.

लग्न... सवय, गरज की जुळवून घेणे?!

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
26 Jul 2019 - 8:35 pm

लग्न... सवय, गरज की जुळवून घेणे?!

कशी गम्मत असते बघा.... लग्न झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला विचारलं की तू लग्न करून सुखी आहेस का तर तो/ती नक्कीच म्हणतात की उगाच या फंदात पडलो/पडले. एकटं असणं जास्त सुखाचं असतं.... आणि तरीही या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मुलांनी लग्न करायला हवंच असतं. असे किती पालक असतील जे म्हणतात की बाळा, तू अजिबात लग्न करू नकोस. 

विचार

नवीन नात्यांना समजून घेण्यातली गरज!

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
21 Jun 2019 - 8:05 pm

नवीन नात्यांना समजून घेण्यातली गरज!

विचार

गोपाळकाल्याच्या निमित्ताने

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
3 Sep 2018 - 6:19 pm

गोपाळकाल्याच्या निमित्ताने 

काल मी एक कविता whatsapp वर वाचली. अनेकांकडून ती मला forward झाली होती. अलीकडे जो सण असतो त्याबद्दल कोणा थोरामोठ्यांनी काही म्हंटलेले असते ते किंवा मग असे माहित नसलेले अनेक लेखक-कवी यांच्या शब्दबद्ध झालेल्या भावना आपण आपल्याच मानून एकमेकांना पाठवत असतो. त्यातलीच ही एक कविता..... मात्र ही कविता वाचली आणि अगदी खोल मनाला स्पर्शून गेली. वाचल्यापासून ती मनात घोळत होती; आणि वाटलं या कवितेनंतर मनात आलेले विचार तुमच्यासोबत शेअर केलेच पाहिजेत.... 

(कविता.....

कृष्ण भेटायलाच पाहिजे. 
आयुष्यात प्रत्येक वळणावर 
कृष्ण भेटायलाच पाहिजे.

विचार

तो आणि ती..... श्रीकृष्ण! (भाग 12) (शेवटचा)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
31 Jul 2018 - 8:20 pm

तो आणि ती..... प्रस्तावना: https://www.misalpav.com/node/42956

तो आणि ती.... देवकी!: https://www.misalpav.com/node/42957

तो आणि ती.... यशोदा!: https://www.misalpav.com/node/42969

तो आणि ती.... राधा!: https://www.misalpav.com/node/42980

तो आणि ती........ कुंती!: https://www.misalpav.com/node/42995

प्रकटन

तो आणि ती..... रुक्मिणी! (भाग ११)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
30 Jul 2018 - 4:31 am

तो आणि ती..... प्रस्तावना: https://www.misalpav.com/node/42956

तो आणि ती.... देवकी!: https://www.misalpav.com/node/42957

तो आणि ती.... यशोदा!: https://www.misalpav.com/node/42969

तो आणि ती.... राधा!: https://www.misalpav.com/node/42980

तो आणि ती........ कुंती!: https://www.misalpav.com/node/42995

प्रकटन

तो आणि ती........ मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा आणि कालिंदी! (भाग 10)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
25 Jul 2018 - 7:52 pm

तो आणि ती..... प्रस्तावना: https://www.misalpav.com/node/42956

तो आणि ती.... देवकी!: https://www.misalpav.com/node/42957

तो आणि ती.... यशोदा!: https://www.misalpav.com/node/42969

तो आणि ती.... राधा!: https://www.misalpav.com/node/42980

तो आणि ती........ कुंती!: https://www.misalpav.com/node/42995

प्रकटन

तो आणि ती... जांबवती! (भाग 9)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
23 Jul 2018 - 7:46 am

तो आणि ती..... प्रस्तावना: https://www.misalpav.com/node/42956

तो आणि ती.... देवकी!: https://www.misalpav.com/node/42957

तो आणि ती.... यशोदा!: https://www.misalpav.com/node/42969

तो आणि ती.... राधा!: https://www.misalpav.com/node/42980

तो आणि ती........ कुंती!: https://www.misalpav.com/node/42995

प्रकटन

तो आणि ती....... सत्यभामा! (भाग ८)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
21 Jul 2018 - 12:49 am

तो आणि ती..... प्रस्तावना: https://www.misalpav.com/node/42956

तो आणि ती.... देवकी!: https://www.misalpav.com/node/42957

तो आणि ती.... यशोदा!: https://www.misalpav.com/node/42969

तो आणि ती.... राधा!: https://www.misalpav.com/node/42980

तो आणि ती........ कुंती!: https://www.misalpav.com/node/42995

प्रकटन

तो आणि ती..... सुभद्रा! (भाग 7)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
18 Jul 2018 - 3:56 pm

तो आणि ती..... प्रस्तावना: https://www.misalpav.com/node/42956

तो आणि ती.... देवकी!: https://www.misalpav.com/node/42957

तो आणि ती.... यशोदा!: https://www.misalpav.com/node/42969

तो आणि ती.... राधा!: https://www.misalpav.com/node/42980

तो आणि ती........ कुंती!: https://www.misalpav.com/node/42995

प्रकटन