कायच्या काय

Primary tabs

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
13 Sep 2012 - 12:18 pm

बोलु नको काय, तुझे ऐकणार नाय
बोलु नको काय, तुझे ऐकणार नाय
दादा आज आम्ही बसणार हाय

काळ्या काळ्या ओल्डमाँकची आणली आहे बाटली
चौकोनाची बाटली पाहुन पोर सारी पेटली
पेटलेल्या पोरांना चकणा पुरणार नाय
दादा आज आम्ही बसणार हाय

दोन पेग पोटी जाता डॉन होती सारे
झोपी जाती काही काही मोजतात तारे
वकार युनुसचा काही भरवसा नाय
दादा आज आम्ही बसणार हाय

सकाळी डोके दुखता हवा एक उतारा
जमले नाही त्याने तर लिंबुपाणी मारा
ऑफीस मात्र उगाच चुकवायचे नाय
दादा आज आम्ही बसणार हाय

बाटलीधर,

शृंगारभयानकहास्यबिभत्सकरुणवीररसअद्भुतरसरौद्ररसशांतरससंस्कृतीकलानृत्यपाकक्रियावाङ्मयकविताप्रेमकाव्यबालगीतउखाणेवाक्प्रचारशब्दक्रीडाशब्दार्थशुद्धलेखनसाहित्यिकजीवनमानऔषधोपचारभूगोलनोकरीक्रीडागुंतवणूकज्योतिषराजकारणशिक्षण

प्रतिक्रिया

स्पा's picture

13 Sep 2012 - 12:22 pm | स्पा

=)) =))

प्रचेतस's picture

13 Sep 2012 - 12:24 pm | प्रचेतस

_/\_
दंडवत स्वीकारा पैजारबुवा. :)

लीलाधर's picture

13 Sep 2012 - 12:27 pm | लीलाधर

लै भारी रे आवडेश :) आमुचाही दंडवत घ्यावा ----^----

अत्रुप्त आत्मा's picture

13 Sep 2012 - 12:44 pm | अत्रुप्त आत्मा

सलाम,नमस्ते.... हो आमचाही :)

ज्ञापैधरा....

उखाणे औषधोपचार कला नृत्य गुंतवणूक प्रेमकाव्य संस्कृती कविता पाकक्रिया बालगीत वाक्प्रचार वाङ्मय शब्दक्रीडा साहित्यिक नोकरी शब्दार्थ शुद्धलेखन जीवनमान भूगोल शृंगार क्रीडा भयानक हास्य ज्योतिष बिभत्स राजकारण करुण शिक्षण वीररस अद्भुतरस रौद्ररस शांतरस

एवढे काय आहे हे ????

शैलेन्द्र's picture

13 Sep 2012 - 1:02 pm | शैलेन्द्र

मस्त...

पण ओल्ड मॉन्कने डोके धरते हा आरोप करणार्‍या हुच्चब्रु प्रवृत्तीचा णिषेढ..

बुढ्या साधुचा भक्त..
शैलेंद्र..

सूड's picture

13 Sep 2012 - 1:46 pm | सूड

बोट बुडाली धर लीला

(चतुर चाणक्य दूधभाते)

लीलाधर's picture

13 Sep 2012 - 1:46 pm | लीलाधर

बुडतेय तर वाचीव ना काठावर बसुन टाळ्या आणि कमेंट्स काय टाकतोय्स रे ;)

सस्नेह's picture

13 Sep 2012 - 4:07 pm | सस्नेह

जय हो , पैजारबुवा !
अगदी मोजून मारले आहेत हं पैजार !

अविनाशकुलकर्णी's picture

13 Sep 2012 - 4:48 pm | अविनाशकुलकर्णी

साथिला कोका कोला हवा भाऊ..तो विसरलात

बॅटमॅन's picture

13 Sep 2012 - 5:07 pm | बॅटमॅन

बॅट्या म्हणे ऐशा पैजारा |
वाहवा द्याव्या हजारा!!!!

कवितानागेश's picture

13 Sep 2012 - 7:39 pm | कवितानागेश

कायच्या काय!! :D

पैसा's picture

13 Sep 2012 - 10:31 pm | पैसा

"कै च्या कै!" पण मग साय चं पण सै करावं लागलं अस्तं की वो!

५० फक्त's picture

14 Sep 2012 - 9:37 am | ५० फक्त

कै च्या कै सै म्हणजे ताम्हणकरांची का ओ पैसातै...

पक पक पक's picture

14 Sep 2012 - 8:40 am | पक पक पक

ओल्डमाँक ,लै जुन्या आठ्वनी जाग्या झाल्या.. :)
आय लव्ह एव्हरीथिंग दॅट इज ओल्ड,
ओल्ड बू़क ,ओल्ड वाइन्,ओल्ड फ्रेंड.. :)

रेवती's picture

15 Sep 2012 - 12:31 am | रेवती

विडंबन जमलय.

टवाळ कार्टा's picture

15 Sep 2012 - 7:30 pm | टवाळ कार्टा

वकार युनुस..... :D