हा कुणाचा फोटो आहे ? ( स्पर्धेबाहेरची शशक १ )

Primary tabs

खिलजि's picture
खिलजि in जनातलं, मनातलं
4 Feb 2019 - 5:38 pm

" अजून चहा दिला नाही हिने . हिचं ना कालपासून मी बघतोय लक्षच नाही आहे. वृषा, ए वृषे , काय झालंय तरी काय हिला. बहिरी झाली आहे का ? का, माझ्याच घरात मलाच किंमत उरली नाही आहे ? " मी स्वतःशी म्हणालो.
वृषा : " सोनू , पिल्लू , उठा चला , दोन घास खाऊन घ्या . कालपासून पोटात अन्नाचा कण नाही आहे. आपल्याला लवकर पोहोचायचं आहे तिथे "
काहीच समजत नाही आहे मला . अरे काय चाललंय काय ? चहाचा पत्ता नाही आणि हि इथे फोटो कुरवाळत बसलीय. अरे हे काय ,हि तर माझा फोटो बघून रडतेय.

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

मांडणीप्रकटन

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

4 Feb 2019 - 9:00 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सुंदर आहे ! शेवटच्या वाक्यात धक्का देण्याचा शशकचा मूलभूत गूण मस्तं पकडलाय.

जव्हेरगंज's picture

4 Feb 2019 - 10:42 pm | जव्हेरगंज

धक्कातंत्र जबरी !!!

ज्योति अळवणी's picture

5 Feb 2019 - 9:20 am | ज्योति अळवणी

आवडली

प्रसाद_१९८२'s picture

5 Feb 2019 - 10:26 am | प्रसाद_१९८२

शशक आवडली.
---
शंभरला फक्त दोन शब्द कमी पडल्याने स्पर्धेबाहेर झालेय बहुतेक ही कथा.

वकील साहेब's picture

5 Feb 2019 - 10:45 am | वकील साहेब

काही कळला नाही बॉ. कुणी उलगडून सांगेल का?

सर्व प्रतिसादकांचे खूप खूप आभार. मला वाटलं होत कि जमतंय कि नाही , म्हणून घाबरत घाबरतच टंकली होती . पण ठीक आहे , चांगले आणि नावाजलेल्या लोकांकडून अभिप्राय आले कि समजायचं , काहीतरी चांगलं टंकल गेलंय. धन्यवाद ..

@ प्रसाद_१९८२

नाही ओ, मला नाही वाटत दोन शब्द कमी पडले म्हणून . आणि तशी पण हि स्पर्धेसाठी नव्हतीच . मला हा लेखन विभाग आवडला म्हणून , म्हंटल या शशक गंगेत थोडे हात धुवून घ्यावेत ..

@ वकील साहेब

चहा मागणारा कालच वर गेलाय (मरण पावलाय ) .

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

5 Feb 2019 - 3:26 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली
पैजारबुवा,

श्वेता२४'s picture

5 Feb 2019 - 3:30 pm | श्वेता२४

खिलजीभाऊ

धन्यवाद पै बु काका आणि श्वेता तै

धन्यवाद पै बु काका आणि श्वेता तै

विनिता००२'s picture

5 Feb 2019 - 4:12 pm | विनिता००२

सोनू, पिल्लूने गोंधळ होतोय.