गाल चोळ फक्त

Primary tabs

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
11 Dec 2012 - 9:41 am

चड्डी खाली खेचल्या शिवाय मोकळे होता येत नाही
पण कधी कधी चड्डी खाली खेचायलाही वेळ मिळत नाही...... निवडुंग

ती गेली तरी तीने मागे सोडलेला गंध काही गेला नाही
नाकावर दाबुन धरलेल्या रुमालालाही त्याला रोखणे जमले नाही...... निवडुंग

तो म्हणाला प्रिये मला डोळ्यात साठवुदे तुझे हे सुंदर रुपडे
ती म्हणाली त्या साठी आधि साफ कर तु़झ्या डोळ्यातली चिपडे.......निवडुंग

पळायची करु नको घाई, पळायची करु नको घाई,
चप्पल हातात घेतली म्हणजे प्रत्येक वेळेला ती मारेलच असे नाही
कधी कधी तिची चप्पलही तुटलेली असु शकते....... निवडुंग

पैजारबुवा,

कोडाईकनालभूछत्रीशृंगारभयानकहास्यबिभत्सकरुणवीररसअद्भुतरसरौद्ररसशांतरसधोरणसंस्कृतीकलानृत्यनाट्यसंगीतपाकक्रियावाङ्मयकथाबालकथाकविताचारोळ्याप्रेमकाव्यबालगीतगझलभाषाउखाणेप्रतिशब्दव्याकरणव्युत्पत्तीशब्दक्रीडासुभाषितेजीवनमानतंत्रऔषधोपचारदेशांतरराहती जागाविज्ञानक्रीडाअर्थकारणगुंतवणूकफलज्योतिषकृष्णमुर्तीराजकारणशिक्षणचित्रपटरेखाटन

प्रतिक्रिया

श्री गावसेना प्रमुख's picture

11 Dec 2012 - 10:16 am | श्री गावसेना प्रमुख

पण कधी कधी चड्डी खाली खेचायलाही वेळ मिळत नाही

1

ती म्हणाली त्या साठी आधि साफ कर तु़झ्या डोळ्यातली चिपडे.

1
मी होतो झाडावर ती होती आडावर
मी म्हटले म्हणतेस का दोन गानी तीने मला पाजले पानी

परिकथेतील राजकुमार's picture

11 Dec 2012 - 10:27 am | परिकथेतील राजकुमार

नव्या मिपाला साजेशी रचना.

a
वा पैजारबुवा, भारी हाय तुमचं 'विडंबनारिष्ट'..!!

अत्रुप्त आत्मा's picture

11 Dec 2012 - 10:58 am | अत्रुप्त आत्मा

@पळायची करु नको घाई, पळायची करु नको घाई,
चप्पल हातात घेतली म्हणजे प्रत्येक वेळेला ती मारेलच असे नाही
कधी कधी तिची चप्पलही तुटलेली असु शकते....... निवडुंग>>> http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-laughing006.gif लै खेचून मारलीय बगा =))

खबो जाप's picture

11 Dec 2012 - 11:57 am | खबो जाप

वा वा एकदम झकास ; मजा आ गया .....

कवितानागेश's picture

11 Dec 2012 - 7:28 pm | कवितानागेश

बुवा पेटलेत! :D

जेनी...'s picture

11 Dec 2012 - 7:34 pm | जेनी...

पिकं बु =))

लीलाधर's picture

11 Dec 2012 - 10:28 pm | लीलाधर

मात्रा मस्तच उगाळलीय ओ येक लंबर बघा ;)

सुनील's picture

11 Dec 2012 - 11:10 pm | सुनील

काव्यरस:
कोडाईकनाल
भूछत्री
शृंगार
भयानक
हास्य
बिभत्स
करुण
वीररस
अद्भुतरस
रौद्ररस
शांतरस

अगाध कविता!! पुलेशु ...

निरन्जन वहालेकर's picture

12 Dec 2012 - 10:53 pm | निरन्जन वहालेकर

" पळायची करु नको घाई, पळायची करु नको घाई,
चप्पल हातात घेतली म्हणजे प्रत्येक वेळेला ती मारेलच असे नाही
कधी कधी तिची चप्पलही तुटलेली असु शकते ".......

लय भारी ! ! !

अनिल तापकीर's picture

13 Dec 2012 - 9:56 am | अनिल तापकीर

जबराट...........

सुहास..'s picture

13 Dec 2012 - 9:59 am | सुहास..

=)) =))

लई भारी ओ पैजारबुवा