मांडणी

पुनरागमनाय च

नानबा's picture
नानबा in जनातलं, मनातलं
19 Apr 2019 - 7:35 am

समस्त नव्या आणि जुन्या मिपाकरांना नानबाचा नमस्कार. ४.५ वर्षांच्या विश्रांतीनंतर मिपावर पुनरागमन करण्याचे योजिले आहे. लवकरच भटकंती सदरात एक लेखमाला सुरू करतोय.

सध्या सुट्टीवर भारतात असल्यामुळे भरपूर मोकळा वेळ हाताशी आहे म्हणून पुनश्च लिखाणाचा योग जुळून आला आहे.

सर्व नव्या जुन्या मंडळींचा वरदहस्त डोक्यावर असावा..

प्रकटनमांडणीवावर

लगता नहीं हैं जी मेरा, उजडे हुए दयार में ,,,,,,,, भाग ६

शेखरमोघे's picture
शेखरमोघे in जनातलं, मनातलं
18 Apr 2019 - 1:21 am

(भाग १ ते भाग ५ यांमधील लिखाण मुख्यतः "दिल्ली, बहादूरशहा आणि १८५७" या बद्दलचे होते. या मालिकेतील पुढील भाग जरी विषयाशी संबंधित असतील तरी "अवांतर गंमत जंमत" म्हणायला हरकत नाही.)

विचारमांडणी

तळवे

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
13 Apr 2019 - 11:56 pm

हेच ते जीवघेणे हळवे तळवे
ज्यावर तू तुझे काळीज काढून ठेवलेस!!

शक्य वा हिंमत असती तर
हे तळवे बाजूला काढून
फोटोत घडी घालून
पुरून टाकले असते...

ना ही असोशी असली असती...
ना अंधारात डोळे खुपसून
न उजळणार्या पूर्वेकडे
पहात राहिले असते....
ना रक्तातून तुझे भिरभिरणे ऐकत राहिले असते....

नाहीतर,
माझ्या दोन्ही तळव्यांना
पंख व्हायची शक्ती घटकाभर देता,
तर विधात्याचे काय जाते?

-शिवकन्या

धोरणमांडणीवावरसंस्कृतीप्रेमकाव्यमुक्तकसाहित्यिकजीवनमानप्रेम कविताभावकवितामुक्त कविताहट्टकरुण

लगता नहीं हैं जी मेरा, उजडे हुए दयार में ,,,,,,,, भाग ५

शेखरमोघे's picture
शेखरमोघे in जनातलं, मनातलं
13 Apr 2019 - 8:29 am

(या आधी भाग १ लिहितांना मालिकेचे शीर्षक टंकतांना नजरचुकीने "दयार" लिहिण्याऐवजी "दरार" लिहिले गेले होते. ती चूक आता सुधारली आहे)

भाग १: http://www.misalpav.com/node/44368
भाग २ : http://www.misalpav.com/node/44372
भाग ३: http://www.misalpav.com/node/44375
भाग ४: http://www.misalpav.com/node/44381

विचारमांडणी

लगता नहीं हैं जी मेरा, उजडे हुए दयार में ,,,,,,,, भाग ४

शेखरमोघे's picture
शेखरमोघे in जनातलं, मनातलं
12 Apr 2019 - 5:43 am

(या आधी भाग १ लिहितांना मालिकेचे शीर्षक टंकतांना नजरचुकीने "दयार" लिहिण्याऐवजी "दरार" लिहिले गेले होते. ती चूक आता सुधारली आहे)

भाग १: http://www.misalpav.com/node/44368
भाग २ : http://www.misalpav.com/node/44372
भाग ३: http://www.misalpav.com/node/44375

विचारमांडणी

आकाशाची मोतीमाळ – स्वाती व सप्तर्षी नक्षत्रे

Hemantvavale's picture
Hemantvavale in जनातलं, मनातलं
11 Apr 2019 - 2:18 pm

भर्तृहरी एक राजा व महाकवि देखील होता. त्याच्या उत्तरकाळात त्याने तीन मुख्य काव्यरचना केल्या. त्यापुढे शतकत्रयी नावाने प्रसिध्दीस पावल्या. यातीलल एक आहे नीतिशतकम.
या मध्ये एक रचना येते ती अशी
सागरशुक्तिसंपुटगतं सन्मौक्तिकं जायते !

माहितीमांडणी

लगता नहीं हैं जी मेरा, उजडे हुए दयार में ,,,,,,,, भाग ३

शेखरमोघे's picture
शेखरमोघे in जनातलं, मनातलं
11 Apr 2019 - 6:16 am

(या आधी भाग १ लिहितांना मालिकेचे शीर्षक टंकतांना नजरचुकीने "दयार" लिहिण्याऐवजी "दरार" लिहिले गेले होते. ती चूक आता सुधारली आहे)

भाग १: http://www.misalpav.com/node/44368
भाग २ : http://www.misalpav.com/node/44372

विचारमांडणी

लगता नहीं हैं जी मेरा, उजडे हुए दयार में ,,,,,,,, भाग २

शेखरमोघे's picture
शेखरमोघे in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2019 - 7:45 am

(या आधी मालिकेचे शीर्षक टंकतांना नजरचुकीने "दयार" लिहिण्याऐवजी "दरार" लिहिले गेले होते. ती चूक आता सुधारली आहे)

भाग १: http://www.misalpav.com/node/44368#comment-1030023

विचारमांडणी

लगता नहीं हैं जी मेरा, उजडे हुए दरार में ,,,,,,,, भाग १

शेखरमोघे's picture
शेखरमोघे in जनातलं, मनातलं
9 Apr 2019 - 8:04 am

१८५७ साली हिंदुस्थानांत इंग्रजांच्या विरुद्ध घडलेल्या घटनांना नक्की काय नांव द्यावे याबद्दलची मतें त्यानंतर १०० वर्षे तरी पक्की होऊ शकली नव्हती. हिंदुस्थानचे त्याकाळातले सर्वेसर्वा "कंपनी सरकार" किंवा "कंपनी बहादूर" आणि नंतरचे "राजे" असलेल्या इंग्रजाना ते अर्थातच हिंदुस्थान शिपायांचे बंड वाटत राहिले.

विचारमांडणी

(दाराआडचा कुत्रा)

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 3:53 pm

Amachee preraNA
एक कुत्रा दाराआडुन बघतो आहे बाहेर
किती बाहेर?
स्वतःच्या बाहेर , कुंपणाच्या पार
तिथे एक मांजर बसली आहे स्तब्ध, करत असेल ती कसला विचार?
सकाळी चोरुन प्यायलेल्या दुधाचा, पाठीत बसलेल्या रट्ट्याचा,
की रात्री भेटलेल्या बोक्याचा?
साखळी बांधलेला कुत्रा बाहेर येउ शकत नाही
मग तो अस्वस्थपणे भुंकुन त्याचे अस्तित्व बाहेर कळवतो
ते ऐकुनही मांजर शांतपणे बसुन राहते,
डोळे मिटुन बसुनच राहते

मांडणीladakh