मराठी दिन 2021

मराठी दिन 2021

 

डाग

Primary tabs

कौस्तुभ भोसले's picture
कौस्तुभ भोसले in जे न देखे रवी...
15 May 2020 - 1:57 pm

त्या रात्री त्याला
चंद्रावरचा डाग
स्पष्ट दिसला.
आणि मग त्यानं
घट्ट मिटून घेतली
खिडक्यांची दार...

सताड उघडी ठेवली
भयाण काळोखात
नयनांची कवाडं...

त्या स्मशान शांततेत
निर्दयीपणे ओढल्या त्याने
रक्ताळलेल्या रेघा
आपल्याच हातावर

आणि मग पुन्हा
पहाटच झाली नाही...

-कौस्तुभ

माझी कवितामुक्त कविताकरुणकविता

प्रतिक्रिया

जव्हेरगंज's picture

16 May 2020 - 10:08 pm | जव्हेरगंज

च्यायला!! लैच डेंजर!!

कौस्तुभ भोसले's picture

18 May 2020 - 5:26 pm | कौस्तुभ भोसले

धन्यवाद