|| श्रीस्वामी समर्थ ||

मदनबाण's picture
मदनबाण in कलादालन
27 Apr 2014 - 10:09 am

आज श्रीस्वामी समर्थ महाराज {अक्कलकोट स्वामी} यांची पुण्यतिथी आहे. लहानपणी दादरच्या त्यांच्या मठात अनेकदा जाणे होत असे,आता गिरगावात कधी जाणे झाले तर काळाराम मंदीर आणि कांदेवाडीच्या मठात जातो... तिथलेच काढलेले हे फोटो आहेत.

Swami 1

Swami 2

Swami 3

Swami 4
{स्वामींचा दास}
मदनबाण.....

कॅमेरा :- निकॉन पी-१००
*फोटो काढण्या आधी परवानगी घेतली होती.

छायाचित्रण

प्रतिक्रिया

आयुर्हित's picture

27 Apr 2014 - 11:34 am | आयुर्हित

आजच्या या महत्वाच्या दिवशी, खूप महत्त्वाचे व छान फोटो टाकल्याबद्दल आपले मनापासून आभार.
श्री स्वामीजी सर्वांना सत्बुद्धी,सुख,शांती प्रदान करो हीच प्रार्थना.

आजच्या दिवशी त्यांच्या सत्कार्याची माहिती सर्वांसमोर आणावी ही एक विनंती.
धन्यवाद.

मूकवाचक's picture

27 Apr 2014 - 11:54 am | मूकवाचक

_/\_

प्यारे१'s picture

27 Apr 2014 - 1:41 pm | प्यारे१

__/\__

बालगंधर्व's picture

27 Apr 2014 - 8:38 pm | बालगंधर्व

_/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो. _/\_ नमो नमो.

सस्नेह's picture

6 May 2014 - 11:20 pm | सस्नेह

*boredom* काय हे ? मी घाबल्ले ना ! *secret*

बॅटमॅन's picture

13 May 2014 - 5:50 pm | बॅटमॅन

अहो ती १६ मेची तयारी असेल.

आत्मशून्य's picture

27 Apr 2014 - 10:20 pm | आत्मशून्य

श्री स्वामी समर्थ

_/\_

शशिकांत ओक's picture

12 May 2014 - 12:39 am | शशिकांत ओक
विअर्ड विक्स's picture

27 Apr 2014 - 10:41 pm | विअर्ड विक्स

आज कांदे वाडीतील सप्ताह संपला …. व काळाराम मंदिरातील सप्ताह सुरु झाला … दरवर्षी सप्ताहाला जाणे होते. आज काही कारणास्तव हुकले, पण तुम्ही कसर भरून काढलीत… आपले धन्यवाद ……

अर्धवटराव's picture

28 Apr 2014 - 12:57 am | अर्धवटराव

__/\__

पाषाणभेद's picture

28 Apr 2014 - 12:59 am | पाषाणभेद

_/\_

शुचि's picture

29 Apr 2014 - 5:42 pm | शुचि

__/\__

श्रीवेद's picture

5 May 2014 - 11:53 am | श्रीवेद

श्री स्वामी समर्थ

_/\_

स्वामी समर्थांबद्दल कुणी थोडक्यात परंतू साक्षेपी लिहिल का?
त्यांचे जीवन, त्यांची शिकवण यावर भर देऊन चमत्कार कथा (असल्या तर) टाळल्या तर उत्तम.

त्यांचा "भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे" हा मंत्र नक्कीच कित्येक श्रद्धावानांना दैनंदिन धकाधकीला सामोरं जायला बळ देत असेल.

मुक्त विहारि's picture

6 May 2014 - 7:31 pm | मुक्त विहारि

" मंत्र नक्कीच कित्येक श्रद्धावानांना दैनंदिन धकाधकीला सामोरं जायला बळ देत असेल."

+१

रेवती's picture

6 May 2014 - 11:37 pm | रेवती

हेच म्हणते.

आत्मशून्य's picture

13 May 2014 - 3:58 pm | आत्मशून्य

चमत्कार कथा (असल्या तर) टाळल्या तर उत्तम.

