मांडणी

गमभन ०८.०२.२० आवृत्ती प्रकाशित..

विसोबा खेचर's picture
विसोबा खेचर in जनातलं, मनातलं
24 Feb 2008 - 6:27 pm

3

प्रकटनसद्भावनाशुभेच्छाअभिनंदनमाहितीप्रतिक्रियाप्रतिभामांडणीभाषातंत्र

"कसं जगायचं , कसं वागायचं ? कुणी सांगेल का मला ?????

छोटा डॉन's picture
छोटा डॉन in जनातलं, मनातलं
21 Feb 2008 - 10:59 pm

3

विचारप्रतिक्रियाधोरणमांडणीविनोदमुक्तकसमाजजीवनमानराहणी

"आय टी " कंपन्या व "प्रोजेक्ट डिलीव्हरी अर्थातच मुल जन्माला घालणे ...... "

छोटा डॉन's picture
छोटा डॉन in जनातलं, मनातलं
18 Feb 2008 - 8:06 pm

3

आस्वादभाषांतरविरंगुळामांडणीविनोदमुक्तकजीवनमानमौजमजा

"रजनीकांत" आणि काही "मुक्ताफळे ".............

छोटा डॉन's picture
छोटा डॉन in जनातलं, मनातलं
13 Feb 2008 - 11:35 pm

3

आस्वादविरंगुळामांडणीविनोदमुक्तकशब्दक्रीडामौजमजाचित्रपट