शशक'२०२२ - Attention

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
13 May 2022 - 10:02 pm

SOS :

username : stsdVm4XBKGqZcka
password : ZGkf?7vt37cPefVK

तुम्हाला कदाचित विश्वास नाही बसणार, पण भविष्यातील बेफाम झालेली AI याच धाग्यातील मजकुरामुळे सक्रिय झाली होती. तुम्ही ज्याला इंटरनेट म्हणता, त्यातूनच ही पसरली. सध्या आमची मनं AIच्या व्हर्च्युअल कैदखान्यात अडकलेली असून, संपूर्ण जीवसृष्टी नष्ट झालेली आहे. हे टाळायचे असेल तर ताबडतोब वर दिलेली क्रेडेंनशीयल वापरून misalpav.comवर login व्हा आणि होमपेज वर STOP असे लाल अक्षरात लिहीलेले दिसेल. त्यावर क्लिक करा. बस इतकेच!! प्लीज.

Posted by : अलेक्स
10-04-2079_12:00:17

---------------

धोका :
वरील मजकुर समांतर विश्वातल्या सक्रिय AIने लिहीलेला असून दिलेली क्रेडेंनशीयल पृथ्वीवरील AI सक्रीय करण्यासाठी आहेत.

Posted by : चंपक
10-04-2079_12:10:25

---------------

संपादक :
इथली मुळ कथा कोणीतरी उडवली आहे. Sorry

प्रतिक्रिया

गामा पैलवान's picture

14 May 2022 - 2:15 am | गामा पैलवान

+१

लई आवडली ! :-)

-गा.पै.

तुषार काळभोर's picture

14 May 2022 - 8:06 am | तुषार काळभोर

रहे ना रहे हम... २०७९ मध्ये मिपा आहे, हे महत्वाचं!

सुरिया's picture

14 May 2022 - 8:34 am | सुरिया

२०७९ मधले संपादक चक्क sorry म्हणताहेत.
बदल स्वागतार्ह आहे.

कथेतील शब्द १०० च्या वर आहेत.

अमरेंद्र बाहुबली's picture

14 May 2022 - 1:31 pm | अमरेंद्र बाहुबली

१०० आहेत हो. मोज्जा हो मोज्जा.

शाम भागवत's picture

14 May 2022 - 5:55 pm | शाम भागवत

एमएस वर्डनुसार
१) ":" विसर्ग हा शब्दामधे गणला जातो. एकूण सात आहेत.
२) "---------------" हा ही एक शब्द आहे. एकूण दोन
३) शशकचे १०० शब्द
त्यामुळे वर्ड १०९ शब्द दाखवतो आहे.

कथेत १०० शब्दांच्यापेक्षा जास्त आहे.

अमरेंद्र बाहुबली's picture

14 May 2022 - 1:30 pm | अमरेंद्र बाहुबली

बरोब्बर १०० शब्द आहेत. मोजायचे नाही काही नाही नी काहीचरू ठोकून द्यायचे.

सिरुसेरि's picture

14 May 2022 - 4:55 pm | सिरुसेरि

Tom Cruise चा Minority Report आठवला .

शाम भागवत's picture

14 May 2022 - 5:54 pm | शाम भागवत

एमएस वर्डनुसार
१) ":" विसर्ग हा शब्दामधे गणला जातो. एकूण सात आहेत.
२) "---------------" हा ही एक शब्द आहे. एकूण दोन
३) शशकचे १०० शब्द
त्यामुळे वर्ड १०९ शब्द दाखवतो आहे.

प्रमोद देर्देकर's picture

16 May 2022 - 6:09 am | प्रमोद देर्देकर

ही अबा यांची शशक आहे.

अमरेंद्र बाहुबली's picture

16 May 2022 - 5:06 pm | अमरेंद्र बाहुबली

कसं कळलं? :(

कॉमी's picture

16 May 2022 - 5:22 pm | कॉमी

बरोब्बर १०० शब्द आहेत. मोजायचे नाही काही नाही नी काहीचरू ठोकून द्यायचे.

अमरेंद्र बाहुबली's picture

16 May 2022 - 6:11 pm | अमरेंद्र बाहुबली

काय हुशार आहेत मिपाकर्स. :(

डाम्बिस बोका's picture

16 May 2022 - 7:10 am | डाम्बिस बोका

मस्त

श्वेता व्यास's picture

16 May 2022 - 12:47 pm | श्वेता व्यास

+१

जव्हेरगंज's picture

16 May 2022 - 1:00 pm | जव्हेरगंज

+१

राजाभाउ's picture

16 May 2022 - 4:46 pm | राजाभाउ

+१

चौथा कोनाडा's picture

16 May 2022 - 5:42 pm | चौथा कोनाडा

+१

भारी, एक नंबर.
@प्रमोद देर्देकर
अबा यांची ओरिजनल शशक वाचायला आवडेल.

चेतन सुभाष गुगळे's picture

25 May 2022 - 6:17 pm | चेतन सुभाष गुगळे

मायनस वन (-१) ची सोय नाही का? कल्पनादारिद्र्याचा प्रत्यय आला.

वामन देशमुख's picture

25 May 2022 - 8:48 pm | वामन देशमुख

+१

भागो's picture

26 May 2022 - 8:40 am | भागो

+१

विजुभाऊ's picture

26 May 2022 - 1:18 pm | विजुभाऊ

+१
खरे तर +१०० लिहायचे आहे.
पण ते ही +१ म्हणूनच गणले जाईल.
लै भारी . धक्कादायक कथा. वीस वर्षापूर्वीचा "मॅट्रीक्स " सिनेमा आठवला