकुडे महेश's picture
नायकुडे महेश in जे न देखे रवी...
29 Dec 2018 - 12:38

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी

जसे वाळवंटी असे निर्जरा,
जसे सागराच्या तळाशी धरा,
तसा एक तू जीव या भूवरी,
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी,
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी ।।

कुणी वृक्षप्रेमी पुकारी तुला,
तया जीवनी एक आधार तू,
कुणी वृक्षवैरी न ठावे तुला,
करी स्वप्न साऱ्यांचे साकार तू,
जसा देव नांदे सदा अंतरी ...
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी,
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी ।।

परशुराम सोंडगे's picture
परशुराम सोंडगे in जे न देखे रवी...
28 Dec 2018 - 22:49

तू काळजाला भिडावे

देहास माझ्या स्पर्शताना
तू काळजाला ही भिडावे

श्वासात श्वास गुंतताना रे
उरातले चांदणे धन्य व्हावे

बहर माझा नि कहर तुझा
क्षणांनी जराशी धुंद व्हावे

तू बेभान मी व्याकूळ तरी
देहानी जरा किनारा व्हावे

पाकळया तू उलगडताना
तुझा गंध जरा कुंद व्हावा

तू रिक्त कधी, विरक्त कधी
मलाही सृजनाचा पूर यावा

परशुराम सोंडगे's picture
परशुराम सोंडगे in जे न देखे रवी...
28 Dec 2018 - 22:49

तू काळजाला भिडावे

देहास माझ्या स्पर्शताना
तू काळजाला ही भिडावे

श्वासात श्वास गुंतताना रे
उरातले चांदणे धन्य व्हावे

बहर माझा नि कहर तुझा
क्षणांनी जराशी धुंद व्हावे

तू बेभान मी व्याकूळ तरी
देहानी जरा किनारा व्हावे

पाकळया तू उलगडताना
तुझा गंध जरा कुंद व्हावा

तू रिक्त कधी, विरक्त कधी
मलाही सृजनाचा पूर यावा

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
23 Dec 2018 - 23:05

मोबाईलची शेजआरती

*मोबाईलची शेजआरती*

उत्तररात्र रात्र झाली तुम्ही झोपावे आता
थकलो मी दिसभराचा व्हावे आता त्राता || धृ||

दया दाखवा मज पामरासी केले मनोरंजन
तुम्हासी दिला आनंद केला माझा नाश
बॅटरी उतरवली दोन वेळा ||१||

घरी लपविले आई बापापासून मला
ऑफीसात केले कामाच्यावेळी खेळ
असा टाईमपास किती करावा? ||२||

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
23 Dec 2018 - 18:56

अनन्तयात्री

अनाम नक्षत्रातील तारा
झळाळताना गगनी
अनाहताच्या झंकाराची
दुमदुम आली कानी

इंद्रियगोचर विभिन्न अनुभव
एकवटोनी गेले
स्थूल सूक्ष्म जड चेतन यातील
भेदही गळून पडले

सुदूर बघता बघता अवचित
क्षितिज बिंदूवत उरले
अडले पाऊल कुंपण तोडून
अनन्तयात्री झाले

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
22 Dec 2018 - 18:46

भुकेच्या ज्वाळा

दूर निघाली पाखरे शोधाया दाणा
भवताली साऱ्या भेगाळलेल्या दुष्काळाच्या खुणा

तडफडणाऱ्या उभ्या झाडाच्या सावलीत
दमून आली पाखरे निवारा शोधीत

पोटात पेटल्या होत्या भुकेच्या ज्वाळा
कंठात झाला होता जीव गोळा

थकलेल्या उदास डोळ्यांच्या आडोशाला
पाण्याच्या एक थेंब हळूच पाझरला

घरट्यात राहिलेल्या आपुल्या पिलांसाठी
एखादा दाना जाऊ बांधून गाठी

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
22 Dec 2018 - 12:07

लोकशाहीला नाही वर्ज्य

कुणी म्हणाले दलित
भटक्या कुणी म्हणाले
हाडाचा कुणबी तो
ठणकावून सांगितले

बिनकाम रित्या डोक्यांना
विषय चघळाया नवा
खडा तुरट जातीचा
बेशर्म जिभांना हवा

स्वये श्रीरामप्रभू मातले
जनचर्चा त्या बाधली
जनसामान्य इथे तर सारे
नेत्यांच्या आधीच हवाली

प्रियाभि..'s picture
प्रियाभि.. in जे न देखे रवी...
21 Dec 2018 - 14:59

बापाचे मुलीस पत्र..

