समाज

मिपा रांगोळी स्पर्धा २०१३

संपादक मंडळ's picture
संपादक मंडळ in जनातलं, मनातलं
2 Nov 2013 - 5:16 am

मंडळी,

दिवाळी आणि रांगोळीचं अगदी जीवाभावाचं नातं आहे. लहानपणी रांगोळ्या काढण्यापासूनच सार्वजनिक चित्रकलेला सुरुवात होते. रोजच्या रोज तुळशीपाशी एखादं स्वस्तिक, दाराच्या उंबरठ्यावर गोपद्म, लक्ष्मीची पाऊले असे आईने काढताना आपण बघत आलोय तरी खरी गंमत दिवाळीला असते. त्यावेळी आपल्या चित्रकारीत खरेखुरे रंग भरता येतात. लहानपणी पोपट, मांजर, फुले काढण्यापासून सुरुवात होते. मोठे झाल्यावर ठिपक्यांची रांगोळी जमवण्यासाठी धडपड असते. समांतर ठिपके कोणत्याही फूटपट्टीशिवाय काढण्याचं कसब अंगी हवं, नाहीतर ठिपक्यांचे कागद ती सोय करतात. मग रांगोळीची रेघ नाजूक हवी, रंगसंगती उठावदार हवी असे सल्ले मिळतात.

सद्भावनाशुभेच्छाअभिनंदनआस्वादप्रतिभाविरंगुळाहे ठिकाणसमाजजीवनमानराहणीमौजमजाछायाचित्रणरेखाटनस्थिरचित्र

माझी दिवाळी

संपादक मंडळ's picture
संपादक मंडळ in जनातलं, मनातलं
1 Nov 2013 - 7:21 pm

नमस्कार मिपाकरहो,

दिपावली अभिष्टचिंतन!

प्रकटनविचारप्रतिसादसद्भावनाशुभेच्छाअभिनंदनप्रतिक्रियाआस्वादअनुभवप्रतिभाविरंगुळाहे ठिकाणसंस्कृतीकलापाकक्रियासमाजजीवनमानराहणीमौजमजाछायाचित्रण

आमची भारतीय प्रमाणवेळ !

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
27 Jun 2017 - 11:30 am

‘’अनेक बाबतीत विविधता व मतभिन्नता असलेल्या तुमच्या देशातील नागरिकांमध्ये एखाद्या बाबतीत तरी समानता आहे का हो?’’ असा प्रश्न जर आपल्याला एखाद्या परदेशी व्यक्तीने विचारला, तर त्याचे उत्तर ‘’होय, आम्ही भारतीय, ठरलेली वेळ न पाळण्याच्या बाबतीत समानधर्मी आहोत’’ असे देता येईल!

विचारसमाज

स‌त्तेत‌ली मिश्किली आणि विवेक

मन's picture
मन in जनातलं, मनातलं
26 Jun 2017 - 10:24 pm

काल‌ माधुरी पुरंदरे यांचं अभिवाचन होतं सोलारिस‌ क्ल‌बात‌. त्यांनी "एक असाधारण वाचक" साद‌र‌ केलं. हा "अॅल‌न‌ बेनेट‌" लिखित‌ ‘The Uncommon Reader’ ह्या कादंबरीचा अनुवाद होता. तिथं उप‌स्थित राह‌णं हा नित‌ळ सुंद‌र‌, निव्व‌ळ अप्र‌तिम‌ अनुभ‌व होता.
पुरंद‌रे ताई थोर आहेत‌. ग्रेट्ट आहेत‌. मी त्यांचा प‌ंखा/फॅन आहेच. विविध‌ भाषांव‌र‌ची त्यांची हुकुम‌त‌ , व त्या- त्या भाषेत‌लं स‌हित्य‌ स‌म‌जून घेणं हे स‌ग‌ळं त‌र‌ त्यांच्याठायी आहेच‌ प‌ण एका भाषेत‌ला म‌ज्कूर‌ दुस‌ऱ्या भाषेत‌ नेम‌क्या आश‌यास‌ह‌ पोच‌व‌णं हे काम‌ लै अव‌घ‌ड‌. प‌ण ह्या त्यात‌ही वाक‌ब‌गार आहेत‌.
असो.

