क्लीओपात्रा

Primary tabs

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
12 Mar 2020 - 6:26 am

क्लीओपात्राच्या सौंदर्याला
सीझरच्या नश्वरतेचा शाप
या भुताटकीच्या जगात
सगळेच हॅम्लेटचे बाप
*
व्हेनीसचे व्यापारी सारे
मासाचे भुकेले
रोमीयोचे शहाणपण
उगाळुन प्यायलेले
*
म्हणुन म्हणतो पोरी
बरे असते स्व:ताला जपलेले
ईथे सगळे वंशज सेक्सपीयरचे
तारुण्याला हपापलेले..

मांडणी

प्रतिक्रिया

नेत्रेश's picture

12 Mar 2020 - 6:45 am | नेत्रेश

खल्लास !

राघव's picture

17 Mar 2020 - 1:42 am | राघव

भारी!

खिलजि's picture

18 Mar 2020 - 5:05 pm | खिलजि

गृदेव ,

फक्कड जमलीय

चुकून नजरेतुन सुटलीय

प्रतिसाद बघून शोधू लागलो

क्लिओपात्रा कुठं पेस्तवलीय ?

गृदेव येक देशी क्लिओपात्रा तरी पेस्तवायची

भक्तांनी काय अशीच क्वीता वाचायची