Coffee आणि ति २

Primary tabs

sanket gawas's picture
sanket gawas in जे न देखे रवी...
22 Apr 2019 - 1:42 pm

#Coffee2

आपली भेट ,Coffee आणि बरच काही
आज समोर बसूनही काही आपण बोललोच नाही...

कारण आज नव्हतीस तू समोर फक्त भास होता मनाचा
सोबत बसलोय तुझ्या हाच प्रयन्त होता स्वतःला समजवण्याचा...

स्वतःला तुझ्यात हरवून खूप काही आज बोलायचं होत
डोळे बंद करून तुझ्या गप्पांमध्ये स्वतःला गुंतवायच होत....

खरतर आज खूप तक्रारी करणार होतो तुझ्याकडे
मागणार होतो स्वतःसाठी हक्काची अशी वेळ तुझ्याकडे...

पण समोर होती रिकामी खुर्ची तीहि वाट बघत होती तुझी
कदाचीत आज तिलाही परीक्षा घेऊन बघायची होती माझी...

हातातला कॉफी चा कप मागत होता काही प्रशांची उत्तरे
पुन्हा पुन्हा तुला आठवून मन मात्र आतून रडत होत बिचारे...

म्हटल तू नाही तर तुझ्याआठवणीत तरी रमून जाऊया
साक्षात नाही तरी एकदा स्वप्नांत तरी तुला भेटून येऊया...

खरतर माहिती होत कि तू नाही येणार आज भेटायला
पण काय करणार कस समजवनार ह्या वेड्या जीवाला...

शब्द दिला होता कि तू नसतानाही कधी नाही रडणार
तुझ्या आठवणी मनात साठवून कायमचा हसणार....

थांबणार होतो तसाच तुझी वाट बघत त्या रिकाम्या खुर्ची सोबत
परत सगळं काही आठवून राहिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधत....

हातातील कॉफी सांगत होती कि वेळही शिल्लक राहिली नाही
पुन्हा आज अर्धवट राहिली आपली भेट ,Coffee आणि बरच काही....

कविता

प्रतिक्रिया

ज्योति अळवणी's picture

22 Apr 2019 - 10:24 pm | ज्योति अळवणी

ही तशी फार नाही जमली बुवा