प्रेमकाव्य

"ती काही उमेद हारत नाही ".....समस्यापुर्ती अथवा काव्यस्पर्धा ...!!!

छोटा डॉन's picture
छोटा डॉन in जनातलं, मनातलं
17 Feb 2009 - 8:02 pm

3

मतसल्लाआस्वादविरंगुळाप्रेमकाव्यविनोदमुक्तकजीवनमानमौजमजा