अनपेक्षित धक्का! (कथा)

Primary tabs

निमिष सोनार's picture
निमिष सोनार in जनातलं, मनातलं
11 Jul 2019 - 3:59 pm

धक्का देणाऱ्या काही छोट्या कथा

1

त्या दिवशी पाच वर्षाचा मुलगा एलेक्स हा त्याचे वडील डेव्हिड यांच्या सोबत एकटाच बेडवर खेळत बसलेला होता, तो म्हणाला, "पप्पा बेडखाली कुणीतरी आहे, बघा ना!"

"अरे कुणी कशाला येईल बेडखाली?"

"बघा ना, मला हालचाल जाणवतेय!"

"ठीक आहे, तुझ्या समाधानासाठी बघतो", असे म्हणून डेव्हिडने बेडखाली वाकून पाहिले, बघतो तर काय घाबरून पाय दुमडून थरथरत अलेक्स बेड खाली बसला होता आणि घाबरत हळू आवाजात म्हणाला,

"पप्पा बेडवर कुणीतरी आहे!"

2

मी त्या दिवशी घरी एकटाच होतो. रात्री सगळी दारं खिडक्या बंद करून बसलो.

तेवढ्यात लाईट गेली. अंधारात चाचपडत मी टॉर्च शोधला आणि अचानक मला काचेवर कुणी टकटक करतंय असा आवाज आला.

मी काचेच्या खिडकीकडे टॉर्च मारून पाहिले आणि परत पुन्हा पुन्हा टकटक झाली पण तो आवाज त्या खिडकीतून येतच नव्हता.

खिडकी बाहेरही कुणीच नव्हतं.

मी आवाजाच्या दिशेने मागे टॉर्च वळवला तर कळलं की आवाज आरश्यातून येत होता...

3

मी हॉस्टेल रूम मध्ये एकटा रहात होतो तेव्हाची गोष्ट.

रोज रात्री एक मांजर खिडकीतून यायचं. ते रोज रात्री टेबलावर बसून माझेकडे एकटक बघायचं.

त्याला एवढं माझेकडे एकटक बघून काय वाटायचं काय माहीत?

एकदा त्याच्या जवळ जाऊन मी पाहिलं तर लक्षात आलं की ते मांजर माझ्याकडे नाही, माझ्या मागे कुणाकडे तरी बघत होतं.

4

ते नेहमी म्हणतात की अभिनय नीट शिकायचा असेल तर आरश्यात बघून सराव करावा.

मी एकदा आरशात पाहून हसले पण माझे प्रतिबिंब मला साथ देत नव्हते, ते उलट माझ्याकडे डोळे रोखून पाहत होते.

सांगा मी काय करू आता?

5

एका गावात दोन लहान निरागस भावंडं एका झोपडीत आई बरोबर रहात असतात. थंडीचे दिवस असतात. एके संध्याकाळी ती मुले त्यांच्या झोपडीजवळ असलेल्या पर्वतावर नेहेमीसारखी आपडी थापडी हा टाळ्यांचा खेळ खेळत असतात. आईला त्या दिवशी कामावरून यायला उशीर होतो. त्यामुळे त्यांना नेहमीची आईची हाक अजून ऐकू न आल्याने ती खेळात एवढी मग्न होतात की त्यांना घरी परतायचे भानच रहात नाही. इतर मुले घरी निघून जातात. नंतर लक्षात आल्यावर अंधार झालेला असतो.

आईची आठवण आल्यानंतर , घाबरल्यानेे आणि बावरल्याने ती दोघेजण रस्ता चुकतात आणि अंधारात भरकटत जातात. सगळीकडे त्यांना एकसारखी झाडे दिसायला लागतात. घराकडे जायचा रस्ता सुद्धा सापडेनासा होतो. त्यादिवशी आकाशात चंद्र सुद्धा नसतो. दूरपर्यंत त्यांना स्वत:ची झोपडी दिसून येत नाही.

शेवटी मेटाकुटीला येऊन ते एका झाडाखाली बसतात. दोघेजण आता थंडीने कुडकुडायला लागतात. तेवढ्यात समोर त्यांना मोडकळीस आलेली एक मोठी झोपडी दिसते. त्यात प्रकाश असतो. त्यात ते जायचे ठरवतात.

झोपडीचे दार उघडे असल्याने ढकलून ते आत शिरतात. आत कुणीच नसते. झोपडीला खिडक्या असतात पण त्यांना दारे नसतात. खिडकीतून थंडी आत येत असते. दोघांना एक शिडी दिसते जी माळ्यावर जाते. ते माळ्यावर चढतात तशी त्यांना ऊब जाणवते. माळ्यावर पांघरूण असते. ते दोघे रात्री तेथेच थांबायचे ठरवून अंगावर पांघरून घेतात आणि झोपून जातात. माळ्याच्या वरच्या बाजूला छतावर एक छोटा गोल झरोका असतो.

बरोबर मध्यरात्री त्या गोल झरोक्यातून कुणीतरी चालत असल्याचा आवाज ऐकू येेतो. आवाज हळूहळू वाढत जातो. त्यामुळे मुलगा बहिणीला उठवतो. ते घाबरून एकमेकांना बिलगतात पण आवाज वाढत गेल्याने तो मुलगा पांघरूण बाजूला करून बाजूच्या एका लाकडी स्टूलवर चढून त्या झरोक्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो पण हात पुरत नाही.

मग पुन्हा खाली उतरून मुलगा छताकडे बघून म्हणतो, "कोण आहे छतावर? आम्हाला घाबरवू नको. आम्ही छोटे आहोत. आम्हाला त्रास देऊ नको!"