कोणतेही संत "चमत्कार टाळल्यास" तुला मला अथवा बहुतांश लोकांना जे वाटते त्यापलीकडे ते विशेष शिकवण देत नसतात. व खरा चमत्कार अशी शिकवण आचरणात आणण्याचे बळ व कृती घडायला सहायक ठरणे यापलीकडे आणखी कोणताही नसतो.

सोपं उदाहरण आहे. बहुतेक म्रुगनयनी-G याची सही आहे नामस्मरणाने मनासारख्या घटना घडत नाहीत तर घडणार्‍या घटना मनासारख्या वाटतात. कोणीही याला सेन्स्लेल्स म्हणेल. पण कोणताही सुज्ञ जिवनानुभवातुन एक गोष्ट नक्किच मान्य करेल आणी ती म्हणजे घडणार्‍या घटना चक्का मनासारख्या वाटणे ही अतिशय मोठी पात्रता आणी असिम सुखाचा अनुभव आहे. सामान्याच्या अवाक्यातील हे रसायन अजिबात नाही. आणी हे खरोखर जगणे म्हणूनच एक चमत्कार आहे.

निवेदिता-ताई's picture

6 May 2014 - 5:28 pm | निवेदिता-ताई

___/\___

मुक्त विहारि's picture

6 May 2014 - 7:30 pm | मुक्त विहारि

धन्यवाद

सस्नेह's picture

6 May 2014 - 11:18 pm | सस्नेह

श्री स्वामी सर्वांना समर्थ करोत !

शुचि's picture

11 May 2014 - 11:38 pm | शुचि

परवा shekharsane.com नावाची छान साइट सापडली.

मदनबाण's picture

12 May 2014 - 6:08 am | मदनबाण

साइट आणि त्यात दिलेले पेंटिंग्स सुंदर आहेत. धन्स. :)

चित्रगुप्त's picture

13 May 2014 - 10:14 am | चित्रगुप्त

अध्यात्म वगैरेंच्या अनेक वर्षांच्या सहवासानंतर आम्ही आता या विषयाशी फारकत घेतलेली आहे, त्यामुळे त्याविषयी काहीच म्हणणे नाही, परंतु दृश्यकलेचा अभ्यासक म्हणून मूळ फोटोवर चढवलेली ती सोनेरी टोपी, भडक रंगाची हिरवी झूल (किंवा जे काही आहे ते) गळ्यात, कानात चढवलेली आभूषणे आणि फुलांच्या हारांचा अतिरेक, हे सर्व प्रकार काही आवडले नाहीत, हा एक वेगळा दृष्टीकोण नमूद करू इच्छितो. मुळात सालस, सात्विक, सरळ असलेल्या आध्यात्मिक व्यक्तीना भक्तगण आपापल्या कल्पनेप्रमाणे उगाचच सजवून विनोदी बनवतात, त्याचा आणखी एक नमूना.

जे वाटले, ते लिहीले. कुणाच्या भावना वगैरे दुखावल्या गेल्या असतील, तर ज्याचे त्याने बघून घ्यावे, आत्मपरिक्षण करावे.. 'आपणासी बघावे आपण, त्या नाव ज्ञान'.

बॅटमॅन's picture

13 May 2014 - 5:50 pm | बॅटमॅन

सहमत.

(श्रद्धाळूंनो, आता अ‍ॅटॅक करा आमच्यावर.)

प्यारे१'s picture

13 May 2014 - 6:50 pm | प्यारे१

+२ सहमत. :)

(सगळ्यात वाईट साईबाबांचं वाटतं. लोक 'कॉम्पेन्सेट' करु पाहतात काय असा प्रश्न पडतो कधी कधी.)

आत्मशून्य's picture

13 May 2014 - 11:29 pm | आत्मशून्य

अध्यात्म वगैरेंच्या अनेक वर्षांच्या सहवासानंतर आम्ही आता या विषयाशी फारकत घेतलेली आहे, त्यामुळे त्याविषयी काहीच म्हणणे नाही

गुड. आमचेही काही म्हणने नाही.

