जे न देखे रवी...

सरीवर सरी's picture
सरीवर सरी in जे न देखे रवी...
5 Oct 2020 - 00:07

आभाळ

आभाळ माझे जवळी
मजवर बरसेल खात्री
अलगद धावे मृगजळी
थेंब पाझरे रिक्त गात्री

गच्च धरले उराजवळी
मुक्त होते स्वप्नरात्री
शोधत माती कोवळी
थांगपत्ता नाही नेत्री

आभाळसर गर्द निळी
झेपावली नदी पात्री
भेटेल सागर जळी
पूर्णत्व मागे सहयात्री.
-सरीवर सरी

Vivekraje's picture
Vivekraje in जे न देखे रवी...
1 Oct 2020 - 10:40

स्थलांतर..

भाकरी साठी शोधली चाकरी, चाकरीसाठी सोडलं गांव..
शहरात कुणी ओळखेना तरी , गावात राहायचं नाही राव..

रोजच्या साठी रोज कमवायचं, मिळेल खायला ते गोड मानायचं..
मजूर म्हणून असंच जगायचं, अन श्रीमंतीचं स्वप्न बघायचं..

थकलेलं मन रोज सांगायचं, एक दिवस मी मालक होईल..
माझ्या मालकीच्या गाडीतून माझ्या गावी परत जाईल..

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
1 Oct 2020 - 08:25

प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे ....( आजकालचं)

प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं,
तुमचं आणि आमचं अगदी अगदी सेम असतं..

कुमार जावडेकर's picture
कुमार जावडेकर in जे न देखे रवी...
28 Sep 2020 - 23:03

प्रतिभा

मी तुझ्या रोज भोवती असते
एक अदृश्य सोबती असते

मी कधी रिक्त शाश्वती असते...
वा कधी दिव्य आरती असते!

आसवांचे जुनेच लोलक, पण-
मी नवी रंगसंगती असते

सांजवेळी तुझा विसावा मी
आणि दिवसा तुझी गती असते

तू करू पाहतोस जे त्याची
फक्त मी मूक संमती असते

- कुमार जावडेकर

उपयोजक's picture
उपयोजक in जे न देखे रवी...
27 Sep 2020 - 19:06

हळव्यांची गळवे

मनावर यांच्या ठसठसणारी गळवे आहेत.
यांना काही म्हणू नका; हे हळवे आहेत.

गैरसमज करुन घ्यायला हे नेहमी पुढे आहेत.
यांना काही म्हणू नका; हे हळवे आहेत.

हे इतरांना टोचतील; प्रत्युत्तरे त्यांना नको आहेत.
यांना काही म्हणू नका; हे हळवे आहेत.

हे नेहमीच बरोबर असतात; इतर लोकच चुकत आहेत.
यांना काही म्हणू नका; हे हळवे आहेत.

मका म्हणे's picture
मका म्हणे in जे न देखे रवी...
25 Sep 2020 - 09:15

परतीचे प्रवास

म्हातारी माणसे एकटीच बसून
अश्रू ढाळतात.
कधी सहजच पाणी येते त्यांच्या
डोळ्यातून उगाच.
अचानक विकल होतात ती मागचे
काहीबाहि आठवून.
सैरभैर होतात माना हलवत
चेहेऱ्यावर अपराधी भाव घेऊन...

काय बर होत असेल त्यांना ?
कोण आठवतय आता या वयात ?
कशाने असे बावरले जात असतील ?
कसल्या वेदना पाझरताहेत मनातून?

सरीवर सरी's picture
सरीवर सरी in जे न देखे रवी...
24 Sep 2020 - 17:45

राधा

वारा घोंघावत अवती
गिरकी देहाभोवती
कानात फुलांचे डूल
केसात माळत रानभूल
गीत गुंजन श्वासभर
पैजण नाद नभभर
.....कृष्णाची राधा डोलती...

Prajakta Sarwade's picture
Prajakta Sarwade in जे न देखे रवी...
23 Sep 2020 - 01:01

आठवण

परडीत काढुन ठेवला मोगरा तरी
हातास सुगंध तसाच राही कितीतरी वेळ

तसचं तुला स्मरुन लिहलं मी काही तरी
शब्दास सुगंध तुझाच राही कितीतरी वेळ
-प्राजक्ता

डॅनी ओशन's picture
डॅनी ओशन in जे न देखे रवी...
21 Sep 2020 - 11:11

जाप करा हो !

