वणवा

Primary tabs

कौस्तुभ भोसले's picture
कौस्तुभ भोसले in जे न देखे रवी...
8 May 2020 - 9:37 am

असा पेटतो वणवा
उरी घर्षती झाडे,
आणि भणानून उठती
दु:खाचे धूसर वाडे.

रात्र वेशीला अडली
अंधारच इथे सजलेला,
अग्नीच्या तप्त तमांतून
मोगरा कसा भिजलेला?

कुणी हाक देऊनी स्वर्गी
वणवा असा रोखावा,
वनमेघ दाटूनी विवर्त
वळीवाचा पाऊस यावा.

-कौस्तुभ

करुणकविता

प्रतिक्रिया

मन्या ऽ's picture

9 May 2020 - 7:00 pm | मन्या ऽ

छान

कौस्तुभ भोसले's picture

11 May 2020 - 10:56 pm | कौस्तुभ भोसले

धन्यवाद

मोगरा's picture

12 May 2020 - 12:13 am | मोगरा

सुंदर

कौस्तुभ भोसले's picture

18 May 2020 - 5:25 pm | कौस्तुभ भोसले

धन्यवाद