लढवय्या

Primary tabs

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
28 Jun 2022 - 9:42 am

मी लढवय्या सैनिक आहे
चतुरस्र ही सेना माझी
राजकुमार मी बाबांचा
हे साम्राज्य ही माझेच आहे

मी फोन उचलला नाही
मी भेटही दिली नाही
इंद्रापदा करता सुद्धा
कधी दंगा केला नाही

काकांनी मज समजावले
सिंहासन,बाळा तुझेच आहे
सुखेनैव राज्य कर तू आता
मी तुझ्याच बरोबर आहे

सर्वत्र सुखशांती आहे
काकांनी मज सांगीतले
जा बाळा तू झोपी
मी जागा आहे

उघडले खडकन डोळे
मग सैरभैर मी झालो
सेनेने बंड केले, हे
मज कुणी सांगीतलेही नाही

मग लढता लढता काका
दुर निघूनी गेले
कधी अभिमन्यू झाला माझा
हे मलाच उमगले नाही

मी लढवय्या सैनिक आहे
चतुरस्र ही सेना माझी......
२८-६-२०२२

कृपया हल्के घ्या, मनोरंजनाव्यतिरिक्त याच्या मागे कुठलाच उद्देश नाही.कुणाचाही उपमर्द करण्याचा तर अजीबात हेतूच नाही.
तरीसुद्धा कुणास आसे प्रतीत झाले तर क्षमस्व.

कैच्याकैकविताहझलकविताविनोद