मन यॉडलं यॉडलं! (यॉडलिंगवर गझल)

Primary tabs

कुमार जावडेकर's picture
कुमार जावडेकर in जे न देखे रवी...
2 Sep 2018 - 11:20 am

वेड इतकं जडलं, मन यॉडलं यॉडलं!
पार पार बिघडलं, मन यॉडलं यॉडलं!

स्वप्न मनात फुललं, मन स्वप्नात झुललं
स्वप्नरंजनी दडलं, मन यॉडलं यॉडलं!

माझं दुरून पाहणं, तुझं चोरून लाजणं
कसं कळेना घडलं, मन यॉडलं यॉडलं!

तुझं दिवसा टाळणं, माझं रात्रीचं झुरणं...
अंगवळणी पडलं, मन यॉडलं यॉडलं!

वाटे हवासा होकार; पण नकार स्वीकार!
नाही खेटर अडलं, मन यॉडलं यॉडलं!

- कुमार जावडेकर

gajhalकविताप्रेमकाव्यगझल

प्रतिक्रिया

मार्कस ऑरेलियस's picture

2 Sep 2018 - 11:22 am | मार्कस ऑरेलियस

हे ढिंच्यॅक सचिन ला गाण्यासाठी लिहिलंय का >?

कुमार जावडेकर's picture

2 Sep 2018 - 11:49 am | कुमार जावडेकर

ही आपण उल्लेखलेली व्यक्ती कोण आहे हे मला माहिती नाही, पण हे 'मला उमजलेलं झुमरू' असं मी म्हणेन.

दुर्गविहारी's picture

2 Sep 2018 - 1:43 pm | दुर्गविहारी

कविता वाचून यॉडल यॉडल झाले. ;-)

पैलवान's picture

2 Sep 2018 - 5:40 pm | पैलवान

दिल यॉडल यॉडल हो गया