(रगेल पावट्याचे मनोगत)

Primary tabs

नाखु's picture
नाखु in जे न देखे रवी...
16 Aug 2019 - 9:55 pm

मूळ कवीता आशयसंपन्न आहे,हा फक्त साचा तिथून उचलला आहे...
*******

नेहमीच मुदलातून वाचण्याची नाही हौस
अफवा मूळ शोधण्याचा मज नाही सोस
मूळ बातमी शोधण्यात कसली आलीय (?) मौज
भरपेट मीठ मसाला सुद्धा मिळत नाही रोज

सोसायटीत (मला)ओळखीत कुणीच नाही
जालात तर नाव सुद्धा घ्यायचे नाही
विधायक पाहण्यात तर मला रस नाही
दिप पणती भेटण्याचा मला आनंद नाही

विघ्नसंतोषी तरी प्रसिद्धीचा सुटेना वसा
मंगल दाखवून तुम्हीच दिला घुस्सा
अनुमान खालावले तर्कबुद्धी खुंटली
आत्ता मात्र हाव सुद्धा प्रखर वाढली

शोधतो वृत्तीला, जो प्रश्न वाढवेल
शोधतो मताला, जिथे दुभंग सापडेल
शोधतो जखमांना, तिथे खपली(च) निघेल
शोधतो जागेला, जिथे शिरकाव मिळेल

नोंद: पावट्याचे ब्लॉग सोडून जोगव्यासाठी साठी मिपावर येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पावट्याचे मनोगत आणि कथा मांडण्याचा कवितेच्या माध्यमातून प्रयत्न केला आहे.

इशाराकाहीच्या काही कवितागरम पाण्याचे कुंडदुसरी बाजूफ्री स्टाइलरतीबाच्या कवितालाल कानशीलहास्यवाङ्मयकविताविडंबनविनोदमौजमजा

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

17 Aug 2019 - 12:13 am | डॉ सुहास म्हात्रे

भारी ! सतत फुसकुल्या सोडणार्‍या काही आयडींना चपखल बसते आहे. ;) =))

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

17 Aug 2019 - 8:39 am | ज्ञानोबाचे पैजार

भारी लिहिले आहे ... लैच आवडले
भलत्याच त्वेशाने लेखणी चालवली आहे...
पैजारबुवा,

पाषाणभेद's picture

17 Aug 2019 - 9:33 am | पाषाणभेद

लयच सिरेस झालंय बगा.

प्रचेतस's picture

18 Aug 2019 - 5:38 pm | प्रचेतस

मूळ पीठ कुठलं आहे?

मेर्कू भी येच इन्फर्मेशन होना!

नाखु's picture

18 Aug 2019 - 7:54 pm | नाखु

मुळाक्षरे

इथे आहे,पण मूळ कवीतेचे हे विडंबन नाही तर छिद्रानवेशी आत्म्याची कथा आहे.

खुलाश्यातील खलाशी नाखु

प्रचेतस's picture

18 Aug 2019 - 8:50 pm | प्रचेतस

=))