तुझ्या घरातले अनारसे

Primary tabs

चॅट्सवूड's picture
चॅट्सवूड in जे न देखे रवी...
19 Nov 2021 - 6:02 pm

तुझ्या घरातले अनारसे
कधी खायला मिळतील?

माझ्या घरातले लाडू
आता कधीही फुटतील!!

तुझ्या त्या गोड शंकरपाळ्या
मला चहा बरोबर चालतील

आमच्या चिवड्यांचे डबे
आता रिकामेच राहतील

तुझे ते चिरोटे (२)
कायम लक्षात राहतील

माझ्या त्या कडबोळ्या
वातड होऊन जातील

तुझ्या या फराळाला
घरातले ही 'दात' देतील

उन्हात टेरेसवर वाळवून
वर्षभर पुरवून खातील...

प्रेम कविताकविता

प्रतिक्रिया

मार्कस ऑरेलियस's picture

19 Nov 2021 - 7:02 pm | मार्कस ऑरेलियस

हे काय आहे =))))

Bhakti's picture

20 Nov 2021 - 10:32 am | Bhakti

😀

धर्मराजमुटके's picture

20 Nov 2021 - 10:35 am | धर्मराजमुटके

अरे माझ्या देवा की दैवा !
जन्ता अजूनही अनारसे खाते ?

तुझ्या त्या गोड शंकरपाळ्या मला चहा बरोबर चालतील

सध्या चहा आणि गोड दोन्ही बंद आहेत नाहीतर मला नक्कीच आवडल्या असत्या.

तुझे ते चिरोटे (२)
कायम लक्षात राहतील

चावट मेले.

रचना आवडली.

चौथा कोनाडा's picture

20 Nov 2021 - 1:01 pm | चौथा कोनाडा

वातड कडबोळ्या आणि दोन चिरोट्यांच्या उल्लेखाने रचना गुढ वाटतेय, कदाचित दुर्बोध अ थ वा क्लिष्ट देखील असावी, जाणकारच यावर प्रकाश टाकू शकतील !
नाशिकचे साहित्य संमेलन जस जसे जवळ येत जाईल तस तसे हे असे धोके वाढत जातील !

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Nov 2021 - 1:40 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

वाचताना दिवाळीत केलेला फराळ डोळ्या समोर चमकून गेला आणि मन मोर थुईथुई नाचू लागला.

पैजारबुवा,

मदनबाण's picture

28 Nov 2021 - 11:46 am | मदनबाण

हा.हा.हा...

[ अनारसे प्रेमी ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Shodhu Mee Kuthe... :- Naav Mothan Lakshan Khotan