कोकणकडा.....

अमोघ शिंगोर्णीकर's picture
अमोघ शिंगोर्णीकर in कलादालन
31 May 2014 - 1:27 am

छायाचित्रण

प्रतिक्रिया

एस's picture

31 May 2014 - 2:47 am | एस

तेवढी प्रतिमेची height आणि width टॅग काढून टाका.

कंजूस's picture

31 May 2014 - 11:04 am | कंजूस

छान ,अजून काही डकवा .

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

31 May 2014 - 1:10 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सुंदर !

width 680 व height ब्लँक ठेवून चित्र पुनःप्रकाशीत केल्यास नीट दिसेल. हे शक्य नसल्यास संपादकांना तशी विनंती करता येईल.

अत्रुप्त आत्मा's picture

31 May 2014 - 1:43 pm | अत्रुप्त आत्मा

एकच फोटू! :-/ आणि तो ही नुसताच! :-/

मुक्त विहारि's picture

31 May 2014 - 3:10 pm | मुक्त विहारि

झक्कास...

उत्तम...

ह्या एकाच फोटोत फार महत्वाचा आशय दडला आहे.

मला तो गाळणीवाला फोटो आठवला....

एक सुंदर कुट टाकल्याबद्दल धन्यवाद...

टवाळ कार्टा's picture

31 May 2014 - 3:46 pm | टवाळ कार्टा

दोन डोंगर आणि मधली दरी हाच काय तो कुट अर्थ??? ;)

आत्मशून्य's picture

31 May 2014 - 4:12 pm | आत्मशून्य

मध्यवर्ती ठिकाणी पोचु रायले ना भाव

टवाळ कार्टा's picture

31 May 2014 - 4:29 pm | टवाळ कार्टा

मला तो गाळणीवाला फोटो आठवला....

मी चुकुन "गौळणीवाला" असे वाचले ;)

आत्मशून्य's picture

31 May 2014 - 4:30 pm | आत्मशून्य

खप्लो =))

सूर्याकडे फार वेळ पाहू नये हा तो कूट अर्थ!

मुक्त विहारि's picture

31 May 2014 - 7:50 pm | मुक्त विहारि

तो उगवता सुर्य आहे

आणि

मावळता पण म्हणू शकता.

ज्याला जसा हवा तसा सुर्य घ्या. पण सुर्य आहेच.

चला,

दरी झाली, डोंगर झाले, सुर्य पण झाला आता त्या वाहत्या ओढ्याचा आणि झाडा-झुडपांचा पण विचार करा.

निदान एक ३/४ तरी पर्याय उपलब्ध नक्कीच होतील.

आत्मशून्य's picture

31 May 2014 - 4:10 pm | आत्मशून्य

विअर्ड विक्स's picture

31 May 2014 - 4:19 pm | विअर्ड विक्स

कोकण कड्याचे सौंदर्य फक्त trekker च जाणतात … असो… सुंदर प्रकाश चित्र

चित्र दिसत नाही. ब्राउजर च्या settings बदलाव्या लागतील का?

अनुप७१८१'s picture

14 May 2015 - 12:41 pm | अनुप७१८१

उद्गार्वचक चिन्ह क दिस्तय ?