.

वावर

मदत / माहिती हवी आहे: पुणे परिसरातील प्लॉट विक्री बद्दल

चित्रगुप्त's picture
चित्रगुप्त in जनातलं, मनातलं
16 Sep 2018 - 2:29 am

मदत / माहिती हवी आहे: पुणे परिसरातील प्लॉट विक्री बद्दल

प्रकटनविचारमतसल्लामाहितीचौकशीमदतवावरसमाजजीवनमानअर्थव्यवहारगुंतवणूक

डिजीटल डिजीटल

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
15 Sep 2018 - 7:31 am

जी माणसे कुठल्याच
डिजीटल प्रोफाईल मध्ये
नसतात,
त्यांचे जगणे कसे असेल,
हा प्रश्न मला
छळू लागला,
आणि मला माझ्या डिजीटल
विचारांची भिती वाटू लागली...

जी माणसे ऑफलाईन असतात
त्यांचे लाईफ कसे असेल
या प्रश्नाने मला परेशान केले
आणि मला माझ्या
डिजीटल चिंतेची काळजी वाटू लागली...

मांडणीवावरसंस्कृतीवाङ्मयकवितामुक्तकसमाजजीवनमानतंत्रअदभूतअविश्वसनीयइशाराकविता माझीकालगंगा

निघताना....

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
23 Aug 2018 - 5:02 pm

मी हळूहळू पण निश्चितपणे
पार दिसेनाशी होईन
तेव्हा तू चौकट ओलांड,
आणि निघताना.....

आपल्या हसल्याबोलल्या
आवाजांची फूले घेऊन ये
आपल्यातल्या गहिवरांचे
कढ, न हिंदकळता आण

मी न ओलांडलेली अंतरे
तू सहजच पार करुन ये
माझे न उच्चारलेले नाव
चारचौघांत सरळच घे

सगळे उठून जातील तेव्हा
आपल्यातल्या शब्दांची
आरास मांड
त्यानंतर आपोआप दिवा लागेल
तुझ्या डोळ्यांतले पाणी विझेल

मांडणीवावरवाङ्मयकविताप्रेमकाव्यसाहित्यिकसमाजप्रवासकविता माझीप्रेम कविताभावकवितामाझी कवितासांत्वनाहट्टकरुण

फिशिंग अलर्ट माझा अनुभव डॉ. स्पर्शिका जोशी

श्वेता२४'s picture
श्वेता२४ in जनातलं, मनातलं
14 Aug 2018 - 8:18 pm

आज मिपावर फिशिंग अलर्ट संदेश वाचला आणि खूप दिवसापासून चुटपुट लागून राहिलेल्या भावनांना वाट मिळाली आणि जी माहिती किंवा लेख सगा सरांनी दाखवला(हा लेख कोणीतरी मायबोलीवर लिहिला आहे) तो पाहून मी उडालेच. कारण मी पण अगदी याच अनुभवातून गेले आहे. सबब समस्त मिपाकरांना सावध करण्यासाठी खासकरून महिला सदस्यांसाठी हा लेख.

वावर

मैत्र - ३

शाली's picture
शाली in जनातलं, मनातलं
14 Aug 2018 - 4:25 pm

संध्याकाळी एक एक करुन सगळे शामच्या ओट्यावर हजेरी लावत. मग ‘भविष्यात काय करायचे?’ हा विषय सोडून सगळ्या विषयांवर गप्पा चालत. दोन एक तास मग आमचा ओटाकट्टा रंगे. विनोदी विषय निघाला की काकूंना फार त्रास व्हायचा आमच्या हसण्याचा आणि गंभीर विषय निघाला की इन्नीला त्रास व्हायचा. कारण मग तिला किमान दोन वेळा तरी चहा करावा लागे. त्यातही आमचे चहा कमी आणि नखरेच जास्त असत. धोंडबाला बशीच हवी असे तर दत्त्याला वाटीत जास्तीची साखर हवी असे. शाम्याला वरुन थोडी दुधाची साय लागे चहात.

लेखवावर

मा. ल. क. - ५

शाली's picture
शाली in जनातलं, मनातलं
18 Jul 2018 - 10:52 am

एका गावात एक दांपत्य राहत होते. चरितार्थाचे साधन म्हणजे भिक्षुकी. परिस्थिती बेताची. म्हणजे एका भिक्षुकाची असावी तशीच. रोज जशी भिक्षा मिळेल तशी गुजराण व्हायची. अर्थात कधी कधी महिन्यातून चार-पाच एकादश्याही घडायच्या. पण या परिस्थितसुध्दा एक घास गाईला व एक अतिथीला देण्यास भिक्षुकाची पत्नी विसरत नसे. ही सवय तिने व्रत पाळावे तशी पाळली होती. प्रथम अतिथी, मग पती आणि काही उरलेच तर स्वतःसाठी असा तिचा क्रम असे. कैकदा घरात असलेली एकुलती एक भाकरीही अतिथीला द्यावी लागुन फक्त पेज पिऊन झोपावे लागे दोघांना. अर्थात यावरुन दोघाही पती पत्नीमध्ये खुपदा वाद होत.

लेखवावर

तथाकथीत पिंकारू पुरोगाम्यांचा नंबर पह्यला !

माहितगार's picture
माहितगार in जनातलं, मनातलं
17 Jul 2018 - 4:33 pm

Indian secularism is not only in danger because of those who attack it, but also because of some of those who claim that they are for it........... It matters to them only when it suits them - the contrary of value based politics or ideology. संदर्भ

विरंगुळावावर

स्वैपाकघरातून पत्रे ३

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जनातलं, मनातलं
30 Jun 2018 - 10:44 am

प्रिय अन्नपूर्णा,
तू जेव्हा कुणाला कौतुकाने सांगतेस ना, आज अठरा वर्षे झाली पण या किसणीची धार जश्शीच्या तश्शी आहे, तेव्हा माझे खवल्याखवल्याचे अंग मोहरून येते.

प्रकटनविचारप्रतिभाविरंगुळाधोरणमांडणीवावरपाकक्रियावाङ्मयसाहित्यिकसमाजजीवनमान