छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती २०२०

कोचिंग क्लासेस

Primary tabs

प्रीत-मोहर's picture
प्रीत-मोहर in जनातलं, मनातलं
2 Mar 2011 - 7:56 am

आजपासुन प्रीमो कोचिंग क्लासेस बोर्डावर सुरु करण्यात येत आहेत. आधी हा प्रकल्प माझ्या खवपुरता मयादित होता..पण काही मिपावरील आयडींच्या [डु आयडी असले तर मला ठाउक न्हाय] विनंती वरुन शिकवणी इथेही घेण्याचा विचार केला.
बाकी चुभुद्याघ्या
तर सुरवातीला काही हाय फाय नको ..

खालील घटना वाचा. तुम्हाला कळेलच अशी आशा आहे...नाहीच कळल तर समजाउन घ्या.
ढिश्क्लेमरः घटनांतील पात्र काल्पनिक नाहीएत ....फक्त घटनेतला ओरिजिनल प्रसंगाचा संदर्भ बदललाय. काही लोकांना ओरिजिनल संदर्भ कळतीलच .

टीचर : नमस्कार भुरग्यांनो म्हणा श्री गणेशाय नमः|
भुरगीं: श्री गणेशाय नमः|
टीचर: गणेश बुद्दीची देवता . तो सगल्या संकटांचो विनाश करता आणि आमचे कामाक यश दिता . म्हुण आमी खंयचेंय कार्य करतना गणेशाचें नांव पयली घेता.
हं चला आता गणेश्स्तवन करात.
भुरगीं:(एका सुरान) म्हणटात .
(म्हणुन जातकीच)
टीचर : कालचो गृहपाठ कोणे कोणे केलो ना?
असुर: हांवे केलो.
नाना: हांवेय केलो.
स्नेहा, पियु, डॉन, आनी हेर भुरगीं (धमु सोडुन): आमीय करुन हाडला गृहपाठ
टीचर : हांवे कोणे केलोना तें विचारलां ..तर भुरग्यानों गृहपाठ कोणे कोणे केलो ना?धमु?
धमु: हांवे गृहपाठ केला टीचर ....
टीचर: चल तर तुजें पुस्तक दाखय
धमु: टीचर हांवे बुक हाडुंक ना....
टीचरः तु बरो आयलो मरे... खरे सांग बुक हाडलो ना काय अभ्यासुच केलो ना?.
धमु: टीचर केलो ना अभ्यास :(
तो रुद्र आसा न्ही, तो काल आयिल्लो आमगेर ...आनी तो म्हाका सतायतालो ..म्हुण हांव अभ्यास करुंक शकलो ना....सॉरी टीचर

टीचर ..सॉरी बिरी म्हाका लागना ..आता तुका शिक्षा भोगची पडटली. भुरग्यानो हाका कसली शिक्षा दिवया तुमी सांगा ?

डॉन: टीचर हो एक नंबर फटकिरो ....सदांच फटिंग उलयता..ताका गृहपाठ धा(१०) पावट करपाक सांग ( स्वगत : आता खरी मजा येतली .तोणार आसुरी हांशें ..........)
नाना: टीचर ताका एक दिस माफ करुया ...तो परा लेगित अभ्यास करीना ..ताका कोण शिक्षा कर म्हणना ..मागीर धमुकुच कित्याक ती शिक्शा?
बाकीची भुरगीं बोवाळ घालतात .....

टीचर ..वोग्गी रावात सगळी. एकदम चुप ..कोणाचोच आवाज नाकां म्हाका.
धमु एक पावट सोडतां तुका, फुडले पावट जर तुझो गृहपाठ म्हाका दिसलो ना जाल्यार धा पावट बरवपाची तयारी करच पुण तुज्या आईबाबाक हांवे शाळेन आपयलां म्हण सांग .कळलें?