परंतु दृश्यकलेचा अभ्यासक म्हणून मूळ फोटोवर चढवलेली ती सोनेरी टोपी, भडक रंगाची हिरवी झूल (किंवा जे काही आहे ते) गळ्यात, कानात चढवलेली आभूषणे आणि फुलांच्या हारांचा अतिरेक, हे सर्व प्रकार काही आवडले नाहीत, हा एक वेगळा दृष्टीकोण नमूद करू इच्छितो.

आपण कलाकार आहात. व कलेच्या द्रुश्टीने व कलेतील चोखंदळपणाच्या द्रुश्टीने आपला हात पाय कान अथवा इतर काही (जसेकी अंगावरील केस) कोणीही धरु शकणार नाही. पण ही गोश्ट आपणास इतरांची हेटाळणीकरायचा अधिकार नक्किच देते यात माझ्या मनात शंका नाही... पण

मुळात सालस, सात्विक, सरळ असलेल्या आध्यात्मिक व्यक्तीना भक्तगण आपापल्या कल्पनेप्रमाणे उगाचच सजवून विनोदी बनवतात, त्याचा आणखी एक नमूना.

चालायचं प्रत्येकजण तुम्हा महान कलाकाराएव्हडा कल्पक असु शकत नाही, परंतु इश्वरला आपल्याकडुन काय देता येइल,व्यवहार म्हणून न्हवे तर एक कृतज्ञता म्हणून याची बोच भक्ताच्या मनात सदैव असते. बोच असते कारण त्याला माहीत असते की जे त्याच्या कृपेने मिळाले (भौतीक वा आत्मीक) त्याची परतफेड अशक्य. पण एखादी गोष्ट नुसतीच कशी घेत रहायची ? हा विचार मनाला अस्वस्थ करतो. म्हणुन सेवा(भाव) मनात निर्माण होतो. आणी कुवतीनुसार इश्वाराला देणे (सेवा) सुरु होते.

शेवटी सामान्य माणुसच तो सेवेच्या मानवी मुल्यांपेक्षा इतर मौल्यवान काय आहे याची जाण जोपर्यंत विकसीत झालेली नसते तोपर्यंत तो इश्वराप्रती त्या मुल्यातुन सेवा द्यायचा प्रयत्न करतो जसे पैसा, सोने चांदी, अन्न्,वस्त्र, निवारा वगैरे वगैरे. या सेवाभातील एक प्रेममय पायरी म्हणून तो आरोग्य या महत्वाच्या मानवी मुल्याची सुधा जोडणी करतो म्हणून थंडीत जाड वस्त्रे, उन्हाळ्यात गुलाब जल अथवा रात्र झाली वा वामकुक्षीची वेळ असल्यास त्याप्रकारचे वस्त्र मुर्तीला लावणे मंदीर बंद ठेवणे वगैरे वगैरे वगैरे सोपस्कार इथे सेवाभाव या उद्देशाने पाळल्या जातात. यात विनोद बघु नये...

कारण विनोद कशात नाही ? एकचा विचार दुसर्‍याच विनोदही असु शकतो. म्हणून एखाद्याच्या भावपुर्वक इश्वरी सेवेला विनोद म्हणून हेटाळणी करायचे प्रयोजन उरत नाही इतकेच. बहुदा माझ्या या प्रतिसादात पुरेसा विनोद मिसींग आहे. यापुढील प्रश्नोत्तरात ती कसर भरुन काढायचा प्रयत्न अवश्य केल्या जाइल....

सुचिकांत's picture

4 Mar 2015 - 11:10 am | सुचिकांत

सुंदर

अमोल केळकर's picture

13 May 2014 - 3:51 pm | अमोल केळकर

सुंदर फोटो

श्री स्वामी समर्थ !!

अमोल केळकर

म्हैस's picture

28 May 2014 - 6:09 pm | म्हैस

ती माझि सहि अहे