छतावरचा आवाज अचानक बंद होतो. ते दोघे झोपतात. तेवढ्यात पूर्वीपेक्षा दुपटीने मोठ्या आवाजात छतावर चालण्याचा आवाज ऐकू येतो.

मुलगी निरागसतेने म्हणते, "दादा अरे कुणीतरी आपल्यासारखे छोटे असणार. रस्ता चुकलेले. ते आत यायला घाबरत असतील!"

"अगं ताई भूत पण असू शकतं. भूत आहे की आपल्यासारखे कुणीतरी लहान मूल हे बघायला आपण त्यांना टाळी वाजवायला सांगू. जर वर भूत असेल तर त्यांना दोन टाळ्या वाजवायला सांगू आणि लहान कुणीतरी असेल तर एक टाळी! आपडी थापडी सारखं!"

शेवटी निरागस मुले ती. पांघरूण बाजूला सारून ते दोघेजण झरोक्याखाली उभे रहातात.

मुलगा झरोक्याकडे पाहून विचारतो, "छतावर जर भूत असेल तर दोन टाळ्या वाजव आणि लहान मुलगा असेल तर एक टाळी वाजव!"

छातावरची हालचाल बंद होते आणि पांघरुणाखालून दोन टाळ्या वाजवल्याचा आवाज येतो...

(इंटरनेट वरील काही कथांवर आधारित)

कथाविरंगुळा

प्रतिक्रिया

जॉनविक्क's picture

11 Jul 2019 - 4:11 pm | जॉनविक्क

जबरा फॅन बनवले तुम्ही मला, आता थांबायचे नाही टिच्चून लिखाण करा.

इतकं घाबरवणे योग्य नाही.

अनपेक्षित धक्का! (कथा संग्रह) असे शीर्षक पाहिजे होते! व्हॉट्सॲप वर आधी वाचलेल्या असल्याने परत वाचायला मजा नाही आली.
book

महासंग्राम's picture

11 Jul 2019 - 4:53 pm | महासंग्राम

मी तिथेच असतो फक्त सावली नसते

आजकाल माझी सावली मलाच डोळे मिचकावते

चांगला प्रयत्न आहे. अजून चांगले होऊ शकेल

सुबोध खरे's picture

11 Jul 2019 - 6:54 pm | सुबोध खरे

असाच होतो रस्त्याने एकदा मी जात

वरून पडला भात

मी विचारलं वरण कुठाय?

कविता संपली

कवितेचं नाव-- चल सोडा प्यायला जाऊ या

जॉनविक्क's picture

11 Jul 2019 - 8:45 pm | जॉनविक्क

तुम्ही सुद्धा ? :)

आयला मला वाटलेलं आकुंचा धागा आहे.
अनपेक्सित अपेक्षाभंग

हस्तर's picture

11 Jul 2019 - 9:01 pm | हस्तर

घोर अपमान

jamesrao bondpatil's picture

13 Jul 2019 - 12:40 pm | jamesrao bondpatil

+1

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Jul 2019 - 9:12 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

अकुंची ड्युआयडी आहे का असा विचार करत कथा वाचल्या आणि छानसा धक्क बसला !

झोपडीचे दार उघडे असल्याने ढकलून ते आत शिरतात. आत कुणीच नसते. झोपडीला खिडक्या असतात पण त्यांना दारे नसतात.
हे कसे काय बुवा ? :)

मात्र दरवाज्यांना दारं असतात

नाखु's picture

11 Jul 2019 - 10:51 pm | नाखु

कारण आमच्या हापिसात सुद्धा मायक्रो सॉफ्ट विंडोज आहेत आणि अजिबातच दार नाही.
एकदमच बटनावर खुल्लम खुल्या होतात.

दाराआडचा वाचकांची पत्रेवाला नाखु

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

12 Jul 2019 - 2:40 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

हायला शेम टू शेम आमच्या हापिसातल्या विंडोजना पण दारे नाहीत आणि त्या पण बटणावर खुल्या होतात.
मी विचारले होते की बटना ऐवजी चेन लावून मिळेल का? पण नाही मिळाली
बाबो हे काहीतरी वेगळेच प्रकर्ण दिस्ते आहे. बीळूभाउंनी फसवले बहुतेक आपल्याला.
हे भयानक आहे...
पैजारबुवा,

श्रिपाद पणशिकर's picture

12 Jul 2019 - 4:58 am | श्रिपाद पणशिकर

पण तुमच्या बद्दल एक वाचक आणि मिसळपाव चे सदस्य म्हणून आदर आहे, पण माझ्या कोणत्याही लेखावर "फ्री चा फुगा" या माझ्या लेखाचा संदर्भ तुम्ही आणून काय साध्य करू इच्छिता? तुमची इच्छा असेल तर फ्री चा फुगा हा लेख काढून टाकू का? तुमच्या मुलांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी फुगे फुगवंतांना सुद्धा तुमच्या मनात फुगा शब्दाचा तोच अर्थ असेल का? मिसळपाव चे संपादक इकडे लक्ष देतील का?

जॉनविक्क's picture

12 Jul 2019 - 3:19 pm | जॉनविक्क

तुमची इच्छा असेल तर फ्री चा फुगा हा लेख काढून टाकू का?

नाही तो धागा अजिबात उडवू नका, कारण प्रतिसाद वाचता त्यांची इच्छा बहुतेक हा धागा उडवून टाकावा अशी आहे असं वाटतं.

उपेक्षित's picture

12 Jul 2019 - 1:09 pm | उपेक्षित

लेका पणशीकर नेम धरून हाये बहुतेक :)

जेम्स वांड's picture

15 Jul 2019 - 7:57 pm | जेम्स वांड

तर जिलब्या पाडण्यात काय हशील!. असो! इच्छा ज्याचीत्याची.