मराठी गझल

अन् फुलांचे देह ओले पेटवावे तू!

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
3 Jul 2017 - 12:17 am

बागडावे वाटले की बागडावे तू...
मी फुलांना पाहिले की आठवावे तू!

मी पिसे पिंजून माझी बांधले घरटे
पाखरा,अलवार या घरट्यात यावे तू!

मी गुलाबी पाकळ्यांची हौस पुरवावी
अन् फुलांचे देह ओले पेटवावे तू!

मी तुझा उल्लेख टाळावा म्हणालो की
शेवटी मक्त्यात नामी आढळावे तू!

एवढा असतो रुमानी कोणता शेवट?
पत्र माझे चुंबनांनी चुर्गळावे तू!

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलशृंगारकवितागझल

ती उत्तर मागत नाही...

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
29 Jun 2017 - 4:00 pm

निखळून स्वप्न एखादे गालावर येते तेंव्हा
मी नाव टाळतो ज्याचे,ओठावर येते तेंव्हा!

मी वादळातही करतो,मौजे मौजेची स्वारी
ओढाळ नाव भरकटते,काठावर येते तेंव्हा!

ती जाता सहजच म्हणते,'स्वप्नात आज मी येते'
हलकेच झोपही माझ्या,डोळ्यावर येते तेंव्हा!

सोसून कसा सोसावा! हा भार सुगंधी कोणी
निष्णात कळीही कच्च्या देठावर येते तेंव्हा!

हे आता उमगत आहे,माझीच गझल आहे 'ती'
ती उत्तर मागत नाही,प्रश्नावर येते तेंव्हा!

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलकवितागझल

घराला मनांचा उबारा करु!

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
27 Jun 2017 - 6:48 am

नको तेच ते तू दुबारा करु
हवा देउनी मज निखारा करु!

भिजू दे मला तू मिठीशी तुझ्या
पुन्हा पावसाला इशारा करु!

नको मोकळे केस झटकून तू
इथे चांदण्याचा पसारा करु!

खुले केस पाठीवरी सोड ना
खुळ्या मोगऱ्याचा पिसारा करु!

तुझ्या पाउली चंद्र उतरेल तो
कसा मी मला सांग तारा करु!

सखे लाट अनिवार होवून,ये
अता थेंब-थेंबा किनारा करु!

शमावी क्षणातच जिथे वादळे
घराला मनांचा उबारा करु!

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलशृंगारकवितागझल

मी अभंगाची तुक्याच्या एक पंक्ती जाहलो!

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
19 Jun 2017 - 6:30 pm

मी न दोहा जाहलो वा मी न ओवी जाहलो
मी अभंगाची तुक्याच्या एक पंक्ती जाहलो!

मी जरी आलो न पायी दर्शनालाही तुझ्या
मीच विठ्ठल,मीच रखुमा,मीच वारी जाहलो!

रोज ढळतो अन् उगवतो..मी न झालो सूर्यही
मंदिरा-गाभारची मी,नित्य समई जाहलो!

चंद्रभागा अमृताची वाहते येथे सदा...
मी विठू-नामात न्हाती,टाळ-चिपळी जाहलो!

लाभली आहे दिशाही या प्रवासाला अता
मी जसा या पालखीचा एक भोई जाहलो!

मी अभंगाची तुक्याच्या एक पंक्ती जाहलो...

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलस्वरकाफियाकवितागझल

पाखरे

संदीप-लेले's picture
संदीप-लेले in जे न देखे रवी...
30 May 2017 - 10:20 pm

भावनांना नेहमी का आवरावे
आणि अर्ध्यातून सारे का हरावे

धार का लागे तिच्या दो लोचनांना
काय त्याला हे कळावे बारकावे

चूक होते त्यात काही गैर नाही
मान्य ती त्याने करावी मोठ्या मनाने

एकदा त्याने तरी माघार घ्यावी
नेहमी मागे तिनेची का सरावे

डाव आहे दोन वेड्या पाखरांचा
दोन वेड्या पाखरांनी सावरावे

एक रडता एक का हसतो कधी हो
रुद्ध झाल्या पाखराला हासवावे

हासता हातात घ्यावा हात त्याने
ना पुन: होणार आता आर्जवावे

भावकवितामराठी गझलकवितागझल

( ते पहा पब्लिक हसंल )

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
16 May 2017 - 5:40 pm

पेर्णा सांगायलाच हवी का ?

