भाळी लाल कुंकु

Primary tabs

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
2 Aug 2018 - 12:37 pm

भाळी लाल कुंकु
गळ्यात काळे मणी
अस्तित्व तुझे जाणवे
साजणे क्षणोक्षणी
*
अंगणी रोज शेणसडा
रेखते नाजुक रांगोळी
जोडव्याचा तो पदान्यास
भासे तू नाजुक कळी
*
सकाळची तुझी लगबग
चुलीस करी चूल पोतेरे
कंकणाचा नाद भिनला
अन्नपुर्णा भासे मजला
*.
तुळशी समोर तेवावी
ज्योत दिव्याची मंद
अस्तित्व तसं तुझं
उजळते माझे जीवन
अकुकाका

प्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

चांदणे संदीप's picture

2 Aug 2018 - 12:48 pm | चांदणे संदीप

छान आहे. :)

Sandy

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

2 Aug 2018 - 1:47 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

उजळते माझे जीवन
अकुकाका

हे वाचलं आणि जरासा दचकलोच ! :)

छान आहे काव्य.

सतिश गावडे's picture

2 Aug 2018 - 2:19 pm | सतिश गावडे

अकुकाकांनी प्रथमच काही वाचण्यासारखे लिहीलं आहे. कविता आवडली.

श्वेता२४'s picture

4 Aug 2018 - 10:58 am | श्वेता२४

पण सकाळची तुझी लगबग
चुलीस करी चूल पोतेरे
कंकणाचा नाद भिनला
अन्नपुर्णा भासे मजला

यात इतर िकाणी आहे तसे यमक जुळलेले नाही त्यामुळे थोडी खटकली

शिवाय, कोनाड्यातल्या हिंदमातेपेक्षा बराच आहे.
;)

Sandy

अभ्या..'s picture

4 Aug 2018 - 3:39 pm | अभ्या..

सकाळची तुझी लगबग
चुलीस करी चूल पोतेरे
कंकणाचा नाद मजला
कशी अंगाई वाटे रे

*.
तुळशी समोर तेवावी
ज्योत दिव्याची मंद
अस्तित्व तसं तुझं
सहाणेला लाभे गंध
..
आता जुळलं का यमक?
येनीवे ह्याच्या पेर्णेने "आमचा लाल कंपू" पाडावे काय?

अत्रुप्त आत्मा's picture

9 Aug 2018 - 6:13 am | अत्रुप्त आत्मा

आळीपाळीने कुंथु!
असं पण पाडता यील! ;)

नाखु's picture

4 Aug 2018 - 6:44 pm | नाखु

खरं तर खेड्यात हे अस्तित्वात आहे का ते माहीत नाही

खुलासेच्छुक नाखु

यशोधरा's picture

9 Aug 2018 - 8:56 am | यशोधरा

कविता आवडली.