कविता

विरूपिका (२) : भविष्य

ॐकार's picture
ॐकार in जे न देखे रवी...
26 Dec 2007 - 9:41 am

3

मतसंदर्भमाहितीआस्वादप्रतिभावावरसंस्कृतीकलावाङ्मयकवितासाहित्यिकसमाजजीवनमानतंत्रराजकारण

विंदा करंदीकरांच्या विरूपिका - (१) २८ जानेवारी १९८०

ॐकार's picture
ॐकार in जे न देखे रवी...
20 Dec 2007 - 10:10 am

3

वादआस्वादप्रतिभासंस्कृतीवाङ्मयकविता