कोळीगीत: शिडाशिडात भरारे वारा

Primary tabs

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
3 Apr 2019 - 7:10 am

आता देशावरून आपण कोकणात जावूया अन एक कोळीगीत ऐकूया.

शिडाशिडात भरारे वारा
होड्या निघाल्या किनारा || धृ ||

फिरवा सुकाणू सारी जाली भरली
मांदेली नगली करली तारली गावली
गोळा करुन घोळ चिंबोरी अन पाला
होड्या निघाल्या किनारा ||१||

घेवून दर्याची दौलत हाती
विकून होईल कमाई मोठी
पडो शिल्लक पैसा थोरा बरा
होड्या निघाल्या किनारा ||२||

उभी आसलं माझी बाय पाहत वाट
"कवा येईल धनी माझा परतून आज"
तिच्या कालजीचा आज होईल उतारा
होड्या निघाल्या किनारा ||३||

शिडाशिडात भरारे वारा
होड्या निघाल्या किनारा || धृ ||

- पाषाणभेद कोळी
०३/०४/२०१९

शांतरसकोळीगीतनृत्यकविता

प्रतिक्रिया

स्वोन्नती's picture

3 Apr 2019 - 10:05 pm | स्वोन्नती

मस्त.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

4 Apr 2019 - 9:29 am | ज्ञानोबाचे पैजार

अरे वा मस्त जमली आहे.
छान चालीत म्हणता येते आहे
पैजारबुवा,