पोरी, देतो तुला आज
माझ्या प्रेमाची शिदोरी
कर स्विकार प्रेमाने
ठेव जपून तू उरी..

जरी सांगे माय-बाप
तुला जगायची रीत
शिकशील तुझी तूही
पुढे जगाच्या शाळेत..

अमरेंद्र बाहुबली's picture
अमरेंद्र बाहुबली in जे न देखे रवी...
18 Dec 2018 - 09:56

कॉलेज

कॉलेज
आयुष्यात अल्लड जीवनातून
संजस्याकडे पडलेल पाऊल
नादान मनाला किशोरी जीवाला
तारुण्याची लागलेली चाहूल
गुरुजनांनच्या सावलीत
लागलेलं कोमल झाड
प्राध्यापकांच्या सहवासात
झालेली मैत्रीची वाढ
बालपणी मैदानाची
लागलेली कास
कॉलेज जीवनात

हणमंतअण्णा शंकराप्पा रावळगुंडवाडीकर's picture
हणमंतअण्णा शंकर... in जे न देखे रवी...
13 Dec 2018 - 23:27

झरे

तुझी आठवण येते.
हेच एक निर्विवाद सत्य कोपऱ्यात मुलासारखे उभे असते.
हवं ते म्हण, हव्या त्या व्याख्या आणि संज्ञा निवड.
जोवर देहाचे अस्तर नव्याने फुलत आहे तोवर माझं मन तुझ्या पास येत राहील.
चुकलेल्या क्षणांसाठी आकांत करावासा वाटतो मला,
करतोही तो जीव तोडून, आतड्यापासून.
जीविताचे गुपित जगजाहीर करू म्हणतोस तर तुझ्या आपलेपणाचा ध्यास ओरडून सांगावा लागेल.

हणमंतअण्णा शंकराप्पा रावळगुंडवाडीकर's picture
हणमंतअण्णा शंकर... in जे न देखे रवी...
13 Dec 2018 - 23:01

तव नयनांचे दल

माणूस असण्याचे तापत्रय भोग-उपभोगल्यावर,
दुनियादारीचा तिरका खेकडा सर्वांगावर नाचवल्यावर,
प्रवासाची मोठीच मजल मारून,
थकून येतो तुझ्या घरी.

तुझ्या मंद हालचाली डोळे भरून पाहीन,
तुझ्या खांद्यावर शांत झोपून जाईन.

बोल बोल बोलण्याचे खापर फुटून गेलेलं असेल.

तुझ्या ओठांवरचं लालभडक हसू आणि खोल काही शोधत जाणारी नजर, दोन्हीत हरवून जायचंय.

हणमंतअण्णा शंकराप्पा रावळगुंडवाडीकर's picture
हणमंतअण्णा शंकर... in जे न देखे रवी...
13 Dec 2018 - 22:02

उत्तररात्र

ओढ्यावर माळावरच्या
थांबला चांद शरदाचा,
कडब्याच्या पडवीपाशी
चमचमतो हिरवा वेचा

सौंदळीच्या झाडाखाली
भूजलात पेटली धुनी,
वाहते मंद ही रात्र
थिजलेल्या वाऱ्यामधुनि.

सिगरेट कधीची विझली
बोटांत जळुनि सबंध,
श्वासातून येतो अजुनि
त्या सातविणीचा गंध

नायकुडे महेश's picture
नायकुडे महेश in जे न देखे रवी...
13 Dec 2018 - 17:45

कधी असतेस, कधी नसतेस....

कधी असतेस, कधी नसतेस,
       तरीही मला सगळीकडे तूच दिसतेस...

कधी कारवा होतेस, कधी मारवा होतेस,
कधी मनाला धुंद करणारा गारवा होतेस..
कधी ऊन होतेस, तर कधी पाऊस होतेस,
कधी त्याच वेड्या पावसाची चाहूल होतेस..
असंच कधी असतेस, कधी नसतेस,
       तरीही मला सगळीकडे तूच दिसतेस...