सरसर सरसर आली सर

Primary tabs

बिपीन सुरेश सांगळे's picture
बिपीन सुरेश सांगळे in जे न देखे रवी...
2 Aug 2019 - 9:41 pm

सरसर सरसर आली सर
------------------------------------
सरसर सरसर आली सर
सरसर सरसर आली सर

सरसर सरसर आली सर
भरभर भरभर छत्री धर
धरू कशी ? सुटलाय वारा
छत्री उलटी झाली तर ?

सरसर सरसर आली सर
लवकर रेनकोट अंगावर
घालू कसा ? घालूनही जर
आतून सगळा भिजलो तर ?

सरसर सरसर आली सर
छत्री नको रेनकोट नको
धाराच झेलू अंगभर
पाऊस होऊ क्षणभर

सरसर सरसर आली सर
----------------------------
बिपीन

कविता

प्रतिक्रिया

पाषाणभेद's picture

3 Aug 2019 - 12:40 am | पाषाणभेद

जीओ बिपीन
"पाऊस होऊ क्षणभर" यामुळे मेलो तुमच्या कवितेवर!!!!

जॉनविक्क's picture

3 Aug 2019 - 10:34 am | जॉनविक्क

हेच बोल्तो

पाषाणभेद's picture

3 Aug 2019 - 12:41 am | पाषाणभेद

रेनकोट शब्द खटकतोय. तो बदला फक्त.

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

3 Aug 2019 - 3:26 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

जीओ बिपीन
"पाऊस होऊ क्षणभर" यामुळे मेलो तुमच्या कवितेवर!!!!

मस्त प्रतिक्रिया .
पण पाषाणभेद संकोच वाटतो , एवढी मोठी प्रतिक्रिया मिळाल्यावर .

( ती ओळ मला स्वतःलाही आवडली आहे .)

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

3 Aug 2019 - 3:27 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

| जॉनविक्क
आभारी आहे .

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

3 Aug 2019 - 3:28 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

पाषाणभेद
रेनकोटला मला योग्य मराठी प्रतिशब्द सापडला नाही
कोणाला माहिती आहे ? कोणी सुचवू शकेल ?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

4 Aug 2019 - 11:33 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आवडली कविता. लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

4 Aug 2019 - 8:46 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

आभार दिलीपजी आभार !