जाप करा हो जाप करा
या मंत्राचा जाप करा !

डिप्रेशन ? हात्तिच्या मारी !
अंधश्रद्धा ? हात्तिच्या मारी !
फोबियाज ? हात्तिच्या मारी !
कर्करोग ? हात्तिच्या मारी !
व्यसनाधिनता ? हात्तिच्या मारी !
कोरोना ? हात्तिच्या मारी !

मका म्हणे's picture
मका म्हणे in जे न देखे रवी...
21 Sep 2020 - 10:31

भान

ही कसली हळवी गीते
मज स्मरति मागोमाग
नात्यांवर जमली राख
आतून देतसे ऊब

ही असली कसली खेळी
तू खेळून जासी सहजी
हरताना जख्मी होतो
तरी वाटे लावू बाजी

स्मरणारे जुनेच डाव
मी करतो अलगद चाल
अन पहाता पहाता देही
व्रण उठती लाले लाल

या खेळाचे मैदान
जरी भासे अंगण वाडी
पण नियती लागता मागे
पळता भुई वाटे थोडी

Pratham's picture
Pratham in जे न देखे रवी...
19 Sep 2020 - 22:08

मन

मन हे कधी शांतपणे खळखळणारा झरा,
तर कधी अथांग सागरी लाट.
मन हे कधी कातळ खडकासारखे टणक,
तर कधी कापसासारखं नाजूक.
मन हे कधी आकाशात उंच झेपावणारे पाखरू,
तर कधी अविचल,स्निथप्रज्ञ क्रौंच.
मन हे कधी हिमालयासारखे भव्य,
तर कधी लाजाळू सारखे संकुचित.
मन हे कधी एक संथ पावसाची लहर,
तर कधी धो धो कोसळणाऱ्या सरी.

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
19 Sep 2020 - 09:42

कोणे एके काळी ...

कोणे एके काळी जेव्हा लोक एकमेकांंना सहज भेटत असत, कारणाशिवाय..
तेव्हा मॉलच्या पाय-यांवर भेटलास. इकडचं तिकडचं बोललास.
मी हसत होते वेड्यासारखी. आणि तू अचानक हातात हात घेतलास.
त्या स्पर्शात प्रेम होतं, विश्वास होता, ऊब होती..

चलत मुसाफिर's picture
चलत मुसाफिर in जे न देखे रवी...
18 Sep 2020 - 22:32

प्रेमाचा कोव्हीड!!

(नम्र विनंती: कविता हलके वाचावी. न आवडल्यास विसरून जावी. भावना दुखवून वगैरे घेऊ नयेत. तितकी तिची लायकी नाही. दिवस हे असे आहेत. त्यात आपला जरा विरंगुळा, इतकेच!)
--------

आठवतं तुला? तुझ्या अंगाला सेंटचा वास येत होता, सॕनिटायझरचा नाही.

वॉचमनने दारात तुझं टेंप्रेचर मोजलं नव्हतं, पण मी हातात हात घेतल्यावर ते लगेच वाढत चाललेलं मला कळत होतं

अन्या बुद्धे's picture
अन्या बुद्धे in जे न देखे रवी...
17 Sep 2020 - 20:10

व्यथा

'अंतरात खोल काही दाटले आहे'
'वाहवा! काय सुंदर मांडले आहे!'

वृक्ष काय वृद्ध रे होती कधीही?
म्हणती, हे झाड छान वाढले आहे

कसे आज अचानक सुटले कोडे?
जाणीवेने क्षणास या गाठले आहे

राहू दे ठिगळ, आणखी धागा-सुई
व्यर्थ धडपड आभाळ फाटले आहे

कितीक वर्षे, अजून ही जखम ओली
पाहीन वाट, अन्य उत्तर कोठले आहे?

मालविका's picture
मालविका in जे न देखे रवी...
16 Sep 2020 - 17:27

प्रेम म्हणजे प्रेम असत!

