अनुवाद

यत्नशीलांची कधीही हार होत नाही

नरेंद्र गोळे's picture
नरेंद्र गोळे in जे न देखे रवी...
21 Dec 2015 - 10:10 am

लाटांना घाबरून नौका पार होत नाही
यत्नशीलांची कधीही हार होत नाही

छोटीशी मुंगी दाणा घेऊन चालत असते
चढते भींतींवर, शत शतदा घसरत असते
मनातील विश्वास नसांत साहस भरतो
चढून पडणे, पडून चढणे, व्यर्थ होत नाही
अखेरीस तिची मेहनत वाया जात नाही
यत्नशीलांची कधीही हार होत नाही

पाणबुडे समुद्रात डुबकी घेत असतात
खोलवर बुडी घेऊनही रिकामे परततात
तिथे मोती सहज का सापडत नाहीत
ह्या आश्चर्यानेच उत्साह दुप्पट होतो
मूठ नेहमीच काही रिकामी राहत नाही
यत्नशीलांची कधीही हार होत नाही

अनुवादजीवनमानराहणी

अमृतप्याला

वेल्लाभट's picture
वेल्लाभट in जे न देखे रवी...
30 Nov 2015 - 12:11 pm

ब्लॉग दुवा हा

कविता - अमृतप्याला

प्रेरणा : https://www.youtube.com/watch?v=f4qqdbRMYG0
www.azlyrics.com/lyrics/lukebryan/drinkabeer.html

----------------------------------------------------------------

अमृतप्याला

आज ऐकुनि रुचले नाही
काय म्हणावे सुचले नाही
दिला ठेवुनि फोन तसाचि
जे झाले ते पचले नाही

अनुवादप्रेम कविताकरुणकविताप्रेमकाव्य