आठवण

Primary tabs

सुमित_सौन्देकर's picture
सुमित_सौन्देकर in जे न देखे रवी...
8 Mar 2018 - 5:45 pm

सरसरत्या सरिनी
तुझी आठवण यावी
रिमझिम पावसात
माझ्या सवे तू भिजावी

हुरहुर काळजात
किती माझ्या ग मनाची
तगमग फार होई
कशी तुला कळवावी

हुरहुर काळजात
किती माझ्या ग मनाची
तगमग फार होई
कशी तुला कळवावी

कधी उगवतो दिस
तोहि मावळू पाहतो
तुला कुशीत ग घेण्या
जिव कासाविस होतो

झालो मायेला पारखा
तुझ्या माझ्या विरहाने
दोन शब्दाच्या प्रेमाला
आत्ता किती ग बहाने

कधी डोळे मिटताहि
स्वप्ने तुझीच का यावी
किलबीलती पहांट
तुझ्या सवेच दिसावी

आता ओढ़ या मनाची
कशी कुणाला कळावी
राती चांदण्या साथीने
माझ्या अंगनी तू यावी

प्रेम कविताप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

विशुमित's picture

8 Mar 2018 - 6:01 pm | विशुमित

दोन शब्दाच्या प्रेमाला
आत्ता किती ग बहाने

वाह्ह क्या बात है..