मौजमजा

मिपा रांगोळी स्पर्धा २०१३

मंडळी,

दिवाळी आणि रांगोळीचं अगदी जीवाभावाचं नातं आहे. लहानपणी रांगोळ्या काढण्यापासूनच सार्वजनिक चित्रकलेला सुरुवात होते. रोजच्या रोज तुळशीपाशी एखादं स्वस्तिक, दाराच्या उंबरठ्यावर गोपद्म, लक्ष्मीची पाऊले असे आईने काढताना आपण बघत आलोय तरी खरी गंमत दिवाळीला असते. त्यावेळी आपल्या चित्रकारीत खरेखुरे रंग भरता येतात. लहानपणी पोपट, मांजर, फुले काढण्यापासून सुरुवात होते. मोठे झाल्यावर ठिपक्यांची रांगोळी जमवण्यासाठी धडपड असते. समांतर ठिपके कोणत्याही फूटपट्टीशिवाय काढण्याचं कसब अंगी हवं, नाहीतर ठिपक्यांचे कागद ती सोय करतात. मग रांगोळीची रेघ नाजूक हवी, रंगसंगती उठावदार हवी असे सल्ले मिळतात.

माझी दिवाळी

< थेट्रातली मज्जा >

निर्णय आणि नकारात्मकता....

दैनंदीन जिवनात आपण छोटेमोठे अनेक निर्णय घेत असतो. जसे टुथपेस्ट पासुन ड्रेस वापरण्या पर्यंत. ऑफीसला निघायच्या वेळे पासुन परत घरी परत येई पर्यंत. रोजच्या गोष्टींसाठी सहसा निर्णय घ्यावे पण लागत नाहीत , ते सगळ आपसुखच होत. पण असा कधी विचार केलाय का की नेमकी तिच गोष्ट का केली जाते? अस काय कारण असत की आपण एक ठरावीकच टूथपेस्ट का वापरतो, दुसरी का नाही? किंवा आपण एक ठरावीकच रस्ता का वापरतो? दुसरा का वापरत नाही? किंवा एक ठरावीक टाईपचे ड्रेसिंग का वापरतो?

मला माहीत असलेले रामायण

(इस्पीकचा एक्का यांच्या धाग्यावरील श्री पोटे यांच्या अवांतर पण महत्त्वाच्या शंका/माहितीवर चर्चा करण्यासाठी हा स्वतंत्र धागा तयार करत आहोत. तसेच तेथील अन्य अवांतर प्रतिसाद अप्रकाशित करत आहोत. या विषयावरील चर्चा इथेच करावी. अन्य धाग्यांमधे घुसू नये.)

________________________________________________________

आता रामयणातील लबाड वाक्ये पाहु.

सीता ही भूमीकन्या होती.

________________

वाली मनुष्य नव्हता तर रामाने म्हणजे मनुष्याने त्याच्या वर्तनाचे नियम का ठरवावे ?

मलई!

.........................आत्मूज जिल्बी भांडार.........................
जिल्बी क्रमांकः- ............. अशीच!* Lol

फेसबुकची वचवच- आणि वचावचा करणारं फेसबुक!

मंदिर.....

लेखनविषय:: 
लेखनप्रकार: 

"काय हो, आज जेवायचे आहे ना?"

"अगं.थांब जरा.तिथे कं. ईंटरनेट ब्लॉक करते म्हणून कुठे जाता येत नाही.अन इथे तू.एक-दोन चार तासांचाच काय तो उशीर झाला आणि व्य.नि.ला उत्तर वेळेवर न दिल्याने घोळ झाला.आता परत तसे नको व्हायला."

"अहो.तिथे तुम्ही न जेवता, त्या वेळात बघताच ना?मग आता इथे तरी शांत पणे जेवा."

"तुझे म्हणणे बरोबर आहे.पण अज्जुन माझे "थायलंड" पुर्ण झाले नाही.निदान ते तरी पुर्ण बघू दे.म्हणजे मग मी उद्या "पेरूला" जायला मोकळा."

"तुमचे आपले हे नेहमीचेच.अहो, मी काय म्हणते, थोडे खावून तर घ्या.बघा तरी हा "तवा पुलाव" कसा झाला आहे?"

छायाचित्रणकलेची १७५ वर्षे: स्पर्धा क्र.१ मानवनिर्मित स्थापत्य - निकाल

भविष्य......

लेखनविषय:: 
लेखनप्रकार: 

"अरे, मी काय म्हणतो.उद्या मला यायला काही जमणार नाही"

"कारे"

"उद्या, काही मंडळी, भविष्य जाणून घ्यायला येणार आहेत.आता आपण म्हणजे काय? एक नंबरचे ज्योतिषी."

"बरं ठीक आहे.ती तर रात्री येणार नाहीत ना?मग आपल्या कार्यक्रमांत खंड नको.मी असेनच इथे."

"तरी पण जमणार नाही.कारण उद्या आपले आय.पी.एल. नाही का? उद्या आपले महाराज खेळणार बघ.आपले भविष्य काय वाया जाणार नाही.बेट लावतो का?"

"ओ.के. तू बघ आय.पी.एल. मी आपला एल.पी. झिंदाबाद."

--------

"काय रे! तू तर येणार नाही म्हणालास.मग."

Pages