श्रीगणेश लेखमाला २०१८

श्रीगणेश लेखमाला - आठवड्यातून फक्त एक दिवस....

कुमार१'s picture
कुमार१ in लेखमाला
22 Sep 2018 - 8:45 am

एडवर्ड मर्फी या अवकाश अभियंत्याचे एक वचन (मर्फीचा दुसरा नियम) प्रसिद्ध आहे :

Nothing is as easy as it looks.

खरेय, एखादी गोष्ट वरवर दिसायला जेवढी सोपी वाटते, तेवढी ती प्रत्यक्षात नसते. दुसऱ्याच्या एखाद्या कृतीकडे बघून बऱ्याचदा आपण सहज म्हणून जातो, “हे काय मीसुद्धा केले असते, त्यात काय एवढे?” पण जेव्हा खरेच ती कृती आपण करू पाहतो, तेव्हाच आपल्याला त्या उद्गारांमागचा फोलपणा कळतो. कोणत्याही कृतीतील सहजता ही परिश्रमाशिवाय प्राप्त होत नसते. त्यासाठी निव्वळ ‘बघणे’ पुरेसे नसून स्वतः करणेच आवश्यक असते.

श्रीगणेश लेखमाला - मोनालिसाच्या गूढ स्मिताची विलक्षण रहस्यकथा (भाग ३)

चित्रगुप्त's picture
चित्रगुप्त in लेखमाला
20 Sep 2018 - 9:02 am

श्रीगणेश लेखमाला - आशा पाटील : अंधार्‍या आकाशातली तेजस्वी तारका

मार्गी's picture
मार्गी in लेखमाला
19 Sep 2018 - 8:17 am