( ते पहा पब्लिक हसंल )

Primary tabs

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
16 May 2017 - 5:40 pm

पेर्णा सांगायलाच हवी का ?

ती पहा पडली विडंबने ती,पैजा लागल्यासारखी
खाजही यावी कुठे ,ते न दाखवण्यासारखी!?

नवकवी असलास जरी,तू नको काही लिहू...
मिपाकरांची खिल्ली करेल मेल्याहून मेल्यासारखी!

कवितेवरती कुठलीही पिंक कोणी टाकते
रंगते मैफील इथली श्राध्दकावळ्यांसारखी !

हो!जरा साशंक हो तू,कविता विडंबताच मी
पब्लिक जल्लोष करते,दाद दिल्यासारखी!

काय तू लिहिले जरासे . . मिपाकर वेडावले
लागले मागेच तुझ्या समस्त गाजरपारखी !

—आडमापीगीत

अभय-गझलआता मला वाटते भितीकाहीच्या काही कविताफ्री स्टाइलमराठी गझलमुक्त कवितारतीबाच्या कविताभयानकविडंबनगझल

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

16 May 2017 - 5:51 pm | प्रचेतस

=))

पैसा's picture

16 May 2017 - 6:06 pm | पैसा

चालू द्या!

सूड's picture

16 May 2017 - 6:24 pm | सूड

+१

टवाळ कार्टा's picture

16 May 2017 - 6:26 pm | टवाळ कार्टा

आरारा
=))

मार्कस ऑरेलियस's picture

16 May 2017 - 6:27 pm | मार्कस ऑरेलियस

कवितेवरती कुठलीही पिंक कोणी टाकते
रंगते मैफील इथली श्राध्दकावळ्यांसारखी !

>>>>>

=))))

स्पा's picture

16 May 2017 - 7:18 pm | स्पा

जबरदस्त भारदस्त

इरसाल कार्टं's picture

16 May 2017 - 7:34 pm | इरसाल कार्टं

लोळालोल

अत्रुप्त आत्मा's picture

17 May 2017 - 12:05 am | अत्रुप्त आत्मा

मापं काढलीनत हो अगदी! =))