ढग . . !

Primary tabs

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
10 Jun 2017 - 11:06 am

आभाळातले ढग कधीतरी
त्याला खूप त्रास देतात
कारण नसताना उगीच
तिचाच आकार घेतात . . . .

मग तोही नादावतो वेडा
बघत बसतो तासन् तास
ढगाचं नुसतं निमित्त एक
त्याला फक्त तिची आस....

कधी कधी एकाच क्षणात
तो ढग जातो अचानक विरुन
अन् अचानक जाणवतं रितेपण
भकास वास्तव टाकतं घेरुन

ढगासारखंच स्वप्न विरलं
आणि संपला सगळा खेळ
तो मात्र अजून जपतो उराशी
आठवणींच्या जगातली वेळ !

कविता माझीकविताप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि's picture

10 Jun 2017 - 11:09 am | मुक्त विहारि

ह्या कविते मुळे इथलाच एक जूना लेख आठवला..

पद्मावति's picture

11 Jun 2017 - 4:01 pm | पद्मावति

कविता आवडली.

एस's picture

11 Jun 2017 - 4:22 pm | एस

छान कविता!

सानझरी's picture

11 Jun 2017 - 5:54 pm | सानझरी

छान!!

bhavana kale's picture

12 Jun 2017 - 3:09 pm | bhavana kale

खूप सुंदर कल्पना...

स्वलिखित's picture

12 Jun 2017 - 10:51 pm | स्वलिखित

_/\_

जगप्रवासी's picture

15 Jun 2017 - 6:15 pm | जगप्रवासी

खूप सुंदर

संदीप-लेले's picture

15 Jun 2017 - 9:16 pm | संदीप-लेले

व्वा, सुंदर !

पुंबा's picture

20 Jun 2017 - 12:12 pm | पुंबा

अहाहा!! खल्लास.