धमु : ओके टीचर._/\_

टीचर : चला. आज आमी चित्रां काडुयात :)

भुरगीं वेळ-काळ विसरुन , मजा करत चित्रां काडपा लागतात .

(समाप्त )

कठिण शब्दां अर्थः
भुरगीं - मुले
हांव = मी (प्रथमा एक वचन)...उदा. हांव प्रीतमोहर = मी प्रीतमोहर आहे.
हांवे= मी (तृतीया एकवचन) उदा हांवे अभ्यास केलो = मी अभ्यास केला
जातकीच = झाल्यावर
हेर (उच्चार : हॅर) = इतर
आयिल्लो = आला होता
फटकिरो = फटिंग = खोटारडा
हाशें = हास्य
लेगित = सुद्धा
बरवप = लिहिणे

आजचो गृहपाठ आनी म्हज्या क्लासाची फी : सद्दां किमान ३ वाक्यां कोकणीन बरोवचीं

विचारलेखअनुभवमाहितीमदतभाषांतरविरंगुळाहे ठिकाणधोरणमांडणीवावरसंस्कृतीकलानृत्यनाट्यसंगीतधर्मपाकक्रियाइतिहासवाङ्मयकथाबालकथाकविताचारोळ्याप्रेमकाव्यबालगीतमुक्तकविडंबनगझलभाषाउखाणेप्रतिशब्दम्हणीवाक्प्रचारव्याकरणव्युत्पत्तीशब्दक्रीडाशब्दार्थशुद्धलेखनसुभाषितेविनोदसाहित्यिकसमाजजीवनमानतंत्रराहणीऔषधोपचारप्रवासभूगोलदेशांतरराहती जागानोकरीविज्ञानक्रीडाअर्थकारणअर्थव्यवहारगुंतवणूकज्योतिषफलज्योतिषसामुद्रिककृष्णमुर्तीराशीराजकारणशिक्षणमौजमजाचित्रपटछायाचित्रणरेखाटनस्थिरचित्र

प्रतिक्रिया

नगरीनिरंजन's picture

2 Mar 2011 - 8:21 am | नगरीनिरंजन

डायरेक ३ वाक्यां कोकणीन बरोवचीं भुरग्यांचो खेळ असा ना. टीचर माका एक दिस माफ करा मरे. फुडले पावट हांव सा वाक्यां बरवपाची तयारी करपाक लागतो. फुडचो लेसन आरामात टाकय. :-)

प्रीत-मोहर's picture

2 Mar 2011 - 8:29 am | प्रीत-मोहर

ओ ननि चल्या भुरग्याक मरे म्हणतात चलयेक न्हंय :)

बाकी व्याक्या चेस बरीं बरयल्या तुवें :)

थोडी चड प्रॅक्टीस जाय ....वेस बरे उलयतले तुमी :)

नगरीनिरंजन's picture

2 Mar 2011 - 9:40 am | नगरीनिरंजन

सॉरी सॉरी :-) चलयेक काय म्हणतात?

प्रीत-मोहर's picture

2 Mar 2011 - 12:18 pm | प्रीत-मोहर

आपल्या परस वयान आनी मानान व्ह्ड बायल मनशाक 'गे' म्हणतात आनी ल्हान आसत जाल्यार गो :)

आंवय आंवय आंवय जमेलते किदें बरवपतां गों त्येका ??

पैसा's picture

2 Mar 2011 - 8:22 am | पैसा

टीचर, तू सगळ्या विषयांचे कोचिंग दिता? धमु आजून स्कूलांत येऊ ना! ताका धरून हाडचो पडटलो.

तुवें हे काम बरें केले गो बाय. गोंयांत सगळीजणां भोवपाक येतातच, तांका इलीशी कोकणी उलूंक आयल्यार बरें!

इंटरनेटस्नेही's picture

2 Mar 2011 - 12:32 pm | इंटरनेटस्नेही
तुवें हे काम बरें केले गो बाय. गोंयांत सगळीजणां भोवपाक येतातच, तांका इलीशी कोकणी उलूंक आयल्यार बरें!

