व्हेनीसचे व्यापारी

Primary tabs

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
6 Mar 2019 - 2:50 am

क्लीओपात्राच्या सौंदर्याला
सीझरच्या नश्वरतेचा शाप
या भुताटकीच्या जगात
सगळेच हॅम्लेटचे बाप
*
व्हेनीसचे व्यापारी सारे
मासाचे भुकेले
रोमीयोचे शहाणपण
उगाळुन प्यायलेले
*
म्हणुन म्हणतो पोरी
बरे असते स्व:ताला जपलेले
ईथे सगळे वंशज सेक्सपीयरचे
तारुण्याला हपापलेले...........

कविता

प्रतिक्रिया

धर्मराजमुटके's picture

8 Mar 2019 - 1:56 pm | धर्मराजमुटके

व्वा ! व्वा ! लागून रहा !

स्वलिखित's picture

23 Mar 2019 - 11:08 am | स्वलिखित

हॅम्लेट काय , शेक्सपियर काय
वा !! वा !!