इतिहास

फाल्गुन व. १४ ज्ञानकोशकार केतकर यांचे निधन !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
26 Apr 2021 - 11:04 am

आज काय घडले...

फाल्गुन व. १४

ज्ञानकोशकार केतकर यांचे निधन !

शके १८१८ च्या फाल्गुन व. १४ रोजी महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशकर्ते, समाजशास्त्रज्ञ, संशोधक आणि नवविचारप्रवर्तक पंडित डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर
यांचे निधन झाले.

इतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व. १४ ज्ञानकोशकार केतकर यांचे निधन !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
13 Apr 2021 - 10:30 am

केतकर

शके १८१८ च्या फाल्गुन व. १४ रोजी महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशकर्ते, समाजशास्त्रज्ञ, संशोधक आणि नवविचारप्रवर्तक पंडित डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर
यांचे निधन झाले.

इतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व. १३ चितोडचे सौभाग्य गेलें!

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 11:00 am

आज काय घडले...

फाल्गुन व. १३

चितोडचे सौभाग्य गेलें!

शके १४९० च्या फाल्गुन वद्य १३ रोजी सम्राट अकबर बादशहा याने रजपुतांचा प्रचंड पराभव करून चितोडगड आपल्या ताब्यांत आणला.

इतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व. १२ पालखेडला निजामाचा कोंडमारा मराठ्यांची विजयप्राप्ती !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:58 am

बाजीराव

शके १६५० च्या फाल्गुन व. १२ रोजी पहिल्या बाजीरावाने पालखेड येथे निजामाचा संपूर्ण मोड केला.

इतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व. ११ "बाई ! मला उन्हाळ करित्येस ?" शके १६७५ फाल्गुन व. ११ रोजी मल्हारराव होळकरांचे एकुलते एक पुत्र, प्रसिद्ध अहल्यादेवीचे पति खंडेराव होळकर यांचे निधन झाले.

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:55 am

अहिल्यादेवी होळकर

इतिहासलेख

फाल्गुन व. ९ छत्रपति राजाराममहाराजांचे निधन

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:50 am

आज काय घडले...

राजाराम महाराज

शके १६२१ च्या फाल्गुन व. १ रोजी श्री शिवाजी महाराजांचे धाकटे चिरंजीव श्रीराजाराममहाराज यांचे निधन झाले.

इतिहास

फाल्गुन व. ८ इंद्रजिताशी युद्ध सुरू ! फाल्गुन व.८ रोजी लक्ष्मणाचे आणि इंद्रजिताचे युद्ध सुरू होऊन इंद्रजिताचा वध झाला.

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:48 am

आज काय घडले...

इंद्रजित

इतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व.७ त्यांस ईश्वरें यश दिले !"

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:45 am

आज काय घडले...
फाल्गुन व.७
त्यांस ईश्वरें यश दिले !"
शके १६९२ च्या फाल्गुन व.७ रोजी हैदर आणि मराठे यांच्यांत प्रसिद्ध मोतितलावाची लढाई होऊन हैदराचा प्रचंड पराभव झाला.
माधवराव पेशव्यांचे सर्व लक्ष दक्षिणेकडील कर्नाटक प्रांती असे. कर्नाटकांत त्यांनी एकंदर पांच स्वाऱ्या केल्या; पैकी पहिल्या चार स्वारीतून ते स्वतः हजर

इतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व. ५ खऱ्यांचा प्रसिद्ध संग्राम !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:39 am

madhavrav peshve
शके १७१६ च्या फाल्गुन व. ५ रोजी म्हणजे रंगपंचमीला मराठे आणि निजाम यांचा खर्डे येथे इतिहासप्रसिद्ध सामना होऊन निजामाचा संपूर्ण पराभव झाला.

इतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व.६ संतवर्य एकनाथांचा जलप्रवेश !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:34 am

eaknath

शके १५२१ विकारी नाम संवत्सरी फाल्गुन व. ६ रविवारी अविंधमय होऊ पाहणाऱ्या महाराष्ट्राला शांति, औदार्य, समता, भूतदया, इत्यादि दैवी गुणांनी प्रसिद्ध होऊन सर्वभूती भगवद्भावाची शिकवण देणारे श्रेष्ठ पुरुष
एकनाथ यांनी दक्षिणच्या काशीस म्हणजे पैठणास जलप्रवेश करून अवतारकार्य संपविले.

इतिहासलेख