कविता

Coffee आणि ति

sanket gawas's picture
sanket gawas in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 1:39 pm

आपली भेट ,Coffee आणि बरच काही
आज समोर बसूनही काही आपण बोललोच नाही...

ओळख असुनही अनोळखीच वाटत होतो
एकमेकांची नजर चुकवून हळूच बघत होतो ...

चेहऱ्यावर शांतता पण मनातून भलतेच खुश होतो
पहिले कोण बोलेल ह्याचीच वाट बघत होतो....

तक्रारी तर एकमेकांच्या खूपच होत्या
पण मनातल्या भावना ओठांवरच थांबल्या होत्या ...

लाजुन का होइना,शेवटी सुरूवात तुच केली
काॕफी सोबत गप्पांना मजा काही औरच आली...

बोलताना कधी म्हणायची तु ,तर कधी म्हणायची तुम्ही
खरंतर काय बोलावं यातच फसलो होतो आम्ही ....

कविता

#आई

sanket gawas's picture
sanket gawas in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 1:29 pm

#आई

आई आज तुझ्या आठवणी मध्ये रमून रहावस वाटतं
तुझ्या सोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण पुन्हा जगावासा वाटतं .....

किती मस्त झाले असते जर गेलेला वेळ परत आला असता
तुझ्या सोबतचा प्रत्येक क्षण पुन्हा जगायला भेटला असता....

लहानपणापासून माझे अडखळणारे पाऊल सांभाळले
वाट चुकलो तेव्हा बोटाला पकडून सरळ चालायला शिकवले....

आमच्या भोवती असताना कधीच स्वतःचा विचार तु केला नाही
कितीही दुःख असले तरी चेहऱ्यावर कधीच दाखविले नाही ...

कधी कधी वाटतं फक्त स्वतःच्या सुखासाठी घर सोडले
म्हातारपणात आधार न देता तुला मी एकट टाकले ...

कविता

महागाईच्या गप्पा

बी.डी.वायळ's picture
बी.डी.वायळ in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 1:06 pm

ऑफिसमध्ये काल बायका मारत होत्या गप्पा |
महागाईचा विषय होता साधा आणि सोपा |

काल जेंव्हा बाई मी मार्केटला गेले |
भाज्यांचे भाव बघुन हैराणच झाले|

पंधरा रुपयाला एक होती मेथीची जुडी|
एक रुपयाला एक कोथिंबीरीची काडी |

एकरुपयाचे लिंबु पाच रुपयाला झाले |
कांदे व बटाटे पंचविस रुपयावर गेले |

बारा रुपये पाव किलो वांगी व कारले |
फ्लावर व कोबी बघुन डोकेच फिरले |

पंचविस तीस रुपये किलो होते तेथे गहू |
तांदुळ म्हणाला मला हातच नका लावू |

शंभर रुपये किलो झाली तुरीची डाळ |
भडकलेले होते हरबरे आणि वाल |

कविता

पाणी

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
19 Apr 2019 - 6:27 am

इतक्या पाण्याचे शरीरमन बनवताना
विचार करायचा देवा,

पाण्याला इतके झोके देताना
उसंत घ्यायची देवा....

उसळून पुन्हा आदळते पाणी
खडक द्यायचा देवा...

दोन डोळे पुरत नाहीत
पाण्याचा संसार पेलताना...

देवा, आता पाण्याचे तीर्थ करा
अन् पाण्यातून मुक्ती द्या....

शिवकन्या

कवितासाहित्यिकजीवनमानकविता माझीकालगंगाभावकवितामाझी कवितासांत्वनाकरुणशांतरस

सांज

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
16 Apr 2019 - 6:50 pm

सहज असे चालतांना
भेट ती फुलांची,तू मला दिलेली
ओंजळीत त्या प्राजक्ताचा
गंध राहुनी गेला...
हात नाही हातात माझ्या
पण तूझा स्पर्श राहुनी गेला....

ना किनारा फेसाळणारा
ना लाट एकसारखी झेपावणारी,
अस्पष्ट जाहले होते सारे
नव्हतीच जणू उरली क्षणे
पुन्हा एकदा स्मरणारी....