नुसती भोवपाक नाही तर पिऊपाक पण!

-
(मद्यपी) इंट्या लोटलीकर!

पैसा's picture

2 Mar 2011 - 3:57 pm | पैसा

नुसते म्हळ्यार "मासे. "

प्रीत-मोहर's picture

2 Mar 2011 - 4:36 pm | प्रीत-मोहर

इंट्या मासे पितोस? हेहेहीह

इंटरनेटस्नेही's picture

2 Mar 2011 - 7:56 pm | इंटरनेटस्नेही

मला वाटलेलंच हा ज्योक होणार म्हणुन!

-
नुस्तेप्रेमी, इंट्या काणकाकर.

धमाल मुलगा's picture

2 Mar 2011 - 7:31 pm | धमाल मुलगा

>>टीचर, तू सगळ्या विषयांचे कोचिंग दिता? धमु आजून स्कूलांत येऊ ना! ताका धरून हाडचो पडटलो.
=)) =))
हांव शाळेन येणां ना! माका शाळा आवडत नसां! (फाफललं तिच्यायला...)

येणां ना येणां ना म्हण्टा आयलो, आता टीचर निबंध बरवपाक लावतली तुकां !! :D

श्री गावसेना प्रमुख's picture

2 Mar 2011 - 9:28 am | श्री गावसेना प्रमुख

टीच्रर खान्देशी येति काहो तुम्हाला?नाय तरि दखनी तर येतच असेल
शिकवा कि या येड्यान्ना
(टीपःआमचे राज भाउन्ना सुध्धा येति हो)

मुलूखावेगळी's picture

2 Mar 2011 - 9:43 am | मुलूखावेगळी

मस्त ग
१ नम्बर क्लासेस.
होमवर्क केल्यानंतर काय बक्षिस देतेस ते सांग आधी

बिपिन कार्यकर्ते's picture

2 Mar 2011 - 9:48 am | बिपिन कार्यकर्ते

आता एकदम "हांव जी एल गोम्स, कोकणीतून खोबरों दिता" मधे माझे नाव यावे असेच ध्येय ठेवतो... ;)

मस्त उपक्रम... काही कोकणी शब्द तर मस्तच असतात... 'भायेल्ल्या भानगडीचो मंत्री' हे ऐकून तर लोळलो होतो.

अवांतर: मॅडम, "आधीच्या प्रोजेक्टचे काय झाले?" हे कोकणीतून कसे म्हणायचे? ;)

प्रीत-मोहर's picture

2 Mar 2011 - 12:19 pm | प्रीत-मोहर

हांव डाय्रेक्ट जाप दिता तुम्च्या प्रस्नाची...काम चालु आसा ...work in progress :)

पैसा's picture

2 Mar 2011 - 10:07 am | पैसा

तुमका हेडमास्तरान शिरगणतीचो प्रोजेक्ट दिल्लो, तो खंय पावलो?

टारझन's picture

2 Mar 2011 - 10:31 am | टारझन

देवाक काळजी !

अर्धवट's picture

2 Mar 2011 - 11:34 am | अर्धवट

बायो.. एवढे दिवस सांगतोय.. आता आम्ही रोज येणार शिकवणीला

पंगा's picture

2 Mar 2011 - 11:40 am | पंगा

आता आम्ही रोज येणार शिकवणीला

आम्ही पण... आम्ही पण... ऑब्ज़र्वर म्हणून.

जोवर कोंकणीत लिहिता येत नाही, तोवर गृहपाठाची तीन वाक्ये कोंकणीऐवजी च-च्या भाषेत लिहून आणलेली चालतील काय?

