॥सांगा तुकारामा : अभंग-४॥

Primary tabs

गंगाधर मुटे's picture
गंगाधर मुटे in जे न देखे रवी...
18 Jul 2016 - 2:03 pm
॥सांगा तुकारामा : अभंग-४॥

धाडा तुकोराया । विठूला सांगावा ।
मायेचा कांगावा । उतू आला ॥१॥

नासले सकळ । तन मन धन ।
मिथ्या जन गण । वेढीयले ॥२॥

विलासी लोळती । द्रव्याचे सोयरे ।
अनाठायी मरे । कामनिष्ठी ॥३॥

विव्देषाचा डोंब । कैसा परतावा ।
स्नेहाचा ओलावा । क्षीण झाला ॥४॥

वैष्णवाचे चित्त । झुंडीची मुसंडी ।
सावजाला धुंडी । मिथ्यावादी ॥५॥

नाही उपवासी । नाही एकादशी ।
अभय द्वादशी । सोडियेली ॥६॥

                 - गंगाधर मुटे "अभय"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
१८/०७/२०१६

अभंगअभय-काव्यअभय-लेखनकविता

प्रतिक्रिया

चंपाबाई's picture

18 Jul 2016 - 2:25 pm | चंपाबाई

छान

चांदणे संदीप's picture

18 Jul 2016 - 2:32 pm | चांदणे संदीप

येऊद्या अजून!

Sandy