असे घाबरे मन झाले
शहारे सरसरुन आले
बोटांमध्ये रुतलेली बोटे तूझी,
अचानक तेव्हा घट्ट होती झाली...

वेड कोणते भोवती होते
की हवेत नशा वाहू लागली,
आसुसलेली पहाट होती
की अस्तास जानारी रविकिरणे गुलाली.....

कविता

असे असावे

अन्या बुद्धे's picture
अन्या बुद्धे in जे न देखे रवी...
15 Apr 2019 - 9:57 pm

असतो दगड तर कदाचित
जमले असते कोरडे राहणे
हिरव्या पावसात देखील
आतून रुजून न उमलणे

निळ्या नभात ढग व्हावे
अमृताने पूर्ण भरलेला
द्यावे आणिक निघून जावे
इतकेच ठाऊक असलेला

बासरीतून संगीत जन्मते
रसिक मनांना भिजविते
श्वास थांबता फुंकलेला
पोकळ रिक्त शांत उरते

फक्त असावे या जगती
नसो अभिलाषा जगताना
सहजस्फुर्त अस्तित्व असावे
भार नसावा श्वासांना

-अनुप

कविता

तू चंद्र माझा

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
15 Apr 2019 - 7:00 pm

तू चंद्र माझा
शांत,शुभ्र, साजिरा
तूज स्पर्शिण्या तूज मागे धावणारे
उथळ अभ्र मी....

येवून कवेत तूझ्या
नीखळ उब मनी भरावी
प्रकाशावे मी एवढे
की लाजावी मजसमोर चांदणी....

कविता

(श्मश्रू)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
14 Apr 2019 - 10:24 am

पेरणा अर्थात

श्मश्रू

पाणावलेला ब्रश
खसाखसा साबणावर फिरवूनी

सुरुवात जाहली श्मश्रू ला
काय बेरहेमीने वस्तरा,
चालवला त्या न्हाव्यानी

रूळली अधरांवरती मिशी,
अन ओघळली दाढी गाली
काय मोल त्या केसांना ,
क्षणात साफ केले त्यानी

असो राठ किंवा विरळसे डोके
नरम करी पाण्याचे थेंब उडवून
ओळखातो न सांगता
कोणाची भादरावी कशी .....

- पैजारबुवा

कविताशुद्धलेखनकृष्णमुर्तीकाणकोणकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंड

अश्रू

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
12 Apr 2019 - 10:57 pm

पाणावलेल्या डोळ्यांमधुनी
काय निखळले अश्रू होऊनी

सुरुवात जाहली सांडायला
काय भावना होत्या त्या,
त्या, का नाही टिपल्या पापण्यांनी

रूळली अधरांवरती काही,
काही ओघळली गाली
काय मोल त्या आसवांना ,
ते तर फक्त खारट पाणी

असो विरह कि सुखाची मिठी
एकसारखे थेंब मग
ओळखावी कशी चव
वेगवेगळ्या भावनांची कोणी.....
- प्रणया

कविता

झिम झिम झिम्मड झिम्माड

विजुभाऊ's picture
विजुभाऊ in जे न देखे रवी...
12 Apr 2019 - 3:21 pm

झिम झिम झिम्मड झिम्माड .खेळ खेळू रंगात
आज काय पानोळ्या पानोल्या, आल्या खेळुन करवल्या
पाने मांडीता मांडीता, साखर सांडून त्या गेल्या.
एक करवली हरवली , कोणी नाही देखीली.
तीची उरली सावली, माया सारी सम्पली.
आई बापाची पोर ती . नवर्‍याने चोरीली.
एक फुल चिमुकले. सासूरवाशीन झाले.
लगनाच्या होमात. बाळपणी करपले.
झिम झिम झिम्मड झिम्माड .खेळ खेळू रंगात....
आज काय खेळू संसारी? कवड्या टाकेन चारी.
एक कवडी उलटली, माझी पाटी फुटली.
पाटी जशी फुटली, टचकन माया आटली.
लाह्या भाकर भाजता , विस्तव चटके हाताला.

कविता