ती पहा पडली विडंबने ती,पैजा लागल्यासारखी
खाजही यावी कुठे ,ते न दाखवण्यासारखी!?

नवकवी असलास जरी,तू नको काही लिहू...
मिपाकरांची खिल्ली करेल मेल्याहून मेल्यासारखी!

कवितेवरती कुठलीही पिंक कोणी टाकते
रंगते मैफील इथली श्राध्दकावळ्यांसारखी !

हो!जरा साशंक हो तू,कविता विडंबताच मी
पब्लिक जल्लोष करते,दाद दिल्यासारखी!

काय तू लिहिले जरासे . . मिपाकर वेडावले
लागले मागेच तुझ्या समस्त गाजरपारखी !

—आडमापीगीत

अभय-गझलआता मला वाटते भितीकाहीच्या काही कविताफ्री स्टाइलमराठी गझलमुक्त कवितारतीबाच्या कविताभयानकविडंबनगझल

ती पहा पडली गझल...

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
15 May 2017 - 11:59 pm

ती पहा पडली गझल ती,जीव गेल्यासारखी
दादही यावी इथे,तर..लाच देल्यासारखी!?

पावसाचे थेंब..वणवा,तू नको काही लिहू...
जाणिवांची जाग मेल्याहून मेल्यासारखी!

कोपऱ्यावरती गुलाबी पिंक कोणी टाकते
रंगते मैफील इथली पान-ठेल्यासारखी!

हो!जरा साशंक होतो,पाय अडखळताच मी
जिंदगी जल्लोष करते,बाद केल्यासारखी!

काय मी जगलो जरासा!जिंदगी वेडावली
लागली मागेच माझ्या,ती झमेल्यासारखी!

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलकवितागझल

सर एक श्रावणाची बरसून काय गेली!

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
15 May 2017 - 3:46 am

सर एक श्रावणाची बरसून काय गेली
गळत्या घरी गरीबी पसरुन पाय गेली!

आता कळून चुकले,पाण्यात पीठ होते
आई मला म्हणाली,करपून साय गेली!

पिल्लू कुणी जगावे,इतकीच आस होती
जमले स्तनांत तितके,पाजून गाय..गेली!

वाचायचीच आहे,वाचू उद्या सकाळी...
चिठ्ठी कशी उश्याला,विसरुन माय गेली!

पेरुन जे उगवले वाहून जात होते...
जाईल बाप..आई,लागून हाय,गेली!

तो बापही जगाचा,निश्चल उभाच आहे
भक्ती भुकेजलेली अन् ठाय-ठाय गेली!

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलकवितागझल

कसे या मनाला कसे जोजवावे?

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
12 May 2017 - 3:45 am

कसे या मनाला कसे जोजवावे?
जरा दुःखही शांत व्हावे,निजावे!

कुठे भागते आपलेही खरेतर?
सुखांनी सुखांना कितीदा गुणावे!

किनारा कधी सांगतो का कुणाला?
किती सागराने दिले हेलकावे!

कधी ओल जाते कधी ऊल जाते
कळेना कसे या मनाला चिणावे!

तिचे ओठ देतील तपशील नंतर
मुक्याने तिने जर तुला बोलवावे!

विसरणे तसे फार असतेच अवघड
उगां एकमेकां कधी गुणगुणावे!
(असे या मनाला,असे जोजवावे!)

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलकवितागझल

जिंदगी या बायकांची,राळ आहे का?

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
11 May 2017 - 12:10 am

वृत्तपत्रातून इतका जाळ आहे..का?
बातम्यांचा एवढा दुष्काळ आहे का?

शेत आहे काळजाचा एक तुकडा पण
कर्ज म्हणजे नांगराचा फाळ आहे का?

वास्तवाच्या विस्तवाशी खेळतो आहे
तो कुणी त्या अंजनीचा बाळ आहे का?

फुंकली जाते तरी गंधाळते रे ती...
जिंदगी या बायकांची,राळ आहे का?

आजही तो त्या विटेवर थांबला आहे
त्या विटेखाली जगाचा गाळ आहे का?

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलकवितागझल