सजले अंतर

Primary tabs

कुमार जावडेकर's picture
कुमार जावडेकर in जे न देखे रवी...
6 Mar 2019 - 1:36 am

नाही माझ्या आसवांना तुझ्या श्रावणाची सर
वाट चिंब ही भिजली आणि सजले अंतर

दारी निघताना होती पागोळ्यांची मध्यलय
जणू सोबतीला आले तुझ्या संतूरीचे स्वर

विसरलो गेला कसा सारा दिवस सरून
झाली दिवेलागणी अन्, मन कातर कातर

काजळले क्षितिज हे, मिटल्या पापण्यांसम
चमकत्या मोतियांची नवी लेवून झालर

प्रश्न नाही आला मनी, नाही यायचाही कधी
जाणशी तू सारे आणि मला ठाऊक उत्तर

मातीतून मातीकडे असा मृद्गंधी प्रवास
ज्यात एक एक झाला श्वास श्वास हा ईश्वर...

- कुमार जावडेकर

कवितागझल

प्रतिक्रिया

विसरलो गेला कसा सारा दिवस सरून
झाली दिवेलागणी अन्, मन कातर कातर

ही द्विपदी आवडली! :-)

वा, सुरेख. काही काही ओळी फार सुरेख जमल्या आहेत.

वाट चिंब ही भिजली आणि सजले अंतर

जाणशी तू सारे आणि मला ठाऊक उत्तर

मातीतून मातीकडे असा मृद्गंधी प्रवास

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

8 Mar 2019 - 1:24 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

मस्त... आवडली
पैजारबुवा,

विसरलो गेला कसा सारा दिवस सरून
झाली दिवेलागणी अन्, मन कातर कातर

ह्या नासिर काज़मी यांच्या ओळी आठवल्या -

दिन भर तो मैं दुनिया के धंदों में खोया रहा
जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए

आणि ह्या ओळींसाठी प्र्णाम!


मातीतून मातीकडे असा मृद्गंधी प्रवास

कुमार जावडेकर's picture

16 Mar 2019 - 1:08 pm | कुमार जावडेकर

मनीष,
धन्यवाद...
‘कंठतो दिवस मी व्यापात अपुल्या
सांज होता तुझी जाणीव होते’
असं मी त्या शेराचं भाषांतर पूर्वी केलं होतं.
- कुमार

कुमार जावडेकर's picture

16 Mar 2019 - 1:08 pm | कुमार जावडेकर

मनीष,
धन्यवाद...
‘कंठतो दिवस मी व्यापात अपुल्या
सांज होता तुझी जाणीव होते’
असं मी त्या शेराचं भाषांतर पूर्वी केलं होतं.
- कुमार

कुमार जावडेकर's picture

16 Mar 2019 - 1:09 pm | कुमार जावडेकर

मनीष,
धन्यवाद...
‘कंठतो दिवस मी व्यापात अपुल्या
सांज होता तुझी जाणीव होते’
असं मी त्या शेराचं भाषांतर पूर्वी केलं होतं.
- कुमार

कुमार जावडेकर's picture

16 Mar 2019 - 1:09 pm | कुमार जावडेकर

मनीष,
धन्यवाद...
‘कंठतो दिवस मी व्यापात अपुल्या
सांज होता तुझी जाणीव होते’
असं मी त्या शेराचं भाषांतर पूर्वी केलं होतं.
- कुमार

कुमार जावडेकर's picture

16 Mar 2019 - 1:09 pm | कुमार जावडेकर

मनीष,
धन्यवाद...
‘कंठतो दिवस मी व्यापात अपुल्या
सांज होता तुझी जाणीव होते’
असं मी त्या शेराचं भाषांतर पूर्वी केलं होतं.
- कुमार

कुमार जावडेकर's picture

16 Mar 2019 - 1:09 pm | कुमार जावडेकर

मनीष,
धन्यवाद...
‘कंठतो दिवस मी व्यापात अपुल्या
सांज होता तुझी जाणीव होते’
असं मी त्या शेराचं भाषांतर पूर्वी केलं होतं.
- कुमार

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

20 Mar 2019 - 2:28 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी

सुंदर, फार दिवसांनी रेखिव रचना वाचायला मिळाली.