अर्थजगत

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
18 Dec 2013 - 14:10

अर्थक्षेत्र भाग १ - (शेअर मार्केट मधला पहिला लॉस!)

आमचे एक स्नेही बापट फटाफट जे आज बरीच वर्षे माझे क्लायंट आहेत.फटाफट हे नाव त्यांनि स्वतःच ठेवले आहे. ते आता उत्कृष्ट ट्रेडिंग करतात, पण मला त्यांचा पहिला दिवस आठवतो जेव्हा ते माझ्याकडे आले जरासे चिडून, वैतागून त्यांनी खालील प्रमाणे माझ्याकडे तक्रार दिली