प्रकटनविचारआस्वादअनुभवभाषांतरसमाजजीवनमान

अदृष्य हात

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
17 Jun 2017 - 7:56 am

चाले कशी काय ही अर्थव्यवस्था चाले कशी काय?
अदृष्य हाताची ही सारी सारवासारव नव्हे काय?

पैसा म्हणजे काय, सांगा पैसा म्हणजे काय?
मानवनिर्मित मूल्यवाचक, म्हणजे पैसा नव्हे काय?
पैसा करतो काय, सांगा पैसा करतो काय?
ज्याचे जसे कर्म तैसे त्याचे माप तो भरे नव्हे काय?

कर्म म्हणजे काय सांगा, कर्म म्हणजे काय?
भांडवल जमीन वापरून श्रमदान म्हणजे कर्म नव्हे काय?
कर्म करते काय सांगा, कर्म करते काय?
वस्तू आणि सेवा कर्मच निर्माण करी नव्हे काय?

कवितासमाजजीवनमानअर्थकारणअनर्थशास्त्र

नामकरण.. (एक प्रेमकथा - भाग १ )

दिपक लोखंडे's picture
दिपक लोखंडे in जनातलं, मनातलं
11 Jun 2017 - 9:50 pm

गुरुवार १२ डिसेंबर, सकाळी ९:३० वा..
.....................................................
अहो ऐकलत का?..
तुम्ही लवकर अटपुन घ्या, आपल्याला डॉक्टरकडे जायचे आहे...
कशाला गं? तब्बेत बरी आहे ना?..
अरे देवा!... या माणसाच्या लक्षात एक गोष्ट राहात नाही..
विसरला का तुम्ही?
आज डॉक्टरनी बोलावलय चेकअप साठी..
अरे हो आलं लक्षात.. चल तु तयार हो लवकर मी गाडी बाहेर काढतो..
..........................................................
- २० मिनिटानंतर...
(गाडीमध्ये सागर व त्याची बायको..)
सागर.. तुम्हाला काही विचारु का?

विचारअनुभवभाषांतरकथाप्रेमकाव्यभाषासमाज

निव्वळ गर्दी

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
9 Jun 2017 - 12:46 pm

स्थळ : पुण्यातील रेसकोर्स
काळ : १९७१-७२ दरम्यानचा एक दिवस
प्रसंग : भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींची जाहीर सभा

विचारसमाज

फिक्सींग

रघुनाथ.केरकर's picture
रघुनाथ.केरकर in जनातलं, मनातलं
8 Jun 2017 - 6:29 pm

राजा: हळु रे .... कित्या इतको राग काढतय...

शिवा: मेल्या तुका आदी मी वळखाकच नाय मरे....

राजा: सांगतय काय...? तेवाच मायझया ह्यो वाकर काढलय मानेर

शिवा : सॉरी सॉरी हा.... चुकान झाला रे....

राजा: मेल्या भगभगता कसला.... कितकी ती धार काढलय शींगांका. येक दिवस शाप झरान जातली.

लेखसमाज

लोक काय म्हणतील ?

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
6 Jun 2017 - 8:48 pm

आपले नुकसान कशाकशाने होऊ शकते? आळशीपणा, कामचुकार वृत्ती, लबाडी, अविचारी धाडस, स्वैरवर्तन, कमकुवतपणा .....अशा कितीतरी गोष्टी नुकसानीस कारणीभूत ठरतात. आपले नुकसान हे अनेक आघाड्यांवर होऊ शकते. जसे की आर्थिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक, सामाजिक, इत्यादी. नुकसान झाल्यावर आपण खडबडून जागे होतो. मग नुकसानीचे खापर दुसऱ्यावर फोडू पाहतो. नंतर आत्मपरीक्षण करतो. त्यातून स्वतःमध्ये काही बदल घडवतो आणि स्वतःला सुधारतो. पण, जर का सुधारणे आपल्याला जमले नाही तर मात्र आपली अवस्था केविलवाणी होते.

विचारसमाज