टारझन's picture

2 Mar 2011 - 11:39 am | टारझन

वा प्रित मोहर वा .. छाण शिकवणी घेताय हो :) चालु द्या ... क्लास मधे जर एखादं क्रशर रस हवे असतील तर सांगा बरे .. नाही मी कोचिंग चा क्लास केला आहे म्हणुन .. :)

- ट्रिट - मोहन
आंब्याला आला मोहोर

परिकथेतील राजकुमार's picture

2 Mar 2011 - 11:49 am | परिकथेतील राजकुमार

लै भारी गो गुलमोहर.

आपण पण कल्लास लावला आजपासुन.

सुहास..'s picture

2 Mar 2011 - 12:23 pm | सुहास..

काय फी वगैरै नाहीये ना ?

इंटरनेटस्नेही's picture

2 Mar 2011 - 12:34 pm | इंटरनेटस्नेही

मस्त एफोर्ट मॅडम प्रिमो! :) अगदी (पुन्हा एकदा) गोव्यात गेल्या सारखे वाटले. पुढील लेखनासाठी शुभकामना.

अवलिया's picture

2 Mar 2011 - 1:10 pm | अवलिया

हजर !!

स्पंदना's picture

2 Mar 2011 - 2:00 pm | स्पंदना

मी पण हजर!

असुर's picture

2 Mar 2011 - 3:15 pm | असुर

हांव आणि नाना गृहपाठ केलोचा वाचून म्हाका हाशें येतले.... ह्या ह्या ह्या ह्या!!! पयले असां अभ्यास करुन हाडला नाय ना!!! ;-)

प्रीमोमावशी ब्येस आहे हे!! वरचं वाक्य तपासून सांगणे!!

--असुर

टिचर, हाव नीधप
हावे गृहपाठात शून्य मार्क मेळता
पुण तरी तोडकामोडका बरेवता....

हाव वता!

मस्त कलंदर's picture

2 Mar 2011 - 6:13 pm | मस्त कलंदर

तुका आधीच कोंकणी येतलां.. मी पाहिलंय तुझ्या फेसबुकाच्या भिंतीवर..
खुद के साथ बातां: या मेव्या आणि नंद्यानं मालवणी नीट नाही शिकवलं, आणि आता कोकणी शिकून दोन्ही भाषांची वाट लागणार तर!!!

प्रीत-मोहर's picture

2 Mar 2011 - 7:20 pm | प्रीत-मोहर

कोकणी मधे थोडीशी मराठी मिक्स केली की मालवणी बनते ग :)

माका थोडा मालवणी येता. कोकणी नाय.

खुलाश्याबद्दल धन्यवाद अस्ताव :)

जमलाव का जमलाव ? जल्ला कां बोलाचं काम नाय ...

-(आवरा-तवेरा) कॉलीस

पंगा's picture

3 Mar 2011 - 10:44 am | पंगा

हांव नाना आलेमांव फडणवीस डा घोन्साल्वीस डा बस्त्यांव*. हांव खातांव मिसल** आणि पांव***. हांव तीन वाक्यां कोंकणीन बरोवतांव.

* Nana Alemão Phadnavis da Gonçalves da Bastão
** miçal
*** pão

वोग्गी रावात सगळी.

गोंयान एक भगवंत फ्रान्सिस्क झेवियोराची इगोर्ज आसां. थंय एक बोर्ड आसां: "Ogi Ravchem." म्हळ्यार मांका कळना हा "Ogi Ravchem" म्हळ्यार कितें? मोग हिंदी बोर्ड बघतां. हिंदी बोर्डान बरोवला आसां: "शान्त रहिए". म्हळ्यार सोगले समजलां, की "Ogi Ravchem" म्हळ्यार मराठीन "गप्प बसा" आसां, म्हुण.

(सॉरी!)

पैसा's picture

3 Mar 2011 - 11:02 am | पैसा

तुका आमगेल्या शाळेचो मुखेल अध्यापक करतां.