प्रेम म्हणजे प्रेम असत,
पण तुमचं आमचं वेगळं असतं…

तुमचं प्रेम बुलेट, bmw वर असतं,
तर माझं प्रेम Btwin, Trek वर असतं…

तुमचं प्रेम मॅक डी तल्या बर्गर वर असतं,
तर माझं प्रेम सब वे तल्या सॅलड वर असत…

तुमचं प्रेम इंस्टाग्राम वर असतं,
तर माझं प्रेम Strava वर असतं…

तुमचं प्रेम मोची नि H &M वर असतं,
तर माझं प्रेम Decathlon वर असतं…

मका म्हणे's picture
मका म्हणे in जे न देखे रवी...
16 Sep 2020 - 09:11

वर्षादूत

काळ्या झालरीची नक्षी
नभी लोलक विजांचे
वाजे चौघडा नगारे
वाऱ्यासंगे हे ढगांचे

आला,आला म्हणताना
दारी येउनी ठाकला
वर्षातला नवा ऋतु
माझ्या डोळ्यात साठला

किती किती त्याचा दंगा
किती रूपे, किती रंग
काळ्या फत्तराला देई
एक ओलसर अंग

त्याचे थेंब, त्याच्या सरी
येती धावून धावून
आर्त तापल्या भुईला
भेटी कवेत घेऊन

अन्या बुद्धे's picture
अन्या बुद्धे in जे न देखे रवी...
13 Sep 2020 - 23:36

तहान

झाडांचे उंच पिसारे
वारा हलतो जरासा
माझ्याही ओठावरती
थिजली शुष्क पिपासा

पेटले आभाळ वरती
दूरस्थ शीतल जाळ
पाण्यावर मंद लहरींच्या
पायी बांधले चाळ

पोकळीत वैशाखाच्या
तरंगते उष्ण हवा
डोंगरात झाडामध्ये
शोधते शांत विसावा

दगड झाड अन पाणी
मी याहून वेगळा नाही
कोलाहलातून शहराच्या
अलगद निसटू पाही

Prajakta Sarwade's picture
Prajakta Sarwade in जे न देखे रवी...
13 Sep 2020 - 12:43

सोबतीण

आज अंगणातच मला दुरावा दिसला,
सगळयानी त्याला परक केल
याची खंत सलत होती त्याला,
त्याची ती अवस्था पाहवली नाही मला,
मी दुराव्याला ही आपलेस केलं,
असहायतेलाही साहय केलं,
दुख ही दरात उभा राहुन पाहत होत सार.
त्याच ही अगदी आनंदाने स्वागत केलं,
तो मला विखुरताना पाहयला आला होता,
त्यालाच मी प्रेमाच्या दोन शब्दांने सावरलं,

चलत मुसाफिर's picture
चलत मुसाफिर in जे न देखे रवी...
12 Sep 2020 - 23:24

झड

पावसाची येता झड
जुने जातसे वाहून
आठवणींचा दोदाणा
आणि अंतरीची खूण

धोधो पाऊस वाहता
माझे मन स्वच्छ होई
मागमूस किल्मिषांचा
सापडेना कोण्या ठायी

कडाडते वीज नभी
लख्ख तेज चकाकते
आठवणीतले हसू
तिचे मज खुणावते

झड थांबे घटकेने
थंडगार आसमंत
पाण्यातले प्रतिबिंब
भासे मज शांत शांत

Prajakta Sarwade's picture
Prajakta Sarwade in जे न देखे रवी...
11 Sep 2020 - 12:21

शोध

माहीत नाही कोणत्या देशी येऊन मी थांबले,
ना ओळख या पाऊल वाटांशी, ना इथल्या संकेतस्थळाशी

पण पाऊसात माञ ओळखीचा गंध परिमळे
ना सोबती कुणी माझ्या, ना मी कोणाची सोबती

पुसत सारया दिशांना, कापत अंतरातले अंतर
स्वतः च्या दिशेने स्वतः ला दिशा देत चालले

गाफिल राहिली माझ्यातली कविता माझ्यामध्येच,
अन माझेच शब्द आता मला ओळखेनासे झाले