सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


संध्याकाळी तू गंगेतीरी

Primary tabs

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
1 Sep 2019 - 12:14 pm

संध्याकाळी तू गंगेतीरी व्याकुळसा बसू नकोस.....
मला घेऊन चल तिच्या वळणदार लाटांवर
लोटून दे तिच्या केशरी दिव्यांच्या लयीवर
सोडून दे तिच्या पोटातल्या भोवऱ्यात
घेऊन ये तो झुरणारा शेला पाण्यात

संध्याकाळी तू गंगेतीरी व्याकुळसा बसू नकोस....
तुझ्याकडे तोंड करून खळखळून हसू दे
बघू देत लोकांना देवांना साधुंना
माझ्या हातातले पाणी तुझ्या हातातून
तिच्या देहात लयदार मिसळताना.....

संध्याकाळी तू गंगेतीरी व्याकुळसा बसू नकोस.....
मला सांग ना तुलाही असेच वाटते ना
कुठूनतरी समुद्राने वाट काढावी
नाहीतर गंगेने पदर उलटा करावा
चार व्याकुळ डोळ्यांत प्रलय व्हावा...

संध्याकाळी तू गंगेतीरी व्याकुळसा बसू नकोस.....
मला माहित आहे तुला माहित आहे
लाटांना माहित आहे हाक त्यांचीच तर आहे
धावणाऱ्या रक्ताला मी फुलांनी अडवले आहे
नशिबाची कविता तिच्या लयीत सोडली आहे ......
संध्याकाळी तू.....

शिवकन्या

कविता माझीकालगंगातहानप्रेम कविताभावकवितामनमेघमाझी कविताविराणीकरुणमांडणीवावरसंस्कृतीवाङ्मयकविताप्रेमकाव्यसाहित्यिकसमाजजीवनमान

प्रतिक्रिया

कुठूनतरी समुद्राने वाट काढावी नाहीतर गंगेने पदर उलटा करावा
विस्तारून सांगाल काय ?

शिव कन्या's picture

1 Sep 2019 - 8:09 pm | शिव कन्या

समुद्र आपली मर्यादा ओलांडून वाट शोधेल का? नाही.
गंगा कधी उलटी वाहील का? नाही.
पण तिला वाटते हे असे अघटीत काहीतरी घडावे, आणि त्याची भेट व्हावी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

1 Sep 2019 - 8:17 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

संध्याकाळी तू गंगेतीरी व्याकुळसा बसू नकोस.....
मला सांग ना तुलाही असेच वाटते ना
कुठूनतरी समुद्राने वाट काढावी
नाहीतर गंगेने पदर उलटा करावा
चार व्याकुळ डोळ्यांत प्रलय व्हावा...

खास. लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे

मदनबाण's picture

2 Sep 2019 - 5:34 pm | मदनबाण

छान...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- रांजण गावाला, गावाला, महागणपती नांदला... :- Kartiki Barge | Unplugged |