पंगा's picture

3 Mar 2011 - 11:47 am | पंगा

तुमगेल्या शाळेन 'अडमतडमतडतडबाजा' मेथडान परीक्षा पास होतां? कठीण आसां. डायरेक्ट मुकेल अध्यापक - कर्म माजें!

प्रीत-मोहर's picture

3 Mar 2011 - 12:05 pm | प्रीत-मोहर

खंयचो रे तु पंग्या?

पंगा's picture

3 Mar 2011 - 6:49 pm | पंगा

अटलांटाचो... पण मूळचो पुणेरी. मुठेचें उदोक पिउपाक आसां. (कळ्ळां नाय? ;-))

(चूभूद्याघ्या.)

प्रीत-मोहर's picture

3 Mar 2011 - 6:54 pm | प्रीत-मोहर

बेस बरें कळ्ळें रे पंग्या
पुणेरी म्हंजे ते आमच्या पुण्यात जगप्रसिद्ध ....न्हंय ;)
(दिवा घे रे )

प्रीत-मोहर's picture

2 Mar 2011 - 5:53 pm | प्रीत-मोहर

सगल्यंचे प्रयत्न स्त्युत्य आहेत :)

पर्नल नेने मराठे's picture

2 Mar 2011 - 7:21 pm | पर्नल नेने मराठे

मला फी प्र्व्देल का :(

प्रीत-मोहर's picture

2 Mar 2011 - 7:35 pm | प्रीत-मोहर

तु नको देउस ग फी ...तुला फ्री आहे शिकवणी :) जेव्हा फ्री असशील तेव्हा ये हो :) =))

धमाल मुलगा's picture

2 Mar 2011 - 7:33 pm | धमाल मुलगा

गणेश बुद्दीची देवता . तो सगल्या संकटांचो विनाश करता आणि आमचे कामाक यश दिता . म्हुण आमी खंयचेंय कार्य करतना गणेशाचें नांव पयली घेता.

व्हऽऽय म्हाराजाऽऽ...

>तो रुद्र आसा न्ही, तो काल आयिल्लो आमगेर ...आनी तो म्हाका सतायतालो ..म्हुण हांव अभ्यास करुंक शकलो ना....सॉरी टीचर
=)) =)) =))

नाना एकलोच माझो मित्र हां...

श्रावण मोडक's picture

2 Mar 2011 - 7:44 pm | श्रावण मोडक

झाली का शाळा...

नाटक्या's picture

3 Mar 2011 - 1:22 am | नाटक्या

हांव पुन येनार हॉ!! माका मालवणी थोडा येता (म्हंजे कोन काय बोल्ला ते पुरा कळता)... कोकणी अजिबात नाय.

प्राजु's picture

3 Mar 2011 - 3:31 am | प्राजु

मी पण मी पण!!

sneharani's picture

3 Mar 2011 - 11:53 am | sneharani

पुढचा तास?

माझा कालचा क्लास बुडालो
पुढचा तास कंधी ??
मी पण हजिरी लावणार
(मज्जा, मज्जा आली लेख अन प्रतिसाद वाचून ) :-)

विजुभाऊ's picture

3 Mar 2011 - 2:48 pm | विजुभाऊ

माझा कालचा क्लास बुडालो

कित्ये गो....चुकीचो बरवत्ये.
" माजो कालचो क्लास बोडलो"
ह्या बरोबर आसा

प्रीत-मोहर's picture

3 Mar 2011 - 2:58 pm | प्रीत-मोहर

म्हजो कालचो क्लास बुडलो /
हांव काल क्लासाक येंवक पावले/ पावलो ना

हे बरोब्बर आहे

अवलिया's picture

5 Mar 2011 - 3:04 pm | अवलिया

बाई पळून गेल्या की काय?

नाय नाय, ती हांगा नाय म्हण्टा काय काय चलता तां लपून पळत(बघत) असतली !! ;)
अवांतरः पळा(मराठीत) आता, बाई छड्या देणार बव्हतेक !!