(दाराआडचा कुत्रा)

Primary tabs

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 3:53 pm

Amachee preraNA
एक कुत्रा दाराआडुन बघतो आहे बाहेर
किती बाहेर?
स्वतःच्या बाहेर , कुंपणाच्या पार
तिथे एक मांजर बसली आहे स्तब्ध, करत असेल ती कसला विचार?
सकाळी चोरुन प्यायलेल्या दुधाचा, पाठीत बसलेल्या रट्ट्याचा,
की रात्री भेटलेल्या बोक्याचा?
साखळी बांधलेला कुत्रा बाहेर येउ शकत नाही
मग तो अस्वस्थपणे भुंकुन त्याचे अस्तित्व बाहेर कळवतो
ते ऐकुनही मांजर शांतपणे बसुन राहते,
डोळे मिटुन बसुनच राहते

ladakhमांडणी

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

4 Apr 2019 - 5:21 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

ते म्हणतात ना नाव अमिताभ बच्चन आणि तोंडात जगदिपचे डायलॉग
आवडली हेवेसांन
पैजारबुवा,