.

वावर

शीर्षक सुचत नाही - २

बेसनलाडू's picture
बेसनलाडू in जे न देखे रवी...
17 Feb 2008 - 6:01 pm

3

प्रकटनविचारमतप्रतिसादमाध्यमवेधअनुभववादसमीक्षाप्रतिभाहे ठिकाणकलावावरकवितागझलविडंबन

विरूपिका (२) : भविष्य

ॐकार's picture
ॐकार in जे न देखे रवी...
26 Dec 2007 - 9:41 am

3

मतसंदर्भमाहितीआस्वादप्रतिभावावरसंस्कृतीकलावाङ्मयकवितासाहित्यिकसमाजजीवनमानतंत्रराजकारण