विश्वास वासावरचा

Primary tabs

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
6 May 2015 - 10:09 am

आमची पेरणा
अर्थात शब्दानुज यांची क्षमा मागुन....

रोज पुन्हापुन्हा तो ढुसक्या सोडतो
समोरचा नाईलाजाने नाकावर हात दाबतो

हजारो वर्षांपासुन तो त्या सोडतो
आणि दिवसभर पोट दाबून कळा सोसतो

खरेतर प्रत्येकाच्या शरीरातून ती बाहेर पडत असते
पण काहिंचे अस्तित्व नुसत्या वासावरुन ओळखता येते

पवनाच्या रुपातुन तो बाहेर पडतो
पोटाबरचे प्रेशर थोडेसे हलके करुन जातो

प्रत्येक श्वासातुन तो नाकात घुसू पहातो
श्वासाशिवाय थोड्या वेळानंतर जीव घुसमटतो

काहीजण उगाचच लाजुन कायमचुर्ण घेतात
वासहिन श्वासाची कामना करतात

तो आला की चहुकडे वास दरवळात राहतो
सेंटच्या वासालाही तो ठोकरुन जातो...

वासानुज,

अभंगआरोग्यदायी पाककृतीकॉकटेल रेसिपीकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडभूछत्रीमार्गदर्शनवाङ्मयशेतीविराणीशृंगारकरुणवीररसरौद्ररसधर्मपाकक्रियाकथाप्रेमकाव्यविडंबनप्रतिशब्दशब्दार्थशुद्धलेखनभूगोलगुंतवणूककृष्णमुर्तीशिक्षण

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

6 May 2015 - 10:10 am | ज्ञानोबाचे पैजार

काय यात दडलेला एक गहन अर्थ सापडतोय का?

पैजारबुवा,

शब्दानुज's picture

6 May 2015 - 10:45 am | शब्दानुज

बिघडलेले रहाणीमान आणि त्यातुन मिळणारा प्रदुषित आहार आणि पर्यायाने जागतिक समाजकारण याचा सहसंबंध यात आहे....

शब्दानुज's picture

6 May 2015 - 10:48 am | शब्दानुज

आणि 'यांची' काय म्हणताय? अजुन विशीपण नाय गाठली हो मी..

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

6 May 2015 - 10:51 am | ज्ञानोबाचे पैजार

अजुन विशीपण नाय गाठली हो मी..

मी पण,
मला तर अजुन मिसरुडही फुटलेले नाही.
नुकताच अवाज फुटायला सुरुवात झाली आहे.

पैजारबुवा,

शब्दानुज's picture

6 May 2015 - 11:55 am | शब्दानुज

अरेच्या..
जन्मतारीख ११-६-१९९५
जन्मस्थान पंढरपुर
वाटल्यास दाखलाही जोडेन

पण दाखला देवु नका हो , नाहितर ज्ञानोबाच्या पैजारबुवांना त्यांचा मिसरुड न फुटलेला चेहरा येथे द्यावा लागेल की..

असो ११-६ म्हणजे जवळ आला की वाढदिवस ... आमचा पण १०-०६ आहे. वर्षे मात्र ९५ असते तर कीती बरे झाले असते..

मला तर अजुन मिसरुडही फुटलेले नाही.
नुकताच अवाज फुटायला सुरुवात झाली आहे.

असं असेल तर मग मी आत्ता कुठे रांगायला लागलो आहे.

तिमा's picture

6 May 2015 - 11:21 am | तिमा

पायोरिया मैंने
दाँतोंमें मेरे क्यूँ पायो
बदबू अनोखी
मसूडोंकी हालत
सबजन मुँहफेर करायो

जडभरत's picture

30 Jun 2015 - 4:06 pm | जडभरत

OMG!!!